Politici by měli říkat pravdivé informace

Ne, nebudu psát o panu Babišovi, byť pro představitele vlády by to mělo platit dvojnásob. Uvedu jen několik citací z dokumentů o tom, co tvrdili dva hrabovští zastupitelé za ODS ostatním zastupitelům:

1. Ze zápisu ZMOb 9. 12. 2016: Ing. Dvořák se ptá, zda se musí v nově budované MŠ budovat kuchyň a nelze stravu převážet ze ZŠ. Na dotaz odpovídá Mgr. Strnišťová – dovážení stravy není možné.

Ze stanoviska KHS z 24. 4. 2017: Dovoz stravy z jídelny vzdálené 500 m od MŠ je možný, musí však být dodrženy hygienické podmínky pro přepravu.

2. Z materiálu pro ZMOb 1. 3. 2017 předkládaného starostou: K jednání RMOb přizvány paní Batelková a Bc. Václavíková. Radní nabídli zapojení do práce komisí RMOb, což přítomné odmítly.

Z e-mailu starosty předsedovi Komise výstavby, dopravy a ekologie z 9. 3. 2017: Rada na svém včerejším zasedání prodiskutovala žádost slečny Batelkové a rozhodla se jí vyhovět a rozšířit počet členů komise výstavby o její osobu.

A co je v usnesení RMOb 8. 3. 2017? Žádné takové rozhodnutí v něm nenajdete…

18 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Pan Dvořáku,

  ad 1)
  společná kuchyň mimo objekt školky představuje problém nejen pouze dopravy mezi školkou a školou. Chápu, že jako dopravnímu inženýrovi se toto může takto jevit, ale bohužel tomu tak není. Prvním problémem je to, že zákon pro stravování ve škole ukládá pouze jedno jídlo, ale ve školce je jedno jídlo hlavní a dvě doplňková. Mimo to se liší i výživové normy pro stravování ve školce a škole, takže kuchařky by pravděpodobně musely připravovat rozdílná menu pro školu a školku. Toto se mi v dnešní době nereálné. Obzvláště když naše školní jídelna není schopna žáků nabídnout výběr minimálně ze dvou jídel, což je dnes poměrně běžné a to nemluvím o možnosti speciálního stravování, kupříkladu bezlepkové diety nebo vegetariánského či veganského stravování. Menším problémem může být kromě nutnosti třikrát denně převážet jídlo i rozdílný provoz školy a školky v rámci školního roku, zejména v době prázdnin.
  Vzhledem k tomu, že ve školce by stejně musela být jídelna a prostor pro výdej stravy, tak nevidím sebemenší důvod pro to, aby nově stavěná školka neměla vlastní kuchyň, která by lépe reflektovala věkovou skupinu svých klientů.

  ad 2)
  Rada prodiskutovala a rozhodla se vyhovět, ale nikde neřekla, že to míní provést na předmětném jednání rady. Chtěla to nejdříve prodiskutovat s předsedou dané komise, ale toto viditelně byla chyba, již vzhledem k vaší osobnosti, která neváhala místo uvítání této vstřícnosti, využít toto ke kydání další špíny. Nechápu proč se stále divíte, že s vámi nechce nikdo komunikovat a spolupracovat.

  Slovíčkaření, populismus a demagogie, jak jste již mnohokrát prokázal, je pro mě základní rys vaší osobnosti. Doufám, že toto budou mít příští rok voliči v komunálních volbách na paměti, než vám vhodí hlas. Věřím, že vám vystaví účet za vaše dvacetileté zastupitelování a také místostarostování v radě jedno celé volební období.

