Zelená Hrabová z.s. musela požádat o další finanční dotaci

Od 1.8.2017 revitalizujeme park Hrabovjanka díky dotaci poskytnuté Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Hrabová. Dne 4.1.2018 byla ÚMOb Hrabová podána žádost o poskytnutí další finanční částky (180.000,-) k dokončení regenerace parku Hrabovjanka. Vyskytly se neočekávané a nepředvídatelné náklady.

Celkový rozpočet byl navýšen z důvodu rozhodnutí, že jednotlivé herní prvky chceme maximálně zabezpečit nejen v boji proti vandalismu, ale také z důvodu, že až dojde k předání parku do správy ÚMOb Hrabová, aby měl dotyčný orgán co nejméně práce s případnými opravami.

Dalším důvodem žádosti o finanční podporu je péče o vrbový altán, kropení a plnění vodních vaků našimi dobrovolnými hasiči, kdy také jejich činnost je zpoplatněna.

Při srovnávání plochy parcely a při budování altánu nastaly problémy s terénem, kdy bylo zjištěno, že většina povrchu byla silně zanesena odpady (betonové kvádry, gumy, železa, dráty atd). Bylo nutné zajistit práce bagru. I zde došlo k navýšení částky oproti původní plánované.

Také bychom byly rády, kdyby se součástí parku staly lavičky s opěradly. Momentálně máme v rozpočtu zahrnuty jen lavičky bez opěradel.

Pro realizaci vodní hry nám bylo odborníkem doporučeno vytvořit plochu formou výkopu a umístěním stěpky do prostoru, kde si děti budou hrát s vodou. Zmizí tím riziko vytváření bahna a mokré hlíny.

Chybí také doplatit autorský a technický dozor.

Momentálně čekáme na posouzení žádosti finančním výborem ÚMOb Hrabová. Pevně věříme a doufáme, že dojde ke kladnému rozhodnutí.

Samozřejmě i my se velmi snažíme s dotačními penězi nakládat s opatrností a rozvahou. Všechny výše zmíněné body nemohly být předvídatelné. Tímto chceme požádat ÚMOb Hrabová o podporu, aby mohlo dojít k úspěšnému plnohodnotnému ukončení budování parku Hrabovjanka.

2+

3 komentáře

 1. milan orkáč napsal:

  Dobrý den, Hrabovjanka je finanční dírou. Žadatelky na jednání zastupitelstva tvrdily, že sehnaly samy dotaci na revitali od města. Stačí jen „malinká“ spoluúčast. Opět je to jinak. Nyní se žádá z rozpočtu obce další částka Kč 180 000 Kč, ale bude stačit? Pokud vím, tak se má budovat jen do výše určených finančních prostředků na základě nějakého projektu. Prostředky měly být z dotace Statutárního města Ostrava. Rovněž mi není známo, proč by obec měla převzít Hrabovjanku do správy našeho městského obvodu, tzn. včetně údržby a zodpovědnosti za děti na herních prvcích. A proto pro „Zelenou Hrabovou z.s. platí heslo: „dejte nám peníze, my to necháme udělat a vy se o to pak starejte!“
  Opět se ptám zastupitelů: co se udělalo pro děti od budovy úřadu směrem ke hřišti Sokola a dál ke statku? Zhola nic i přes finanční částku schválenou v rozpočtu obce.
  Milan Orkáč

  5+

  • Vacbat napsal:

   Na Váš komentář nebudeme vůbec reagovat. Urážíte nás, a proto debata s Vámi je pod naši úroveň. Batelková, Václavíková

   1+

 2. milan orkáč napsal:

  Dobrý den, ničím jsem Vás neurazil. Některé z otázek jsem Vám položil již i při jednání zastupitelstva. Nechám najít zvukový záznam s Vašimi odpovědmi. Prosím, mohli byste zveřejnit pro občany smlouvu o poskytnutí dotace s Magistrátem města Ostravy a Vámi na danou akci? Přece pokud máte určitou částku v rozpočtu a na tento rozpočet zpracovaný projekt, pak se do něho máte vejít.Nebo je to jinak?
  Předpokládám, že se ostatně diskutovat bude i na zastupitelstvu.
  Milan Orkáč

  1+

Zanechte komentář