Školka za úřadem bude levnější?

Na zastupitelstvo 18. 12. poslal pan starosta jako podklad pro rozhodnutí o přesunu školky srovnávací tabulku nákladů na školku v obou lokalitách a jako argument pro návrh změnit umístění starosta řekl, že školka za úřadem bude o 6 miliónů levnější.

Jen připomenu, že na základě toho bylo zastupitelstvem rozhodnuto o okamžitém zastavení přípravy školky na V. Huga a že k rozhodnutí o stavbě školky za úřadem nedošlo jen díky tomu, že starosta nevěděl jaké usnesení zastupitelstva je potřeba zrušit a také apelu pana tajemníka, ať zastupitelstvo nerozhoduje v té věci unáhleně.

Pokusím se popsat své námitky k některým údajům v oné předložené tabulce:

 1. Do projektu školky na V. Huga bylo vynaloženo v roce 2016 204 tis. Kč a v roce 2017 (dle rozpočtu, vyúčtování není ještě známo) 660 tis. Kč, tj. celkem 864 tis. Kč. V tabulce se neuvádějí žádné náklady na projektovou dokumentaci školky za úřadem s tím, že dle starosty se „projekt i vyjadřovačky použijí“. Nicméně již ze studie umístění za úřadem je zřejmé, že vstup bude z jiné strany budovy a budova bude otočena, tzn. změní se světelné podmínky v místnostech. Navíc z veřejné besedy vyplynulo, že budova vzhledově zapadající do Šídlovce nepůsobí za úřadem esteticky ideálně. Každému odborníkovi ve stavebnictví je jasné, že vyjádření správců inženýrských sítí i další platí jen pro danou lokalitu a logicky nemohou platit pro lokalitu jinou. Je tedy jasné, že do úprav projektové dokumentace a podkladů potřebných pro územní rozhodnutí a stavební povolení v nové lokalitě budou potřeba vícenáklady cca 500 tis. Kč, které v tabulce nejsou.
 2. Náklady na zbourání původní školky ve výši 2,7 mil. Kč jsou v tabulce uvedeny jen u varianty školky na V. Huga, ač starosta sám na zastupitelstvu 18. 12. řekl, že dnešní školka se zboří v každém případě (ostatně argumentem pro novostavbu vždy byl havarijní stav dnešní budovy).
 3. V nákladech školky na V. Huga je uvedena poněkud podivná položka 2,4 mil. Kč na přípravu území – projektant totiž pro jistotu navrhl zpevnění základů podsypáním štěrkem, ovšem žádná sonda zde nebyla prováděna a o tom zda toto bude potřeba opravdu udělat, rozhodne i dle našeho úřadu až realizační dokumentace. Takové opatření u školky za úřadem však v tabulce zahrnuto není, přestože ani zde žádná sonda provedena nebyla a oba prostory leží nedaleko sebe.
 4. Prostor, kde má být školka za úřadem je cca o 0,5 – 1 m níž než prostor parkoviště vedle úřadu. Pokud bychom tam stavbu školky postavili bez násypu terénu, byla by tedy školka „utopená“, což sice lze, ale esteticky by vypadalo strašně. Lze tedy předpokládat, zde terén zde včetně školkové zahrady bude potřeba dosypat do výše terénu vedle úřadu – v nákladech to ale není uvedeno (hrubý odhad cca 1 mil. Kč).
 5. MŠ V. Huga je napojena na centrální vytápění, ale školka za úřadem bude muset mít vlastní zdroj vytápení – náklady cca 100 tis.Kč však uvedeny v tabulce nejsou.
 6. U MŠ V. Huga jsou uvedeny náklady na úpravu komunikace 228 tis. Kč. Přitom k úpravě této komunikace musí dojít každopádně z důvodů na školce nezávislých (nedostatek parkovacích míst a špatný stav chodníku).
 7. U MŠ za úřadem žádné náklady na úpravu komunikací uvedeny nejsou. Přitom minimálně by bylo potřeba upravit výjezd z parkoviště na ulici Bažanovu, kde se neminou 2 auta a v době návozu dětí do školky zde bude intenzívní provoz (odhad nákladů min. 0,5 mil. Kč)
 8. U MŠ V. Huga jsou uvedeny náklady na 10 parkovacích míst. Můžeme polemizovat, zda jsou potřeba, když školka zde už je, ale v původním návrhu opravdu bylo navrženo rozšíření ulice s 10 parkovacími místy. Nicméně v mezitím zpracované studii rekonstrukce V. Huga ji takové rozšíření není, protože díky zjednosměrnění již není záliv s 10 parkovacími místy potřebný – tzn. náklad 300 tis. Kč zde neexistuje.
 9. Ve studii umístění za úřadem je navrženo propojení zadem směrem k uvažované nové autobusové zastávce – náklad na tuto komunikaci však není v tabulce uveden (včetně výkupu pozemku až 1 mil. Kč).
 10. Ve studii MŠ za úřadem se hovoří o vybudování nové autobusové zastávky v místě kde kdysi i bývala, ale náklady na její zálivy (včetně výkupů až 2 mil. Kč) v tabulce uvedeny nejsou, ač je školka důvodem její výstavby (k úřadu ostatně to z ní ani o moc blíže nebude).

