Co bylo na zastupitelstvu 26.3.

Jednání trvalo tři a půl hodiny – a to bylo minulé zastupitelstvo před necelými dvěma měsíci. 

Milión na projektovou přípravu školky za úřadem prošel hladce, ale trocha diskuse byla u bodu informace o projektech a stavbách obvodu. Zeptal jsem se totiž proč rada odmítla zadat studii cyklostezky mezi ulicí Pod Břehy a kruhovým objezdem u Makra. Odpovědí bylo, že ji zpochybnil cyklokoordinátor a že to mám s cyklokoordinátorem projednat sám….

Největší diskuse byla ohledně dotací hrabovským spolkům. Dotace na přírodní park projednávána vůbec nebyla a pan starosta to odůvodnil tím, že spolek Zelená Hrabová nejprve požadavek na dotaci snížil a později zcela stáhl.  Větší diskuse byla ohledně neinvestiční dotace pro TJ Sokol, kde vyšlo najevo, že v požadované částce je také rekonstrukce WC, což už je ale investice – tak se toto nakonec schválilo jako investiční dotace. Také ostatním spolkům byly dotace přiděleny, většinou v požadované výši. Pan zastupitel Orkáč ovšem právem kritizoval, že zastupitelé Balušek, Chlupatý a Novák nenahlásili ve smyslu zákona o obcích střet zájmů, neboť vedou spolky žádající o dotaci.

O nečekané vzrušení při stanovování počtu členů zastupitelstva na další období se postaral pan Petana návrhem na snížení počtu zastupitelů na 13 s argumentem, že v tom případě by nebyla rada a její agendu by převzalo zastupitelstvo a scházelo by se tedy častěji. Protože však návrh podpořili jen zastupitelé za ČSSD a KSČM, tak pochopitelně zůstane na počtu 15 (což ale nakonec nepodpořil ani Ostravak).

V rámci informací z rady byla podrobena zastupitelem Orkáčem a jeho synem kritice letopisecká komise.

V závěru jsem se zeptal mj. jak radní rozhodli o mém návrhu, aby byly pro větší informovanost občanů zveřejňovány také zápisy z rad, a odpověď nepřekvapila.

4 Komentáře

 1. Milan Orkáč říká:

  Co podrobil kritice zastupitel Orkáč? Obul jsem se do předsedy letopisecké komise M.Slepičky z pohledu obsahu některých prací, které zveřejňuje jako historik. Jako příklad jsem uvedl článek ve Školním časopisu č.1 2017/18 s podpisem „zpracoval M. Slepička“. Nezasvěceným doporučuji se podívat, jak si lze jednoduše přivlastnit práci jiného autora a vydávat ji za svoji práci. Stačí text článku od odstavce ….“byl pasivním členem Komunistické strany Československa…“ až po dopis Viléma Závady a srovnat s prací Heleny Směřičkové, uvedené v 3/2002 Bulletinplus (http://wwwold.nkp.cz/bp/bp2002_3/11.htm). Historik by měl uvést, pokud něco nevytvořil sám, na odkaz z čeho čerpal. A to v mnohých článcích M.Slepičky chybí a články tím vydává za svoji tvorbu. V případě Viléma Závady převzal názor jedné rodinné přítelkyně básníka, aniž by se zajímal o posouzení V. Závady v hodnoceních jiných autorů či pamětníků z Hrabové a mystifikoval žáky školy neobjektivním hodnocením. Mimo jiné Vilém Závada podepsal jednak antichartu a vyslovil souhlas s normalizací, starší vědí, co to znamená. K školnímu článku doporučil doplnění i zastupitel B. Chlupatý o osobě, která básníkovo studium financovala. Prostě v Hrabové je potřeba tajit básníkovu komunistickou minulost za každou cenu… Dále jsem kritizoval přejímání myšlenek M. Slepičkou z  pamětí pana Slavíka a jejich historické převzetí bez ověření skutečnosti. Tak se např. stalo ve jmenovitém přehledu zastupitelů pracujících v jednotlivých letech fungování zastupitelstva od roku 1989 do současnosti. Pro tyto nedostatky jsem navrhl radě buďto zrušit letopiseckou komisi (na rozdíl od vládního nařízení č.169/1932 Sb.ze dne 17. listopadu 1932 o pamětních knihách k  zákonu ze dne 30. ledna 1920, č. 80 Sb. Z a n., o pamětních knihách obecních již nemusí být zřízena) nebo doplnit tuto komisi o dalšího člena. Navrhl jsem M.Slívu pro jeho odborné znalosti i stabilní účast na jednáních Zastupitelstva obce, jakož i prezentace odborných názorů k historii Hrabové či fungování zastupitelstva. Dle nového zákona musí kronikář fungovat i bez letopisecké komise. Některé rady v obvodech letopiseckou komisi sloučily s komisí kulturní či ji vůbec nevytvořily.

 2. Šárka Tomisová říká:

  Také ostatním spolkům byly dotace přiděleny, většinou v požadované výši.

  S tím bych tedy polemizovala pane Dvořáku, byly organizace, které dostaly jen polovinu požadované dotace.

  Zdaleka nejvyšší dotace, 150 + 50 tisíc, kterou požadoval za místní Sokol zastupitel Petr Novák (ODS), byla ovšem přiklepnuta v plné výši.

  • Petr Novák říká:

   To nemá cenu komentovat,jenom to dokazuje vaši nevědomost a zbytek už jsem zde uvedl v jiných příspěvcích dříve.

  • Jan Dvořák říká:

   Já přece napsal, že většinou dostaly v požadované výši – z čehož vyplývá, že ne všechny spolky ji dostaly v požadované výši.

[email protected] [email protected]