Perličky ze zastupitelstva 18. 9. 2017

Zastupitelstvo schválilo smlouvu na dotaci obvodu pro přírodní park za bývalým mlýnem. Při projednávání tohoto bodu vyšlo najevo, že i když zastupitelstvo města již před čtvrt rokem schválilo financování tohoto projektu, dodnes nejsou známa pravidla poskytování dotace. Je to ostudná vizitka současného vedení města a bohužel také možné riziko pro příjemkyni dotace.

Zastupitelstvo dále schválilo projekt modernizace učeben základní školy. Že to už jednou schváleno bylo? Ano, již na počátku tohoto roku byli zastupitelé tlačeni k tomu, aby několik dní před lhůtou pro podání žádosti o dotaci podpořili projekt, o kterém měli vážné pochybnosti, jinak přijde škola o dotaci. Dnes tak vyšlo najevo, že škola nakonec stejně žádost v termínu nestihla podat. Takže se zopakovala situace se školkou – „rychle schvalte bez jakékoliv úpravy, co je předkládáno, jinak přijdeme o dotaci“ a pak se zjistí, že dotaci stejně nelze získat.

Potěšující je, že zastupitelstvo schválilo záměr přístavby kulturního sálu. Záměr byl dokonce schválen jednomyslně, ale závěr trochu zkalil názor pana místostarosty Rundta, že i tak by se s majitelem Lípy mělo dále jednat. Všichni diskutující by rádi zachovali Lípu, ale ukázalo se, že to není možné. Ale honit dva zajíce současně obvykle končí tím, že nechytíme žádného…

Zastupitelstvo také schválilo dotaci na studii multifunkční haly na Sokole. Že i toto se již před rokem schvalovalo? Jistě, ale pak se ukázalo, že projekt nebyl dostatečně prodiskutován ani mezi samotnými sokoly. Takže opět postup hrrr – prrr. V diskusi však vyšlo najevo, že studie je stejně již objednána, takže na názoru zastupitelstva ani nezáleží….. A že byl slíben vznik pracovní skupiny k hale? Dle pana starosty bude pak možné se ke studii vyjádřit. Pan starosta vůbec nepochopil, že ta pracovní skupina měla být k tomu, aby definovala zadání, tzn. k čemu má hala sloužit…

Připomínka paní Hrabovské, že bychom měli mít nějakou strategii obvodu byla evidentně jen oním pověstným štěkáním psa, zatímco karavana (tedy vedení obvodu) jede dál…. Bohužel korunu všemu dal její stranický kolega, který po roce a půl přípravy školky na Šídlovci přišel nyní s tím, že by měla být za úřadem. Přitom zrovna školka byla dvakrát předmětem pracovního jednání zastupitelstva a tam pan Šumbera tento názor neprosazoval. Ne že by jeho návrh neměl racionální jádro, ale změna v této chvíli by znamenala, že dosud vynaložené finanční prostředky by byly vynaloženy marně, a celý proces přípravy by musel začít znovu. Díky diskusi o strategii jsme se ale mimoděk dozvěděli, že se nebude realizovat projekt vzdělávání úředníků úřadu – ač se jedná o projekt schválený zastupitelstvem, nikdo z vedení obvodu nepovažoval za potřebné o tom zastupitele informovat…

Pan Šumbera pak ještě v závěru přinesl informaci o tom, že zastupitelstvo města projednává změnu územního plánu, kterou by se Domovská obestavěla dalšími rodinnými domy, a kritizoval, že tak závažná věc nebyla předložena k vyjádření zastupitelstvu obvodu. Úřad se tvářil, že o nějaké změně ani neví. Pokud by to úřad opravdu „zasklil“, bylo by to fatální selhání současného vedení obvodu. Jenže ani pan Šumbera nedokázal upřesnit o jakou změnu územního plánu se vlastně jedná, takže bude zajímavé vědět, jak to vlastně doopravdy je. Pokud se to ovšem dozvíme…

2 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Jen doplním, že se podle mých informacích Honza Šumbera za tu zmínku o územním plánu nakonec omluvil, protože se jednalo o velmi nepřesnou interpretaci a úřad nic nezanedbal.

  Co se týká názoru na školku a to, že to měl Honza Šumbera předložit dříve, tak tohle v mých očích je jinak. Tento návrh v době projednávání školky předložen být nemohl, protože se ještě o přístavbě nevědělo. Navíc to není výmysl Honzy, ale občanů, kteří ho k této myšlence přivedli. Pokud se nepletu, tak jeden z těch občanů byl myslím pan Slavík.

  Velice mě zklamalo, když ostatní zastupitelé na tento návrh okamžitě začali prskat, přestože si ho ani nevyslechli.

  Honzův článek na téma školky zveřejním zde zítra… a moc si vážím toho, že to Honza sepsal. Osobně jsem ho o to požádal, protože je hodně těch, kterým se tato myšlenka líbí. Já jsem jeden z nich. Může se ukázat, že to je nesmysl, ale alespoň je potřeba dát myšlence šanci.

  • Jan Dvořák říká:

   Existuje čas vhodný pro diskusi a pak následuje čas konat, tedy realizovat. Je vinou starosty, že v Hrabové je tomu opačně. O umístění školky se měla umožnit diskuse na počátku procesu, nicméně rok a půl je dost dlouhý čas, kdy zastupitel může říct svůj názor (ač nic nezmění) – nikoli až je dílo skoro připraveno k realizaci. Tímto postupem bychom nepostavili nikdy nic.

[email protected] [email protected]