Měsíc květen v Hrabovjance

Měsíc květen byl pro Hrabovjanku plný práce dobrovolníků a instalací nových prvků v parčíku. Díky podařeným brigádám, kterých se zúčastnili obyvatelé Hrabové, se zvládlo mnoho práce a tak všem patří velké poděkování za jejich odhodlání posunout Hrabovjanku blíže k cíli.

Krásné počasí nám přálo a my jsme mohli pročistit potok Zyf a nadále v jeho čištění pokračujeme. Bylo zde nalezeno spousty nepořádku v podobě cihel, sutin, oblečení, pneumatik, rour atd. Jednalo se o několik tun odpadu. Byla a stále to je velmi fyzicky náročná práce.

Hrabovjanka se může pyšnit novým povalovým chodníčkem, kamennými vejci v pěchovaném hnízdě a paženými schody, které však musíme ještě doskládat kameny a dotvarovat. Byla provedena betonážka a instalace konstrukce houpačky, neposedné kladinky, věže vodní hry, lanových prvků a kůlu pro vrbové panely. Dále došlo k rozprostření jemného kameniva.

Díky nové travičce vše vyniká a působí krásně zeleně. Také byl přihnojen altánek, abychom mu dodali další potřebné vitamíny k růstu. Došlo k postupnému likvidování šířící se křídlatky a k úpravě betonážek u mlýnského kamene, herního prvku pexesa a laviček.

Parčík má také svou kešku a to díky zakladateli VELČI. Těší nás, že i v Hrabovjance si lze zahrát tuto oblíbenou hru, kterou je geocaching. Veškeré aktuality najdete na www.hrabovjanka.cz

Odkaz na kešku Hrabovjanky zde www.geocaching.com

Jana Batelková, Jana Václavíková

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]