Zápis z jednání kulturní komise – 11.4.2017

Zápis č. 2017/03
z jednání Kulturní komise
konaný dne 11. 4. 2017 a 26. 4. 2017 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Orkáč R., Houžvička M., Jochec Fr., Tajchmanová J.
Omluvena: Kročková V.

Návrh programu:

 • Gulášfest
 • Zájezd
 • Oslavy výročí vzniku obce
 • Koncert zahraničního pěveckého sboru
 • Zájezd na Holba Cup do družební Hrabové

Ad 1) Gulášfest 2017

Gulášfest plánovaný na 20.5.2017 je zrušen, a to pro rok 2017. Další Gulášfest 2018 bude konán na podzim společně s kinematografem bratří Čadíků.

 • p. Orkáč připraví článek do HL o zrušení gulášfestu pro letošní rok.
 • p. Houžvička zajistí předání informace o nekonání akce, družební obci Hrabová

Ad 2) Zájezd

Zájezd pořádaný dne 13.5.2017 je vyprodán. Pro velký zájem zajištěn autobus s větší kapacitou. P. Houžvička projedná možnost pozdního oběda v restauraci v Lošticích

Ad3) Oslavy výročí vzniku obce

Byl projednán časový harmonogram oslav, tento bude předán mediální komisi za účelem vytvoření plakátů pro konání této akce.

 • p. Houžvička projedná a dodá podklady k objednávce pro zapůjčení agregátu na zajištění dostatečné kapacity el. energie
 • p. Kopitzová projedná vystoupení mateřské školy, p. Houžvička vystoupení ZŠ
 • p. Orkáč projedná zapůjčení dalších laviček ze ZŠ

Ad 4) Pěvecký koncert , který se bude konat 6. 6. 2017 v kostele sv. Kateřiny.

 • plakáty byly předány p. Jochcovi, který zajistí vyvěšení, p. Houžvička projednal s p. farářem a poslal mu i plakát.
 • p. Kopitzová projedná zakoupení drobných upomínkových předmětů pro jednotlivé účinkující.

Ad 5) Zájezd do družební Hrabové na Holba Cup dne 28.5.2017 pro členy zastupitelstva, členy jednotlivých komisí a dobrovolné hasiče

 • p. Kopitzová seznámí členy zastupitelstva s připravovanou návštěvou družební Hrabové a do 10.5.2017 se jednotliví zájemci u p. Kopitzové přihlásí. P. Houžvička osloví dobrovolné hasiče
 • p. Houžvička zajistí pro tuto akci autobus pro cca 20 osob

Další schůze 22.5.2017 v 17.00 hod. na místě obvyklém.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]