Zápis z jednání mediální komise – 9.10.2017

Zápis z jednání mediální komise, které proběhlo dne 9.10. 2017 od 16:00 v kanceláři starosty obce.

Přítomni:

 • Alica Strnišťová, Milan Slíva ml., Petr Žižka, Miroslav Houžvička, Igor Trávníček, Radomír Orkáč, Petr Novák, Jan Šumbera.

Zápis:

 • Proběhlo shrnutí informací k nově připravovaným HL.
 • Komise se shodla na ústředním tématu HL pro rok 2018 – 100 let od založení Československa + letní číslo 50 let od invaze spojeneckých vojsk do Československa.
 • Komise se shodla na nutnosti další diskuse na podobou čísla HL před volbami do obecních zastupitelstev v roce 2018. Na webu obce, FB obce ani v samotných HL nebude prostor pro inzerci politických stran a hnutí, tyto zůstanou i nadále apolitické.
 • Požadavky pro radu obce – zařazení do rozpočtu pro rok 2018:
  • Kamerový systém (web kamera zabírající kostel, další „atraktivity“) – 60 000 Kč.
  • Údržba a rozvoj naučné stezky (instalace 4 laviček) – 60 000 Kč.
  • Soutěž Zlatý truhlík (pokrýt letošní rok 1500,-) do roku 2018 – 3 000 Kč.
  • Propagační publikace Hrabové – 50 000 Kč.
 • Dne 23.10. v 16:00 proběhne schůzka s tajemníkem úřadu. Podoba webu obce a následně vyčíslení nákladů do rozpočtu pro rok 2018.

Další jednání mediální komise 14.11.2017 od 16:00 v budově ÚMOb Hrabová.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]