Zápis z jednání kulturní komise – 14.3.2017

Zápis č. 2017/02
z jednání kulturní komise
konané dne 14. března 2017 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Orkáč R., Houžvička M., Jochec Fr., Kročková V., Tajchmanová J.

Návrh programu:

 • Divadlo
 • Zájezd
 • Jarní květinové vazby
 • Oslavy výročí vzniku obce
 • Směrnice k pořádání zájezdů hrazených z rozpočtu obce
 • Různé

Ad 1) Divadlo

 • Vstupenky do divadla jsou všechny prodány, p. Kročková výtěžek ze vstupenek předá 20.3.2017 p. Tajchmanové, seznam účastníků předá p. Houžvičkovi.
 • Sraz pro členy KK v 17.15 hod na Šídlovci.

Ad 2) Zájezd

 • Plakáty ke konání zájezdu dodá p. Orkáč do 4.4.2017, p. Jochec vyvěsí dne 9.4–10.4.2017.
 • Prodej bude zahájen dne 11.4.2017 v Kvítku p. Kročkové.
 • Pan Houžvička projednal hromadný vstup na hrad Bouzov a do Loštic (dle hromadného vstupného bude stanovena i platba pro účastníka zájezdu, a to 100 Kč).

Ad3) Jarní květinové vazby

 • Akce „Jarní květinové vazby“ se bude konat dne 5. 4. 2017 v 16.00 hod v zasedací místnosti ÚMOb Hrabová, p. Orkáč dodá plakát do 24.3.2017, p. Jochec vyvěsí do 27.3.2017.

Ad 4) Oslavy výročí vzniku obce

 • Členové KK byli seznámeni s postupem přípravy oslav výročí vzniku obce dle přílohy.
 • P. Tajchmanová zajistí dohled Městské policie (od 12.00 – 02.00 hod).
 • P. Houžvička jedná o zajištění ostrahy.
 • P. Kopitzová, p. Houžvička osloví případné zdravotníky pro konání této akce.
 • Návrh trička pro pořadatele této akce předloží kulturní komisi 11.4.2017 p. Houžvička.
 • Do 15.4.2017 předá KK návrh programu, na základě kterého vytvoří Mediální komise návrh plakátu, jak pro vyvěšení na plakátovací plochy tak plakátku, který bude vložen do HL. Termín vyhotovení plakátů Mediální komisí 15.5.2017, je stanoven tak, aby mohl být vložen do HL, které vyjdou v červenci. Náklady na výrobu a tisk těchto plakátů je zahrnut v rozpočtu pro Kulturní komise (5 000 Kč).
 • P. Houžvička bude urgovat uzavření smluv na pro konání hudebních vystoupení.

Ad 5) Směrnice k pořádání zájezdu hrazených z rozpočtu městského obvodu Hrabová

 • Členové KK byli seznámeni s návrhem této směrnice.
 • P. Kopitzová za KK vyhotoví stanovisko k této směrnici (zašle všem na vědomí).

Ad 6) Různé

 • P. Kopitzová zašle p. Tajchmanové podklady pro vyhotovení objednávky pro „Čadíkův kinematograf“.
 • P. Houžvička zjistí možnost objednání divadelního představení pro rok 2018.

Další schůze 11.4.2017 v 16.30 hod. na místě obvyklém.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]