Strategický plán Hrabové se tvoří

V poslední době jsem registroval od vícero lidí postesk, že nemají informace ohledně přípravy Strategického plánu Hrabové, tak se pokusím o tom něco napsat.

Na úvod zmíním, jak návrh vznikl. Myšlenka byla poprvé vyřčena paní zastupitelkou Hrabovskou na zastupitelstvu 1. 3. 2017 v reakci na poněkud chaotickou přípravu velkých investičních záměrů v Hrabové a z tohoto důvodu jsem i já tento návrh od počátku pomáhal prosadit. I když bylo na 26. 4 2017 svoláno pracovní zastupitelstvo, kde se měla strategie projednávat, nakonec k tomu vůbec nedošlo a pan starosta nesvolal ani jím slíbené další pracovní zastupitelstvo k této věci.

Až po opakovaných urgencích na červnovém a zářijovém zastupitelstvu se na konci září 2017 pan starosta rozhodl ustanovit pracovní skupinu pro strategii, do níž mohly politické subjekty nominovat své zastupitele či členy komisí. Ta byla radou jmenována 22. 11. 2017 ve složení Ing. Rundt, Ing. Chlupatý, pí. Kopitzová, Mgr. Strnišťová, Ing. Dvořák, p. Žižka Pavel, Mgr. Žižka Petr, Ing. Hrabovská, p. Pilch, Mgr. Šumbera, p. Novák a p. Trávníček.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že původně bylo nominováno jen 9 členů, ale když jsem zjistil, že mezi nimi není Petr Žižka, který je tak trochu vizionář, tak jsem ho dodatečně navrhl a budiž ku cti panu starostovi, že tento dodatečný návrh akceptoval, ač byl po termínu.

První schůzka byla panem starostou svolána až na 23. 1. 2018 a starosta na ni pozval Ing. Vavrečku, Csc. z Vysoké školy podnikání a práva jako odborného garanta. Na této úvodní schůzce správně vyzval Ing. Vavrečka k brainstormingu, kdy každý člen pracovní skupiny řekl jednak, co očekává od strategického plánu, ale především jak by si přál, aby Hrabová v budoucnu vypadala. Z těchto závěrů pan Vavrečka následně sestavil jako podklad pro další jednání návrh vize Hrabové a soupis podnětů jako podklad pro stanovení strategických cílů. Na jednání 20. 2. byla tato vize Hrabové projednána a dohodnuto členění strategického plánu. Jako domácí úkol obdrželi členové zpracování SWOT analýzy – tzn. definování silných a slabých stránek Hrabové a jejích možných příležitostí a hrozeb. Na dalších schůzkách 22. 3. a 9. 4. se tyto body projednávaly do jednotné formulace jako společný názor všech. V současné době ještě chybí zpracovat dvě kapitoly SWOT analýzy.

Nicméně v roce 2017 se promeškalo hodně času a ten teď chybí, neboť se blíží komunální volby a proto jsem upozornil, že je nutno zkrátit intervaly mezi schůzkami a pan starosta tento apel akceptoval. Po dokončení SWOT analýzy nás totiž ještě čeká definitivní formulace cílů a opatření k jejich dosažení, nemluvě o tom, že cílem strategie má být také vyjasnění podoby tzv. centra Hrabové a ujasnění možných zdrojů financování jednotlivých aktivit.

Zdánlivě tedy není o čem psát, ale to nejdůležitější, k čemu je strategie, je jinde: Konečně zastupitelé z koalice diskutují s opozicí u jednoho stolu (dokonce fakt kulatého) se společným zájmem o budoucnost Hrabové, a to s úctou všech k jinému názoru. Nezbývá než věřit, že právě toto je první krůček k tomu, že v dalším volebním období potáhneme opět všichni za jeden provaz. V pracovní skupině pro strategii totiž tomu tak je.

6 Komentáře

 1. Igor Trávníček říká:

  Hrabová tvoří, ve své historii, první strategický plán rozvoje obce. To není jako naplánovat, kde bude v lednu kluziště. Musí to být materiál, který bude mít hlavu a patu, bude odrážet skutečné potřeby obyvatel i území a bude na dlouhá léta platný a závazný. Není možné, abychom ho v září schválili a po říjnových komunálních volbách – po případném přeskupení politických sil – spadl pod stůl.
  Pročetl jsem spoustu různých strategických plánů obcí a většina z nich je tvořena metodou „Ctrl+C – Ctrl+V“. O obci v Podkrkonoší si přečtete stejné klišé, jako o příměstské aglomeraci.
  Tudy cesta nevede a tomu jsem se chtěl vyhnout. Při sestavování pracovní skupiny jsem proto neomezoval počet členů a požádal jsem všechny politické strany a hnutí o delegování svých zástupců. Najít erudovaného člověka, který bude celé práci odborným garantem také nebylo snadné. Momentálně se práce ve skupině rozjela na plné obrátky a s tou vizí, že materiál dokončíme během pár měsíců.
  Za konstruktivní přístup všem zúčastněným děkuji a věřím, že vytvoříme strategický plán, který bude pro Hrabovou přínosem.

 2. Petr Halfar říká:
 3. Jan Dvořák říká:

  Ještě jsem zapomněl v článku uvést jeden krok, kvůli kterému je také potřeba s přípravou pospíšit: správný strategický plán má být vytvářen se zapojením veřejnosti. Měl by tedy z toho důvodu být do léta hotov jeho návrh, aby se k němu ještě před jeho schválením mohla veřejnost během léta vyjádřit.

  • Šárka Tomisová říká:

   A proč ne až po volbách, s novým zastupitelstvem?

   A v létě mívají lidé většinou jiné starosti než nějaký strategický plán… napadá mě jediné… aby to bylo pro to příští závazné ?!?

   • Jan Dvořák říká:

    Tomu pravdu nerozumím – ve volbách si snad zvolíme jinou veřejnost?

[email protected] [email protected]