Smysluplná dotace pro novou školku

Neradi bychom zde rozpoutali dlohousáhlé komentáře, protože do hloubi celého projektu samozřejmě nevidíme. Nechceme v tomto ohledu do této záležitosti ve velkém vstupovat, ale tím, že jsme spolek zaměřující se na ekologii, tak vnímáme, že bychom se jen okrajově k tomu rádi vyjádřili.

Viděli jsme vizualizaci nové školky. Proč zde není možné zanechat některé současné stromy, které jsou v dobrém stavu? Je to poměrně velká stavba pro Hrabovou, ale určitě by nejen děti ocenily krásné vzrostlé stromy, kde budou ptáci, veverky atd. Nechceme vést žádné boje, věříme stále v jisté hodnoty slušnosti.

Je zapotřebí však pohledět také na stránku ekologie staveb, protože dnes jsou velké možnosti. Slovně jsme se zmínili, že by vůbec nebylo na škodu získat úřadem pro novou školku dotaci díky dotačnímu programu Velká dešťovka, která by mohla být začátkem, že lze myslet při stavbách ještě více ekologicky. Proč by nová školka nemohla využívat tohoto dotačního programu a děti i tímto vést k ekologickému myšlení? Vidíme v tom jen samé plusy. Proč neušetřit peníze tam, kde to lze a ty naopak využít na něco jiného a přínosného? Když se propojí stavba s ekologií, tak je vždy výsledek v takovém případě ještě 100x radostnější a pro občany vnímán jako smysluplnější.

Máme zde komisi dopravy, výstavby a ekologie. Proč se řídit seřazením těchto slov a alespoň pomyslně slovo ekologie neumístit na místo jiné než-li poslední? Proto spolek Zelená Hrabová z.s. přišel s tímto nápadem.

Na závěr bychom rádi napsali, že vše píšeme v dobrém úmyslu.


Obce mohou efektivně hospodařit s vodou díky dotacím z OPŽP

Nejen domácnosti ale také obce, školy, nemocnice, úřady, příspěvkové a neziskové organizace mohou získat příspěvek na systém zachytávající srážkovou vodu a využívat ji například na zalévání či jako vodu užitkovou ve veřejných budovách. Peníze jim poskytuje ministerstvo z Operačního programu Životní prostředí, kde je k dispozici na tzv. „velkou Dešťovku“ vyhrazeno 1,8 miliardy korun. O dotaci mohou organizace a úřady požádat až do 7. ledna 2019.

„Ve velké Dešťovce podporujeme různé systémy určené k hospodaření s vodou ve veřejných zařízeních, např. podzemní nádrže a jímky na shromažďování srážkové vody využívané pro veřejnou potřebu, zelené střechy u veřejných budov, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt vodních toků protékajících obcí či různé vodní prvky protipovodňové ochrany jako bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry, nebo vsakovací či retenční nádrže,“ vyjmenovává ministr Brabec.

Dotace může žadateli pokrýt až 85 procent výdajů na projekt, s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné povrchy, kde dotační podpora může dosáhnout nejvýše 50 % celkových způsobilých výdajů.

V dosavadních výzvách si o dotaci na systémy hospodaření s pitnou požádalo 66 žadatelů z řad obcí, měst a dalších subjektů, kteří si řekli o příspěvek v celkové výši 405 milionů korun. Třetina z nich už má dotaci schválenou a může začít připravovat realizaci svých projektů.

3 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Je jen škoda, že slečna Batelková jako členka Komise výstavby, dopravy a ekologie nepřišla na její minulou schůzku, kde zrovna nová školka byla nosným tématem – mohli jsme to tam projednat.

  • Vacbat říká:

   Pane Dvořáku, ano, omlouvala jsem se, že nebudu přítomna z důvodu finišování na Hrabovjance před otevřením, takže z časové tísně to nebylo možné. V té době nás však tento návrh ještě nenapadnul, protože jsme měli mnoho prací na parku. Tato myšlenka je stará jen pár dní. Věříme, že je však ještě možnost v tomto ohledu něco udělat.

  • Radomír Orkáč říká:

   Jana není slečna, ale mladá a šikovná paní Batelková;-)

[email protected] [email protected]