  • Jan Dvořák říká:

   ad 1. Vy jste vůbec nepochopil podstatu – v článku nejde o to, zda MŠ má mít kuchyni či ne, nýbrž o to, že zastupitelé dostali informaci, že kvůli hygienickým předpisům to není možné – a to nebyla pravda.
   ad 2. Pokud někdo chce něco prodiskutovat, tak napíše (byť diskutovat mailem je samou podstatou podivné), že chce znát názor. Nic takového však napsáno nebylo a navíc mi bylo mailem uloženo ji zvát na komise (bohužel už starosta nesdělil jak). Tvrzení, že to bylo se záměrem prodiskutovat, je prostě dodatečně vymyšlená výmluva k zamaskování toho, že informace byla nepravdivá.
   Nevím, kde v článku najdete osočování – já jen zveřejnil fakta, ať si každý udělá úsudek sám. Osočujete pouze Vy a pokud Vy považujete lež za normální, tak já tedy odmítám, aby zastupitelé byli opakovaně klamáni nepravdivými informacemi.

   • Milan Slíva jr. říká:

    ad 1
    Ve vámi citovaném vyjádření ředitelky školky nic o hygieně nevidím. Pouze strohé, že to nejde. O hygieně mluvíte až vy ve své odpovědi. Typickým znakem demagogie je podsouvání výroků a následně jejich vyvracení. Opravdu výstavní exponát populismu, demagogie a oportunismu.

    • Jan Dvořák říká:

     Tak si pusťte zvukový záznam než začnete tvrdit něco o podsouvání – záznam máte.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Pane Dvořáku, já reaguji na článek a fakta, která v něm uvádíte. V článku nic takového neuvádíte a já si to bohužel slovo od slova nepamatuji, a nehodlám poslouchat znovu hodiny záznamu, jen proto, abych vás tady podporoval v té vaší pseudodiskuzní onanii. Na to si příliš svého času cením a mam na práci užitečnější věci. Pokud víte, co přesně paní zastupitelka Strnišťová řekla, měl jste to uvést v článku. Já pochopil, co paní zastupitelka chtěla říct, asi proto, že jsem se to pochopit snažil a nehledal jen to, jak to obrátit proti ní.
      Takové smolení hnidopišských článků, jen proto abyste se mohl nimrat a slovíčkařit, nikdy nic pozitivního nepřineslo.
      Ne každý je rétor, aby vyjádřil svou myšlenku spatra jasně a srozumitelně, obzvláště, když s daným dotazem nepočítá. Jde vám viditelně pouze o to, ostatní zastupitele především zastrašit a odradit je od toho, aby se veřejně vyjadřovali. O blaho Hrabové se vám, dle mého názoru, jedná až v poslední řadě.

      • Jan Dvořák říká:

       Je smutné, že klamání zastupitelů obhajujete, ale já to prostě považuji za jev, který nesmí mít v politice místo.

       • Milan Slíva jr. říká:

        Můžete si být jistý, že já bych byl první, kdo by se proti případnémů klamání ozval, ať by přicházelo z kterékoliv strany. Zde pocit klamání, a to ani náznakem, nemám. Tím bych tuto diskuzi z mé strany uzavřel.

        • Jan Dvořák říká:

         Kdo nechce, nevidí a neslyší.

         • Milan Slíva jr. říká:

          Přesně tak a hledá z toho pouze prospěch pro sebe a vlastní stranu. Ale děláte to hodně neobratně, i když hodně urputně. Nejde vám o nic jiného, než ukazovat na všechny ostatní, jak jsou špatní s nadějí, že tím zlepšíte pohled na sebe a svou stranu. Negativní kampaň jak vyšitá. O školku a kuchyň v ní nejde vůbec. Politik by samozřejmě měl říkat pravdivé informace, ale také by se neměl chovat jako trotl. Jak už říkal blahé paměti Jan Werich: „Kolikrát jsme se už přesvědčili, že kde stranický blb, tam je vždy nebezpečno. A aktivní blbec — ten je horší než cizí, případně i třídní nepřítel.“

          • Jan Dvořák říká:

           Hluchoslepým jste v tomto případě bohužel Vy, a to účelově. Máte pravdu, o školku mi v článku nešlo – jen o to, aby nám byla říkána pravda. Kritizuji jen ty, kteří to nedělají, a bohužel jeden z nich ne zrovna výjimečně.

