Zápis z jednání kulturní komise – 11.10.2017

Zápis č. 2017/08 z jednání kulturní komise konaného dne 11.10.2017 v budově ÚMOb Hrabová.

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., I. Bollogová
Omluvena: Kročková V

Návrh programu:

 • Vypouštění lampiónů štěstí + lampiónový průvod
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Adventní koncert
 • Novoroční koncert
 • Divadelní představení pro seniory
 • Ples ÚMOb Hrabová

Ad 1) Vypouštění lampiónů štěstí + lampiónový průvod

Vypouštění lampiónů štěstí se koná dne 17.11.2017 včetně konání lampiónového průvodu. V případě špatného počasí se akce nekoná. Sraz pro účastníky Lampionového průvodu před moštárnou, naproti kostela sv. Kateřiny v 17.00 hod.

Ad 2) Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu se uskutečné dne 3.12.2017 před budovou ÚMOb Hrabová

 • Plakát vyhotoví p. Orkáč, p. Jochec zajistí vyvěšení plakátů.
 • Program, pěvecké vystoupení ZŠ Paskovská.
 • M. Houžvička zajistil české koledy a stánek s občerstvením.
 • R. Orkáč zajistí nákup čokoládek k doprovodné akci „přání ježíškovi“ a vyhotovení obalů na čokoládky, varnice na čaj pro děti.
 • M. Slíva zajistí ozvučení vystoupení ZŠ Paskovská.
 • V. Kopitzová projedná zapůjčení stanu (kelímky, čaj, teplé nápoje).

Ad 3) Adventní koncert

Adventní koncert se odehraje v kostele sv. Kateřiny dne 17.12.2017. Plakát a program dodá konzervatoř (do 15.11.2017).

Ad4) Novoroční koncert

Novoroční koncert se uskuteční dne 21.1.2018 v kostele sv. Kateřiny se sólisty opery a operety SD v Opavě.

Ad 5) Divadelní představení pro seniory

Divadelní představení pro seniory proběhne dne 24.1.2018 v Národním divadle Moravskoslezském – Lazebník Sevillský. Začátek představení 18.30 hod. Odjezd autobusu v 17.30 hod. z točny na Šídlovci. Vstupné hradí účastník z 50% dle směrnice vydané ÚMOb Hrabová. Prodej vstupenek u p. Bollogové v budově ÚMOb Hrabová od 10.1.2018.

Ad 6) Ples ÚMOb Hrabová

 • předtančení – lidový soubor Ondřejnice
 • p. Bollogová zajistí vyhotovení pozvání na ples s žádostí o sponzorský dar (termín 7.11.2017)
 • p. Kopitzová zašle všem seznam sponzorů cen do tomboly

Další schůzka kulturní komise: 8.11.2017 v 17.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]