Zápis z jednání kulturní komise – 11.4. 2018

Zápis č. 2018/04
z jednání kulturní komise
konaný dne dne 11.4.2018 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., Kročková V, Bollogová I.,

Návrh programu:

 • Zájezd dne 19. 5. 2018
 • Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu
 • Hravá Hrabová s hudební zastávkou
 • Vydání publikace „Hrabová v čase první světové války a formátování Československa 1914-1919“
 • Různé

Ad 1) Zájezd pro občany Hrabové dne 19. 5. 2018

 • p. Orkáč opraví plakát na částku 150,-Kč
 • p. Jochec vyvěsí plakáty po 15.4.2018
 • prodej zájezdu u p. Bollogové (ÚMOb Hrabová) od 2. 5. 2018

Ad 2 ) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018

 • navržený program od 16.00 hod:
  • zahájení hudební „ DEOR“
  • proslov p. starosty
  • vysazení stromu svobody
  • státní hymna zazpívaná sólisty
  • souběžně proběhne výstava kroniky + beseda (ZŠ Logopedická)
  • v prostoru před kostelem sv. Kateřiny výstava historických hasičských aut
  • občerstvení (dobrovolní hasiči)
 • úkoly:
  • p. Kopitzová požádá o strom svobody z „Nadace partnerství“, požádá ÚMOb Hrabová o zajištění pamětní desky, která by byla umístěna vedle stromu svobody
  • p. Bollogová projedná vystoupení DEORu

Ad 3) Hravá Hrabová s hudební zastávkou 23.6.2018

 • soutěž „Hrabovských talentů“, p. Orkáč připraví plakát, požádá o finanční nabídku na pódium a ozvučení, zajistí poháry pro první tři s logem „Talent 2018“ pod tímto „Hrabová“, projedná občerstvení (nealko) pro soutěžící s p. R. Stuchlým
 • p. Houžvička prověří, jaké diplomy jsou k dispozici, ostatní ceny budou řešeny dle přihlášeného počtu soutěžících
 • jmenovaná porota, návrh: ředitel ZŠ, popř. p. učitelka Janšová (osloví p. Orkáč), ÚMOb p. Bollogová, p. Fajfr (osloví p. Kopitzová)
 • p. Kopitzová připraví kartičky na nealko

Ad 4) Vydání publikace „Hrabová v čase první světové války a formátování Československa 1914-1919“

Kulturní komise projednala vydání výše uvedené publikace a nedoporučuje tuto vydat. Navrhuje vydání kalendáře s historickými – dobovými fotografiemi s tématikou k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu. Prodej tohoto kalendáře (za sníženou cenu např. 20 Kč) by mohl být součástí oslav 100 let vzniku samostatného československého státu.

Ad 5) Různé

 • p. Houžvička zjistí nabídku divadelních představení pro zamýšlenou návštěvu divadla v roce 2019

Další schůzka KK: 3.5.2018 v 15.00 hod. v prostorách prodejny „KVÍTKO“

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]