 2. Vacbat říká:

  Pro upřesnění k bodu 2): Náš prvotní záměr byl zřídit osadní výbor (mj. jsme se až teď dozvěděly, že v daleké minulosti byly osadní výbory jak ve staré Hrabové, tak na Šídlovci). S touto myšlenkou jsme obeznámily radní. Bylo nám nabídnuto být v některých z komisí místo myšlenky zřízení osadního výboru.. My jsme však vysvětlily, že chceme dát veškerou energii a důvěru ve zřízení výboru a pokud výbor nebude jmenován, vrátily bychom se k možnosti působit v komisích. Jak jistě víte, osadní výbor nebyl jmenován a Jana Batelková tak možnosti působit v komisi “dopravy, výstavby a EKOLOGIE” využila a je tak její oficiální členkou. Na jednádní s radními opravdu nevzniklo žádné jmenování do komisí, to vzniklo až po nezvolení osadního výboru. Václavíková

  • Jan Dvořák říká:

   To ano, ale v mailu starosta tvrdil, že slečna Batelková o členství požádala. Není to však až tak podstatné.

   • Vacbat říká:

    Ještě chci jen dopsat a potvrdit fakt, že ano, opravdu o členství požádala – tedy připomenula se, že vzhledem k tomu, že výbor nebyl zvolen, tak žádá o možnost, která nám dvěma byla nabídnuta.. Tzn., ano, požádala. Jsem ráda, pane Dvořáku, že to nebereme jako podstatné, ale že se společnými silami zaměřujeme a zabýváme opravdu vážnými věcmi k řešení v místě, kde žijeme.. Aby Hrabová byla krásnější.

    • Jan Dvořák říká:

     Je potřeba uznat, že skutečně máte i dobré nápady, dokonce i nápady, u kterých napomůžu k realizaci vysloveně s radostí.

 3. Petr Novák říká:

  Na posledním zastupitelstvu 10.5.2017 p.Strnišťová uvedla téměř stejné důvody jako p. Slíva v bodě 1 svého článku,proč není možné stravu dovážet.Mimo jiné jsem její vysvětlení slyšel již dříve a zdá se mi rozumné a v dané situaci jediné možné.A že to 9.12.2016 nevysvětlila do podrobna mi jako nepravda nepřipadá.
  A k druhému bodu se vyjádřit nemohu,neznám podrobnosti.Pamatuji si,že když jsme neumožnili osadní výbor,měli a mají občané kolem onoho osadního výboru,pro mne vítanou snahu něco udělat pro místo kde žijí.Takže to chápu jako dobrý krok,že jsou u zdroje informací.

  • Jan Dvořák říká:

   Pane Nováku, 10. 5. paní Strnišťová neřekla proč není možné stravu dovážet, ale proč to není vhodné. 9. 12. však řekla, že to není možné, a to je PODSTATNÝ rozdíl. Kdyby to předpisy zakazovaly, tak nemá smysl počítat, zda tím ušetříme, ale pokud to nezakazují, tak bychom takovou EKONOMICKOU (nikoli gastronomickou) analýzu měli udělat v případě, že nedostaneme dotaci a budeme muset projekt zlevnit (proto jsem to v prosinci v rámci diskuse co dál se školkou jako alternativu navrhl). Docela jsem pak ale před pár dny zíral, když jsem se úplně náhodou dozvěděl, že je vícero školek, kam se strava dováží. Takže “To není možné” prostě nebyla pravda.

   • Petr Novák říká:

    Je to úhel pohledu,ale lidsky je praktičnost na straně paní ředitelky.Zhruba rok jezdím a sbírám informace nejen o halách atd.Zatím jsem měl smůlu,ale kromě mini soukromých školek jsem na školku s dovozem jídla nenatrefil.Stojím si za tím,že nikdo neřek nepravdu a pro lidi je lepší lidské,rozumné řešení než slovíčkaření.

    • Jan Dvořák říká:

     O praktičnosti nepolemizuji, ale pokud sám víte o školkách s dovozem stravy, tak je jasné, že to možné je. A tedy nemůže být pravdivé tvrzení, že to možné není.

[email protected] [email protected]