Zápis se schůze komise pro děti a mládež – 21.3.2017

Zápis z schůze Komise pro děti a mládež konané dne 21.3.2017 v 18 hod.

Přítomni:

 • Radmila Lysáková Balušková
 • Jana Machálková
 • Jiřina Kelnarová
 • Kateřina Zieglerová

Omluveni:

 • Šárka Olšáková

Hosté:

 • Jana Tajchmanová

Program:

 • Připomínky ke směrnici k pořádání zájezdů hrazených z rozpočtu obvodu Hrabová
  Doplnění jednotlivých bodů:

  • Článek 3 – účastníci zájezdu jsou děti v doprovodu rodičů a studující mládež do 26 let.
  • Článek 4 – p. Tajchmanová prověří, zda je možná spolupráce s informatikem p. Sokolovským, který by vypracovával pro komisi elektronické přihlašovací formuláře.
  • Článek 5 – V případě, že pořadatel uskuteční zájezd v rámci celé ČR, hradí účastníci s trvalým pobytem min. 50% nákladů ze zájezdu za předpokladu, že se úřad nebude finančně podílet na programu zájezdu. Změna v termínu odhlašování z původních 3 na nově 5 dnů
  • Článek 6 doplnit – V případě zimních zájezdů pro nepřízeň počasí možná změna místa a objednávky 4 dny před termínem odjezdu a zároveň je potřeba upozornit na tuto možnost na plakátech a na stránkách obce.
  • Připomínky zapracuje a zašle na úřad p. Tajchmanové RBL.
  • Na úřadě je k dispozici zákaznická karta Makra pro nákup odměn a občerstvení na akce.
  • Propagace všech akcí bude prezentována pomocí plakátů a elektronicky budou zasílány a sociální odbor p. Tajchmanové, která zajistí vytištění a elektronické zveřejnění.
   Zajistí ŠO
 • Organizace dopravního dne se školkou, konaného 26.4.2017.
  • Sraz 15.45 před dopravním hřištěm, RBL zajistí sladké odměny pro děti.
  • Návrh k výrobě triček s logem obce s označením Komise pro děti a mládež.
  • KZ zjistí cenu potisku dle návrhu RBL.
  • ŠO zjistí cenu bavlněných triček žluté barvy.
  • Poté RBL podá žádost o schválení Radě Mob Hrabová.
 • Cyklistické závody – 22.4.2017
  • Souhlas rodičů s informacemi o bezpečnosti bude zveřejněn na info plakátě.
  • Trasa Start mostek ul. Mezipolí, potom Domovská, Doubraviova, Poplužní a zpět k mostku, délka cca 2 km
  • Start 15,00 děti 3 až 6 let, 15,30 6-8 let, 16,00 8-10 let, 16,30 10 – 12 let 17,00 12 – 15 let
  • Starty budou probíhat postupně, skupinky 6 až 7 dětí bude doprovázet 1 doprovod- dospělá osoba

    

  • Úkoly:
   • RBL – vyrobí 150 startovních čísel, tisk úřad, opatřeny razítkem úřadu, nakoupí odměny pro účastníky a odměny pro vítěze, pití. ; krabici na odpadky ; kontaktuje městskou polici a požádá o spolupráci.
   • KZ – zajistí cca 5 pomocníků k organizaci trasy závodu, zajistí zapůjčení laviček z hasičárny, ostatní organizace, označení závodníků, zapisování vítězů, předání cen.
 • Orientační běh 27.5.2017
  • Termín přesunut z důvodu velkého množství akcí v původním termínu
  • Trasa: Start Domovská u moštárny, po bývalé hrázi směrem k dálnici, přes louku k ul. K Nadjezdu, k hájence a po ulici Doubraviova zpět na Domovskou a k moštárně. Délka cca 2,4 km.
  • Zajistit vysekání části pozemku – RBL
  • Zajistit případné souhlasy vlastníků se vstupem – RBL
  • Do termínu příští schůze každý promyslí úkoly na jednotlivá stanoviště- cca 10 stanovišť
  • Zajistit asistenci Městské Policie – RBL

Zapsala 23.3.2017 Lysáková Balušková Radmila

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]