Co bylo na zastupitelstvu 18.7. aneb Slavné vítězství nad demokracií

Jednání bylo rekordně krátké, jen něco přes hodinu, ale dlouho se čekalo na opozdilce a k nosnému tématu zastupitelstva klíčový zastupitel Novák dokonce nedorazil vůbec. Zastupitelstvo však nebylo krátké jen tím, že bylo mimořádné.

Starosta totiž nechal v radě schválit program bez standardního bodu “Různé”, v němž mohou zastupitelé a občané vznášet připomínky, které se netýkají jen předložených materiálů, ale i jiných záležitostí obvodu. Pochopitelně jsem při schvalování programu navrhl doplnit bod Různé, ale návrh podpořili jen zastupitelé Hrabovská, Petana a Šumbera. Vládnoucí koalice tedy prosadila, že zastupitelé a občané dotazy, připomínky a podněty podávat nesmějí, přestože zákon o obcích v §82 vysloveně dává zastupitelům právo dotazy, připomínky a podněty vznášet a totéž v článku 10 potvrzuje platný jednací řád ZMOb Hrabová s tím, že na dotazy se odpovídá přímo na jednání (pokud nevyžadují prošetření). Ještěže budou brzy volby, protože stávající starosta se už neřídí ani předpisy.

Důvodem svolání zastupitelstva bylo schválení dotace na dětské hřiště v areálu TJ Sokol, které chce starosta evidentně mít do voleb hotové Na základě dřívějšího požadavku některých zastupitelů sice byla součástí materiálu vize TJ Sokol o dalším rozvoji areálu, ale ta způsobila jen další otázky, protože mimo jiné se v ní píše, že Sokol považuje za nejlepší vykoupit sousední rodinný dům a louku mezi hřištěm a Mostní a zde postavit mimo jiné i halu. Přitom uběhl jen něco více než měsíc od chvíle, kdy zastupitelstvo schválilo pro halu převod jiných pozemků. Starosta reagoval, že on není zpracovatelem materiálu, ač byl pod ním jako zpracovatel podepsán… Zastupitelé Hrabovská a Šumbera oprávněně kritizovali, že asi komunikace obvodu s TJ Sokol selhává. Na mou otázku, kde tedy hala bude, starosta tvrdil, že se jedná o stále stejné místo, i když dle textu vize to tak evidentně není.

Arogantní byla také reakce starosty na mou připomínku, že v usnesení musí být uvedena výše dotace, kterou schvalujeme (a která mimochodem v jinak obsáhlém materiálu vůbec nebyla uvedena!). Až když bývalý starosta Naď pohrozil, že pokud nebude v usnesení uvedena výše dotace, nemůže pro něj hlasovat, a když také pan tajemník řekl, že tam výše dotace být musí, tak starosta s doplněním souhlasil. Otázkou je, proč starosta nekonzultoval materiál s tajemníkem předem a proč nesmyslně trval na textu usnesení, které by bylo evidentně nulitní.

Zastupitel Petana navíc upozornil na nebezpečí, že uvažované nerezové prvky může slunce příliš rozpálit, a doporučil náhradu akátovým dřevem. Dětské hřiště přes uvedené výhrady nakonec většina zastupitelů schválila, pouze zastupitelé Chlupatý a Šumbera se zdrželi.

Jinak už na zastupitelstvu nic důležitého nebylo. Že zastupitelé shodou okolností týž den obdrželi starostou podepsané usnesení z rady konané 11.8.(!)2018 už asi ani nepřekvapí….

24 Komentáře

 1. Vladimír Petana říká:

  Vážení čtenáři,

  jsem v Zastupitelstvu Hrabové 5. období, to znamená 20 roků. Takovýto vý.up jsem ale nezažil. Ale to je život, vše je jednou poprvé. Koukal jsme se posléze do programu TV, zda nebyl nějaký super seriál, nebo přímý přenos mistrovství světa ČR proti zbytku světa v kuličkách, nic takového. vzhledem k věku členů zastupitelstva nebyla hromadná potřeba jít pečovat o rodinu a nezletilce či o domácí zvířectvo. Po prudkém dešti taktéž nelze předpokládat nutnou potřebu zahradnických a polních prací.

  Také jsme měl připravený přípodotek ku práci ouřadu a nějaký nejapný dotaz. Budu to muset hodit na obrazovku a požádat posléze tento informační web o laskavé zveřejnění.

  A tak tu žijem. Ach jo.

  neprošlo jazykovou korekturou

 2. poláček miroslav říká:

  Pane Ing. Petano, je to škoda, že si zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení bodu různé neb jsem se docela těšil na Váš kultivovaný projev i připomínky dalších zastupitelů. No, hlavně, že se nakonec zastupitelé sešli v dostatečném počtu. Z posledního zasedání zastupitelstva jsem ale pochopil, že návrh na častější zasedání asi neprojde. Škoda, připomínky zastupitelů a otázky a připomínky občanů by snad měly být inspirací a návodem pro další práci.

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Podtitul článku by neměl asi být „Slavné vítězství nad demokracií“, ale „Když to není po našem, tak to není demokracie.“ Provinění proti demokracii by to bylo, kdyby Vám nebylo umožněno vznést návrh na úpravu programu, nebylo by o něm hlasováno, popřípadě bylo hlasováno a výsledek hlasování by nebyl respektován. Ani jedno z uvedeného však nenastalo. Ještě před samotným hlasováním o programu starosta upozornil, že v programu není bod různé a umožnil navrhnout a hlasovat o této změně programu jednání. Demokracii tentokrát nebyl zkřiven ani vlásek. Je nutné také podotknout, že připomínky a návrhy k projednávaným bodům programu jednání nebyly vůči zastupitelům nebo občanům nikterak kráceny.

