Školka – ještě jeden zajímavý nápad

Člověk staví dům a staví jej pro sebe a snad i své děti. V Hrabové plánujeme výstavbu nové školky, kterou nestavíme pro sebe, ale pro generace dětí, které ji budou navštěvovat, učit se a časem do ní vodit své děti a vzpomínat na to jaké to bylo, když do té školky chodili oni sami.

Děti formují rodiče, učitelé, ale i prostředí ve kterém vyrůstají a poznávají svět. Nemám pochyby o kvalitě pedagogů v naší školce, nemám dokonce pochyby o kvalitě projektu plánované školky. Jen jsem se zamyslel nad nápadem umístit školku jinam, než je tradiční adresa na ulici Viktora Huga, byť jsem si tuto variantu dříve nebyl schopen představit. Ale změna je život a ve chvíli, kdy se začalo hovořit o přístavbě prostoru pro kulturní vyžití občanů k budově úřadu naší obce, mi přemístění, právě na atraktivnější místo nevyužitého prostranství za budovou úřadu, začalo dávat smysl.

V případě, že by stávající projekt šel použít i na nevyužitém prostranství za budovou úřadu, stojí zvážit pozitiva a negativa přerušení rozběhnutého projektu. Jaké tedy dle mého názoru jsou?

Pozitiva:

 • Atraktivnější a klidnější místo pro děti a jejich rozvoj.
 • Využití přístavby úřadu pro potřeby školky.
 • Při pořádání větších akcí, mimo provozní dobu školky, může být zázemí akce přesunuto právě do školky.
 • Vznikne kvalitní střed obce – úřad, pošta, školka, park …
 • Dobrá dostupnost pro všechny občany Hrabové (i s ohledem na výstavbu rodinných domů).
 • Po dobu výstavby není nutné hledat náhradní prostory.
 • Možnost využít pozemek na V. Huga pro výstavbu např. polyfunkčního bytového domu obce.

Negativa:

 • Již byly vynaloženy určité finanční náklady na přípravné práce.
 • Vynaložená energie.
 • Změna tradičního místa.
 • Po určitou dobu bude v prostoru po školce proluka.

Stojí za to se nad výše uvedeným zamyslet a přehodnotit záměr? Zvlášť ve chvíli, kdy ještě není vydáno stavební povolení a „nekope se“?

7 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Přidávám zde obsah mého příspěvku na facebookových stránkách úřadu, kde jsem reagoval na připomínku jedné uživatelky, že obyvatelé „staré“ Hrabové mají auta a není pro ně problém děti na Šídlovec vozit:

  Děti lze do školky vozit auty, ale obrovský problém je s parkováním a to nemluvím o parkování v případě různých besídek pořádaných pro rodiče. Moc to asi nevyřeší ani plánovaný záliv. Původně jsem si myslel, že výstavbou nové školky zanikne školka na Příborské. Jak jsem ale následně pochopil, nová školka reflektuje zejména legislativní změny, na které jsou obce se povinny připravit. Od letošního roku musí obce povinně přijmout děti se své spádové oblasti ve věku pěti let, v dalších letech bude následovat povinnost přijetí pro čtyř a tříleté děti. V roce 2020 se tato povinnost rozšíří dokonce na děti dvouleté. S tím jde ruku v ruce povinná inkluze, se kterou souvisí omezení maximálního počtu dětí v jedné třídě mateřské školy. O změnách, pro ty co mají zájem, informuje odkaz uvedený níže v tomto mém příspěvku. Školka na Příborské zůstane tedy pro občany Šídlovce s největší pravděpodobností zachována. Vybudovat školku za úřadem přinese spoustu pozitiv, včetně eliminace investic souvisejících s přechodnou dobou do vybudování nové školky. Dokonce by pak bylo možné po tom, co by se školka na V.Huga přestěhovala do nových prostor, dočasně tam umístit děti ze školky na Příborské a tuto školku nechat projít důkladnou rekonstrukcí. Následně po odstranění budovy staré školky by na Šídlovci vznikl nádherný nový prostor, který by si mohli obyvatelé Šídlovce nechat využít podle jejich přání a potřeb – kupříkladu si Šídlovec ještě více zazelenit, vybudovat park a eliminovat tím dopady nedávné výstavby. Vyrůst může i multifunkční dům, nový bytový dům, parkoviště a existuje spousta jiných možností. Dle přání a potřeb obyvatel Šídlovce. Díky nové školce za úřadem by zmizela pouze jedna nevzhledná betonová plocha. V dosahu by měli park, ideální prostor pro besídky a akce v kulturní přístavbě za úřadem, školka by byla pohodlně bez aut bezpečně přístupna po Domovské jak ze “staré” Hrabové, tak i ze Žižkova či Šídlovce, pokud by rodiče chtěli dát děti do nové školky. Nelze také zapomínat, že v nové školce bude venkovní prostor pro dovádění dětí poměrně malý a nelze jej na stávající ploše nikde rozšířit.

