Kterak Hrabovjanka k dotaci od Bremba přišla

Jasnou odpověď na otázku sice dát nemůžu, ale protože nechci autorkám kazit radost z nedávného otevření přírodního parku, tak jsem se rozhodl zveřejnit fakta, která znám, protože si myslím, že “holky” jsou v tom trochu nevinně:

V únoru 2018 se objevila na hrabova.info informace o tom, že spolek Zelená Hrabová podal na ÚMO žádost o dodatečnou dotaci na úpravu přírodního parku. Ze sdělení z 23. 3. vyplývá, že žádost byla podána již před dvěma měsíci, tedy dokonce už v lednu 2018 (předchozí zastupitelstvo přitom bylo již 31. 1.).

V pozvánce  na nadcházející jednání zastupitelstva (které o přidělování dotací rozhoduje) konané 26. 3. však na programu projednání této žádosti uvedeno nebylo ani tato žádost nebyla zastupitelům poskytnuta ( zastupitelé ji tedy nikdy neobdrželi).  Zastupitelstvo svolává starosta a zarážející je v této souvislosti skutečnost, že rada přitom usnesením 88/2020 výslovně uložila starostovi tuto žádost předložit na jednání zastupitelstva 26. 3.

Dne 23. 3. obdrželi zastupitelé mail od slečny Václavíkové, ve kterém na ně apeluje, aby schválili podporu dle žádosti a přílohou bylo doplnění žádosti konkretizující položky, na které má být dotace poskytnuta.

V sobotu 24. 3. jsem se na brigádě v přírodním parku potkal s jednou zastupitelkou a od ní dozvěděl informaci, že žadatelky mezitím mluvily s panem starostou a že dodatečná podpora pro přírodní park bude vyřešena sponzorským darem. Od koho bude, to nevěděla.

Na zastupitelstvu 26.3. žádost nebyla ani dodatečně starostou doplněna do programu a protože se o ní starosta nijak nezmínil, tak jsem se zeptal, proč není předložena. Pan starosta na to odpověděl, že žadatelka tuto žádost stáhla a dotaci již nepožaduje – o tom, že žádost bude řešena sponzorským darem, však nepadlo ani slovo.

Celé mi to připadá podivné a nesporné je:

  1. žadatelky do poslední chvíle o dotaci od městského obvodu usilovaly
  2. starosta nikdy žádost nepředložil zastupitelstvu, z čehož vyplývá, že neměl v úmyslu ji řešit dotací od městského obvodu
  3. informace z 24. 3. o sponzorském daru se ukázala jako pravdivá a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že je pravdivá i informace o tom, že tomu rozhodnutí předcházel rozhovor s panem starostou

Přijetí sponzorského daru od firmy aktuálně nejvíce škodící životnímu prostředí v Hrabové je samozřejmě legálním úplatkem občanům Hrabové, aby byli zticha ohledně smradu. Nechť si ale každý sám udělá úsudek, kdo za tím stojí.

V té souvislosti poukazuji na to, že starosta nikdy nepozval zástupce firmy Brembo na radu či zastupitelstvo ve věci řešení zápachu, jak již v roce 2017 navrhla Komise výstavby, dopravy a ekologie (návrh mj. podpořil i místostarosta Rundt). I zde je na místě otázka “Proč?”.

Jeden komentář

  1. petr novák říká:

    Teď už jen křišťálovou kouli a založit živnost.

[email protected] [email protected]