Úřad hledá spolupracovníka k profesionalizaci čety veřejně prospěšných prací

Hledáme šikovného, zdatného pracovníka k profesionalizaci čety veřejně prospěšných prací, nejlépe z Hrabové či blízkého okolí.

Práce spočívá v údržbě nemovitého i movitého majetku Městského obvodu, jeho komunikací, veřejné zeleně, řízení a údržbě motorových vozidel do 3 500 kg, moštování aj. Pracovník bude zařazen do dělnické kategorie, podmínkou je min. vzdělání SOU s výučním listem, vlastnictví řidičského oprávnění sk. B. Další oprávnění a prokázání pracovní zručnosti (např. svářečský kurz, osvědčení práce s motorovou pilou aj.) jsou vítány.

Pracovní poměr se stanoví na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou, práce na 1 směnu. Plat bude stanoven dle dosaženého vzdělání a praxe v rozmezí od 18 400 do 22 170 Kč, benefity, odměny.

Předpokládaný nástup k 1.6.2018. Přihlášku s uvedením jména, příjmení, data a místa narození, místa trvalého pobytu, s uvedením dosaženého vzdělání, praxe a výčtem předchozích zaměstnání, dále čísla OP, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 18.5.2018 do 12 hod. na adresu:

Úřad městského obvodu Hrabová
Ing. Jan Socha — tajemník
Bažanova 174/4
720 00 Ostrava-Hrabová

Zdroj: Článek byl v původním znění převzat z Hrabovských listů 2018/05.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]