Nechci polemizovat, kde je školka lepší, obě umístění mají své výhody a nevýhody, ale odmítám zavádějící podklady k rozhodování. V neposlední řadě je potřeba upozornit na to, že rodiče dětí chtějí školku spíše tam kde je a paní ředitelka počítá s tím, že při přesunu školky budou někteří rodiče dětí ze Šídlovce a Žižkova dávat své děti raději do školky v Hrabůvce, protože to budou mít blíž a po cestě do práce a z práce.

2 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Honzo,

  mnoho položek a argumentů se mi zdá jako střílení od boku, ale budiž… Je na starostovi, ať si to obhájí.

  Jak zaznělo z úst pana Petany, ten názor se mi velmi líbil, co jsou ty peníze v horizontu 30 let… .

  Co mi však vadí, že poukazuješ pouze na nevýhody a peníze…

  Jaký je tvůj návrh na řešení toho, že po dobu výstavby školky musí někam děti chodit? Budování dočasného zázemí může stát miliony… . Tuším, že jsi na besedě řekl, že děti mohou dočasně chodit do Hrabůvky… a to je právě návrh postavený na hlavu!

  Ukaž mi rodiče, který přesune dítě někam jinam (zpět do Hrabové) po roce až dvou, když si dítě ze školky zvykne na prostředí a kamarády v Hrabůvce? Možná se budeš smát, ale již ve školce se budují prátelství dětí, protože děti společně často pokračují spolu i na základní školu. To nemluvě o přátelství mezi rodiči…

  Moje žena má jen ze cvičení a plavání dětí až dvacítku nových známých a to přímo z Hrabové!

  A proč by se musela stávájící školka bourat? Jak řekla tuším paní Šárka Tomisová a podobný názor má na to více lidí… proč budovu nevyužít pro něco jiného a nebourat ji. Vždyť nevyhovující je pro školku, kde jsou velmi velmi velmi přísné nároky na prostředí, ale pro jiné využití se hodit může.

  Mě se problematika týká velice velmi, v té době mé dítě bude navštěvovat školku a doufám, že to bude v Hrabové, ne v Hrabůvce.

  • Jan Dvořák říká:

   Ano, jedná se opravdu o hrubé odhady, přesná čísla nikdo nezná. Nepolemizuji o poloze školky, ale chci poukázat na zavádějící údaje v tabulce, kde některé položky úplně chybí a jiné přebývají. Že se dnešní školka bude bourat i v případě přesunu za úřad, řekl první pan starosta, nikoli já – já pouze upozornil, že v tabulce částka na bourání u této varianty není a považuji to za záměrné balamutění zastupitelů, aby „to vyšlo“. Pokud by školku nebylo třeba bourat, znamenalo by to, že nám paní ředitelka i starosta předtím opakovaně lhali o havarijním stavu školky – a to si v tomto případě nemyslím. O chození dětí do Hrabůvky v době stavby školky, jsem, pokud si dobře pamatuji, já nemluvil.

[email protected] [email protected]