Šance na rychlé získání prostor pro kulturu v Hrabové

Na květnové Komisi výstavby, dopravy a ekologie nastínil pan tajemník svou úvahu jak vyřešit chybějící prostory pro kulturu v Hrabové, ke které došel v rámci řešení přístavby úřadu.

Vycházel přitom z osobní zkušenosti  z města Štramberk. Vzhledem k tomu, že nadstavba kanceláří v 1. patře bude vyžadovat přestavbu zasedací místnosti, napadlo pana tajemníka stavbu provést tak, aby se v budoucnu mohl přistavět menší sál se samostatným vstupem a zázemím, který by pak spolu se zasedačkou (oddělitelnou však zástěnou) mohl vytvořit docela velký prostor. Komise výstavby takové řešení doporučila, a to v maximální velikosti, kterou lokalita umožní (min. pro 100 osob), protože díky nízkým stavebním nákladům v řádech jednotek miliónů korun by mohlo být takové řešení k dispozici podstatně dříve než hala v areálu Sokola, která by potom mohla být cílena na sport, což by zjednodušilo její projekt i provoz. Panu tajemníkovi patří za tuto myšlenku velký dík. Nezbývá než věřit, že obvodní rada tento dobrý nápad zrealizuje.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]