  Přidávám ještě slíbený odkaz:

  https://cosiv.cz/cs/2016/08/11/zmeny-v-predskolnim-vzdelavani-povinny-rok-predskolniho-vzdelavani-i-vzdelavani-dvouletych-deti/

 2. Jan Dvořák říká:

  Pan Šumbera byl na obou pracovních zastupitelstvech ke školce a tam tuto připomínku nevznesl. Navíc se o školce umístěné na Šídlovci v zastupitelstvu několikrát hlasovalo a hlasoval i pan Šumbera. Vystoupit s tímto po roce a půl příprav, kdy je projekt skoro hotov, je naprostá nezodpovědnost.

  • Jan Šumbera říká:

   To co vy nazýváte pracovním zastupitelstvem, byla pouhá prezentace bez diskuse. Vždy jsem vystupoval proti způsobu jakým byla školka prezentována, projektování, mizerné demografické analýze apod. Z těchto důvodů jsem rovněž nehlasoval pro rozpočet, kde byla školka “obsažena”. Navíc se změnila situace, kdy byla schválena (už se jen nepovídá o přístavbě) kulturní místnosti k úřadu, což trochu mění podmínky. Navíc jen prezentuji dobrý nápad občanů, bohužel mě to nenapadlo jako prvního :-). Netvrdím, že se má stavět jinde za každou cenu, ale bylo by škoda nezkusit se zamyslet o této alternativě a zvážit pro a proti. Pokud toto nazýváte nezodpovědností tak máte naprostou pravdu, jsem nezodpovědný :-).

   • Petr Novák říká:

    Prosím,zajímalo by mne,kterých občanů,slyším názory opačného názoru.Nebráním se jiné možnosti,ale je skutečně škoda,že to nenapadlo nějakou chytrou hlavičku dřív.Není strategický plán,nebudujeme pětiletky, ale je škoda,že o přístavbě k úřadu se už taky chvíli mluví, ba dokonce diskutuje a to i na úřadě a v komisích.I v ironii být nezodpovědný je smutné, pokud má mít člověk zodpovědnost.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Nedomnívám se, že by tato změna byla až tak finančně náročná a ve výsledku by možná přinesla i úspory. Každopádně by velice ulehčila přechodné období po dobu výstavby nové školky. Určitou překážku představuje nutnost byrokratického schvalování okolo, do kterého se úředníkům našeho úřadu viditelně moc nechtělo. Ale když zvážím, kolik nás ten náš obecní byrokratický aparát ročně stojí, tak by mohli úředníci projevit více entuziasmu a prokázat svoji užitečnost. Jinak souhlasím s Honzou Šumberou, že se situace výstavbou kulturního centra podstatně změnila, od doby, kdy se o školce jednalo prvně. Projekt se bude muset měnit minimálně, nikdo nechce aby školka vypadala jinak, či byla budova jinak řešena.

 3. Jan Dvořák říká:

  Není pravdou, že obě pracovní zastupitelstva byla bez diskuse, protože i na březnové prezentaci jste přednesl správnou připomínku, že chybí demografická studie. Byl tedy prostor říct i tento návrh. Totéž platí pro pracovní zastupitelstvo letos v dubnu.

 4. Vladimír Petana říká:

  Čím více přemýšlím o návrhu postavit školku za radnicí, tím více se mi tato myšlenka líbí. Na stávajícím pozemku je školka a její jakýkoliv rozvoj v budoucnu limitován plotem pozemku a to nikoliv velikého pozemku.
  V jednom dobrém školení o investiční výstavbě přednášející rozvedl problém “zmařené investice”. Je to velmi bolavé téma, každý se jej bojí, bude viníkem ” národohospodářských ztrát netušených rozměrů”. Práce věnovaná přípravě bude z větší části zmařena, pracovníci na ní pracující nedojdou pochvaly a budou muset znovu makat. Ale zkusme si odpovědět na otázku, kolik práce vyjádřeno v penězích přijde vniveč? Na jak dlouho stavíme školku? Stávající stojí víc jak 42 roků co zde bydlím. Uhradí nám vícenáklady úspora za přeložku kabelů ( více jak 1milion Kč)? To jestli bude stát školka o rok či více později stojí za to mít školku v perspektivním prostředí, s velkým výběhem. Stavbu lze urychlit použitím technologií s minimální staveništní pracností. Taktéž se přiblížíme nové výstavbě rodinných domků.
  Stále platí, že každý z nás má právo změnit názor. Proto poukazování na to, proč to neřekl dřív, jsou irelevantní.
  Kdybych to mohl nějak ovlivnit, tak budu hlasovat pro novou školku za radnicí.

[email protected] [email protected]