Zelená Hrabová z.s. musela požádat o další finanční dotaci

Od 1.8.2017 revitalizujeme park Hrabovjanka díky dotaci poskytnuté Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Hrabová. Dne 4.1.2018 byla ÚMOb Hrabová podána žádost o poskytnutí další finanční částky (180.000,-) k dokončení regenerace parku Hrabovjanka. Vyskytly se neočekávané a nepředvídatelné náklady.

Celkový rozpočet byl navýšen z důvodu rozhodnutí, že jednotlivé herní prvky chceme maximálně zabezpečit nejen v boji proti vandalismu, ale také z důvodu, že až dojde k předání parku do správy ÚMOb Hrabová, aby měl dotyčný orgán co nejméně práce s případnými opravami.

Dalším důvodem žádosti o finanční podporu je péče o vrbový altán, kropení a plnění vodních vaků našimi dobrovolnými hasiči, kdy také jejich činnost je zpoplatněna.

Při srovnávání plochy parcely a při budování altánu nastaly problémy s terénem, kdy bylo zjištěno, že většina povrchu byla silně zanesena odpady (betonové kvádry, gumy, železa, dráty atd). Bylo nutné zajistit práce bagru. I zde došlo k navýšení částky oproti původní plánované.

Také bychom byly rády, kdyby se součástí parku staly lavičky s opěradly. Momentálně máme v rozpočtu zahrnuty jen lavičky bez opěradel.

Pro realizaci vodní hry nám bylo odborníkem doporučeno vytvořit plochu formou výkopu a umístěním stěpky do prostoru, kde si děti budou hrát s vodou. Zmizí tím riziko vytváření bahna a mokré hlíny.

Chybí také doplatit autorský a technický dozor.

Momentálně čekáme na posouzení žádosti finančním výborem ÚMOb Hrabová. Pevně věříme a doufáme, že dojde ke kladnému rozhodnutí.

Samozřejmě i my se velmi snažíme s dotačními penězi nakládat s opatrností a rozvahou. Všechny výše zmíněné body nemohly být předvídatelné. Tímto chceme požádat ÚMOb Hrabová o podporu, aby mohlo dojít k úspěšnému plnohodnotnému ukončení budování parku Hrabovjanka.

5 Komentáře

 1. milan orkáč říká:

  Dobrý den, Hrabovjanka je finanční dírou. Žadatelky na jednání zastupitelstva tvrdily, že sehnaly samy dotaci na revitali od města. Stačí jen „malinká“ spoluúčast. Opět je to jinak. Nyní se žádá z rozpočtu obce další částka Kč 180 000 Kč, ale bude stačit? Pokud vím, tak se má budovat jen do výše určených finančních prostředků na základě nějakého projektu. Prostředky měly být z dotace Statutárního města Ostrava. Rovněž mi není známo, proč by obec měla převzít Hrabovjanku do správy našeho městského obvodu, tzn. včetně údržby a zodpovědnosti za děti na herních prvcích. A proto pro „Zelenou Hrabovou z.s. platí heslo: „dejte nám peníze, my to necháme udělat a vy se o to pak starejte!“
  Opět se ptám zastupitelů: co se udělalo pro děti od budovy úřadu směrem ke hřišti Sokola a dál ke statku? Zhola nic i přes finanční částku schválenou v rozpočtu obce.
  Milan Orkáč

  • Vacbat říká:

   Na Váš komentář nebudeme vůbec reagovat. Urážíte nás, a proto debata s Vámi je pod naši úroveň. Batelková, Václavíková

 2. milan orkáč říká:

  Dobrý den, ničím jsem Vás neurazil. Některé z otázek jsem Vám položil již i při jednání zastupitelstva. Nechám najít zvukový záznam s Vašimi odpovědmi. Prosím, mohli byste zveřejnit pro občany smlouvu o poskytnutí dotace s Magistrátem města Ostravy a Vámi na danou akci? Přece pokud máte určitou částku v rozpočtu a na tento rozpočet zpracovaný projekt, pak se do něho máte vejít.Nebo je to jinak?
  Předpokládám, že se ostatně diskutovat bude i na zastupitelstvu.
  Milan Orkáč

  • Šárka Tomisová říká:

   Pane Orkáči st.,

   zastupiteli za komunisty, jak jste hlasoval při schvalování předraženého propustku ?!? Byl jste proti nebo pro?

   Pokud PRO, být Vámi, zametu si před vlastním prahem.

   Vznikne něco estetického, hodnotného, penězi neměřitelného.

   Nebude to pouze předražený mostek mezi poli, sloužící čistě pro zemědělské podnikání rodin zastupitelů a radních (LYČKA, CHLUPATÝ) z místní „BÁJEČNÉ“ koalice.

   Troch MÉNĚ AROGANCE a VÍCE POKORY, jste veřejně činná osoba.

 3. milan orkáč říká:

  Vážená paní Tomisová, občanko Šídlovce. Ano, byl jsem pro propustek v této kvalitě a ceně.A to i s ohledem na stavbu prodloužené Mostní. Jen Vám mohu sdělit, že nebýt tento propustek, pak netuším, jak by se odstraňovala ekologická havárie po nehodě náklaďáků při jeho sjedí z dálnice. A to bylo ještě před kolaudací propustku. Mohla byste mi popsat, jak slouží propustek Lyčkům a Chlupatým, když tam nemají pozemky?

  K revitalizaci Hrabjovanka sděluji, že budu hlasovat nejen proti poskytnutí příspěvku ve výši 180 000 Kč, ale i proti převzetí revitalizované plochy do péče městského obvodu. Znovu vyzývám ke zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace mezí Magistrátem města Ostravy a zmíněným spolkem. Vy, paní Tomisová, umíte jen arogantně napadat a neodborně urážet vše, co se udělá v Radě či Zastupitelstvu obce. Prosím, kandidujte do zastupitelstva v blížících se volbách, můj hlas máte.

[email protected] [email protected]