Ohlédnutí za oslavami

Vícero autorů bylo rychlejších a průběh oslav byl na webech popsán dostatečně, proto se omezím jen na komentář.

Výstava kronik a představení almanachu o historii Hrabové bylo dobrým nápadem a jediným negativem byla nedostatečná kapacita sálu, kde několik desítek lidí muselo stát. Poděkování patří místním hasičům, že umožnili konání takovéto masové akce ve své klubovně. Nicméně se v plné nahotě ukázalo, jak akutně chybí našemu obvodu vhodný sál pro takovéto akce. Vlastní publikaci jako spoluautor hodnotit nemůžu, ale musím konstatovat, že spolupráce s editorem Martinem Slepičkou byla vzorná a příjemná.

Následující přednáška pak dala jasné odůvodnění, proč bychom měli slavit 750 let. Pan Janiš onu spornou listinu z roku 1267 dal do kontextu s dobovými zvyklostmi psaní podobných listin, tehdejším rozsahem obydleného území a vlastnictvím okolních území, z čehož jasně vyplynulo, že ono Grabowe ve zmíněné listině nemůže být Hrachovec, nýbrž naše Hrabová.

I pan starosta v úvodu následné slavnosti řekl, že ho tyto argumenty nalomily v tom, že opravdu by Hrabové může být 750 let. Je jen škoda, že ty argumenty nechtěl slyšet dříve a tak jsme v rámci oslav 720 let důstojně oslavili 750 let Hrabové. A to diskutujeme jen o první doložené zmínce o již existující vsi, ve skutečnosti Hrabová vznikla již někdy cca před 800 lety. Nicméně oslava proběhla na jedničku a určitě za to patří velký dík zejména kulturní komisi.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]