Co bylo na zastupitelstvu 31.1.2018

Jednání nebylo sice příliš dlouhé, jen tři a půl hodiny, ale na pět bodů programu je to docela dlouho. Původně měl být i šestý bod, ale po připomínce předsedkyně finančního výboru jej nakonec starosta stáhl, neboť úřad uznal, že je zbytečný. V úvodu pan starosta zmínil i návrh na zákaz parkování nákladních aut (!) na Šídlovci, ale zároveň řekl, že ho jako bod programu nenavrhuje.

Samozřejmě, že klíčovým bodem byl návrh přesunu školky. Průběh byl vcelku očekávaný – ve stručnosti: Pan starosta řekl, že umístění školky za úřadem je nejlepší (škoda, že to neřekl na počátku roku 2016). Já zpochybnil, že bude levnější a upozornil na povinnost rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Milan Orkáč navrhl školku vedle školy. Zbytek zastupitelů všechny protiargumenty odmítl a s argumentem, že musíme být jednotní, přesun školky schválil.

Dalším bodem byl harmonogram zastupitelstev na zbytek volebního období – 26.3. a 25.6. Na mou připomínku, že zákon ukládá zastupitelstva nejméně jednou za tři měsíce, se zjistilo, že v materiálu chybí zastupitelstvo 24.9. Znovu jsem navrhl, že by zastupitelstva měla být mimo prázdniny každý měsíc, nikoli v nejzazším zákonném termínu, ale zastupitelé to odmítli – pouze pánové Orkáč, Petana, Rundt a Šumbera nebyli proti.

Požádal jsem, aby byly pro větší informovanost občanů zveřejňovány také zápisy z rad, a pan starosta slíbil, že to rada projedná. Stejně tak slíbil, že rada znovu projedná zákaz parkování dodávek na Šídlovci. No uvidíme.

2 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Pane Dvořáku,
  Váš komentář ohledně parkování „nákladních“ aut je zavádějící.

  Zde máte přesné znění mé žádosti:

  Vážený pane starosto, vážená rado:

  Žádám o zařazení tohoto bodu, který mi byl osobně přislíben starostou Igorem Trávníčkem na předvolebním setkání s občany dne 19.1.2018 v přítomnosti zúčastněných občanů, na nejbližší jednání rady ÚMOb Hrabová a poté zařazení totožného bodu na nejbližší zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 31.1.2018.

  Věc: Zákaz stání vozidel nad 2,5 tuny v lokalitě sídliště Šídlovec
  „Zákaz stání vozidel nad 2,5 tuny (dodávky, nákladní vozy) v lokalitě Šídlovec“ a to od páté hodiny odpolední do sedmé hodiny ranní, neboť tato auta vzhledem ke svým vnějším rozměrům zabírají často více než jedno parkovací místo a brání ve výhledu při vyjíždění ostatních z řady parkovacích míst a následně provést úpravu na všech vjezdech do lokality, které jsou dosud označeny stávajícím svislým dopravním značením. Pro odstavení dodávkových a jiných užitkových vozidel s celkovou hmotností nad dvě a půl tuny určit parkovací plochy na točně autobusů Šídlovec, které budou vyznačeny svislým dopravním značením,

  Jen pro zajímavost Vám sděluji, že uvedené opatření již platí v obvodu Ostrava Jih a na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, tak proč by to nešlo u nás?

  S pozdravem a přáním příjemného dne

  Ing. Šárka Tomisová

  • Jan Dvořák říká:

   Paní Tomisová, máte samozřejmě plnou pravdu, ale já pouze citoval starostu, který přesně toto řekl. Protože všichni (zřejmě kromě starosty) ví, že se jedná především o dodávky, tak jsem do textu napsal onen vykřičníček. Zda pan starosta splnil slib zařazení toho bodu na zastupitelstvo, nechť každý posoudí sám.

[email protected] [email protected]