Zápis č. 2018/02 z jednání kulturní komise

Zápis č. 2018/02
z jednání kulturní komise
konaný dne dne 14.2.2018 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., Kročková V, Bollogová I.,
Hosté: M. Slepička., zástupce MP p. Filipovský

Návrh programu:

 • Ples ÚMOb Hrabová
 • Kinematograf bratří Čadíků
 • Květinové vazby
 • Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu
 • Dotace
 • Různé

Ad 1) Ples ÚMOb Hrabová

 • R. Orkáč zveřejní tombolu, V.Kopitzová zajistí občerstvení pro účinkující

Ad 2) Kinematograf bratří Čadíků

 • Potvrzen termín promítání filmů od 29.8. – 1.9.2018

Ad 3) Květinové vazby, 7. března 2018, 16.00 hod. zasedací místnost ÚMOb Hrabová

 • R. Orkáč vyhotoví do 23.2.2018 plakát, F. Jochec zajistí vyvěšení plakátů.
 • Materiál na vazby připraví V. Kročková, F. Jochec zajistí proutí na pletení karabáčů

Ad 4) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu

 • M. Slepička seznámil KK s programem, kterým by mohla LK přispět k oslavám.(příprava besedy, vydání brožury, termín pro další informace 30.3.2018)
 • R. Orkáč požádá o dotaci z Nadace Partnerství „Výsadba stromu svobody“.
 • Na přípravě dalšího programu oslav bude KK dále pracovat.

Ad5) Účelová dotace z rozpočtu městského obvodu

 • Kulturní komise posoudila jednotlivé žádosti na účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Hrabová, V. Kopitzová vyhotoví výstup z tohoto jednání a zašle radě obvodu k dalšímu jednání

Ad) 5 Různé

 • M. Houžvička seznámil KK s možností zájezdu pro seniory s programem:
  • Ludgeřovice – kostel sv. Mikuláše, Šilheřovice – procházka zámeckým parkem kolem zámku, loveckého zámku s psincem a kolem mléčnice, Kravaře – novogotický kostel sv. Bartoloměje,
  • Kravaře – zámecká kaple sv. Archanděla Michaela, Bohuslavice – barokní kostel Nejsvětější Trojice,
  • Albertovec – hřebčín, Chuchelná – novogotické mauzoleum Lichnovských
  • Sudice – novogotický kostel sv. Jana Křtitele. Tento zájezd by nahradil „taneční odpoledne pro seniory“ plánované na měsíc červenec.
 • Zástupce MP p. Filipovský seznámil KK s činnosti MP při konání kulturních akcí v obci, V. Kopitzová zašle program KK pro rok 2018 p. Filipovskému a tento bude zván na jednání KK před konáním akcí, u kterých bude nutná přítomnost MP.

Další schůzka KK: 14.3.2018 v 16.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová

2 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Jelikož mě již svrbí vařečka, tak jsem čekal nějakou zmínku o gulášfestu a ono nic.

  • Miroslav Houžvička říká:

   Dodělávají se detaily celého dne, který nebude jen o Gulášfestu. Vydrž a jen takto tajně jen pro tebe- Gulášfest bude 1.září. Vařečku zatím poškrábej tam kde svrbí…

[email protected] [email protected]