  To však neznamená, že já bych bod „Různé“ neuvítal. Pouze se ohrazuji vůči značně zkreslujícímu vyznění článku.

  • Jan Dvořák říká:

   Jde o to, že zastupitelé mají ze zákona právo podávat podněty bez nějakého omezení na projednávané body a toto je zakotveno i v platném jednacím řádu. Nezařazením bodu Různé však bylo toto právo zastupitelům upřeno. Upírání jakéhokoliv práva je nedemokratický postup.

   • Milan Slíva jr. říká:

    To by mě zajímalo, na základě kterého zákona toto uvozujete. Tedy konkrétně to, že lze vést rozpravu i mimo body programu aktuálního jednání. Zastupitel samozřejmě může předem navrhovat body programu a rada nemá právo nezahrnout navržený bod na program. Ale program jednání lze stanovit pouze do zahájení jednání samotného, tedy do schválení programu jednání, pak by již měněn být neměl. Ono i předem v programu neohlášená změna, byť schválená zastupitelstvem by měla být pouze za výjimečných okolností, kdy projednávání nesnese odkladu. Nevylučuji, že se mýlím, ale nenalezl jsem zákon či judikaturu, která by podporovala Vaše tvrzení. Takže prosím specifikujte co nejpřesněji, které právo dané zákonem Vám bylo upíráno.

    • Jan Dvořák říká:

     Je to popsáno v textu.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Pokud myslíte §82 z textu, tak tento právo vznášet podněty a připomínky dává, ale nikoliv v průběhu jednání zastupitelstva. Ani článek 10 jednacího řádu nespecifikuje, že by „dotazy, připomínky a podněty“ mohly být mimo schválený program jednání. Nehledě na to, že jednací řád nemůže být nadřazen zákonu (§ 103 odst. 5, § 92 odst. 1). Doporučuji toto brát jako ponaučení a navrhovat jako zastupitel bod „Různé“ do programu před každým jednáním zastupitelstva ještě před zveřejněním programu.

      • Jan Dvořák říká:

       Jednací řád platí pro každé jednání zastupitelstva a tedy platí i článek 10. Jednací řád je schválen usnesením zastupitelstva a starosta je tedy povinen se jím řídit.

       • Milan Slíva jr. říká:

        Nejprve je třeba zdůraznit, že jednací řád není právním předpisem (není vydáván obecně závaznou vyhláškou).
        Pro občany platí, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Pro státní instituce, kterou je i obec a její orgány, včetně zastupitelstva, platí, že je zakázáno vše, co jim není výslovně dovoleno nebo co jim není výslovně přikázáno. Pokud je tedy pro jednání zastupitelstva předepsán nějaký program a jednací řád říká, že zastupitel může vznášet „dotazy, připomínky a podněty“ a není výslovně uvedeno, že tyto mohou být i mimo předmět programu jednání, je podle výše uvedeného pravidla bráno, že mimo tento okruh být nesmí.
        Jinak co se týče jednacího řádu zastupitelstva naší obce, tak se ještě stále jedná o hodně nedokonalý dokument a chtěl by ještě dopilovat hodně hrubou rašplí. Také bych připodotknul, že jednací řád není povinný a mohl by být u obce naší velikosti v minimálním rozsahu, nebo by nemusel být vůbec.

        • Jan Dvořák říká:

         Náš jednací řád je však schválen usnesením zastupitelstva a ta jsou pro starostu závazná.

      • Vladimír Petana říká:

       Už je tak učiněno na příští a snad poslední zasedání Zastupitelstva v tomto volebním období

       • Jan Dvořák říká:

        Já bych ještě nejásal, taky může starosta v bodě jedna nechat prohlasovat vládnoucí koalicí změnu jednacího řádu, že na zastupitelstvu smí promluvit jen starosta – a pak by už by bylo celkem jedno, zda tam bod Různé je či není. I zrušení tohoto usnesení pro nezákonnost by stejně přišlo asi až po volbách.

        • Milan Slíva jr. říká:

         Pane Dvořáku, máte to nějaké překombinované. Toto by bylo v rozporu se zákonem a žádná norma nemůže být nadřazena zákonu, obzvláště pokud se jedná o právně nezávazný dokument, jakým je jednací řád. Fabulujete už ad absurdum. Pan Petana se k tomu postavil mnohem lépe a jsem mu za to vděčen.

         • Jan Dvořák říká:

          To máte samozřejmě pravdu, ale 18.7. se ukázalo, že v Hrabové nic není nemožné.

  • Šárka Tomisová říká:

   Problematické záležitosti se schvalují o prázdninách, kdy jsou obyvatelé i zastupitelé na dovolených.

   Viz vize VNITROBLOKU v červenci 2012.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Tento termín nevybrala Rada, ale schválili si jej sami zastupitelé na minulém jednání. Také se ho účastnili téměř všichni zastupitelé a myslím, že i přihlížející byli v obvyklé sestavě. Týká se posledního proběhlého jednání, jak to bylo v roce 2012 netuším, ale možná bude vědět tehdejší radní a místostarosta Dvořák.

    • Šárka Tomisová říká:

     Není důvod se ptát, jako ajťák by jste měl vědět, že to je na serveru úřadu a pokud už to “smazal” mám to doma vytištěné.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Netuším, proč bych to jako „ajťák“ měl vědět. Na serveru obce vidím zápisy od 2.7.2015 a netuším jak se ke starším dostat. Na jednání v roce 2012 jsem nebyl. Já se primárně vyjadřoval k aktuálně proběhlému jednání 18.7.2018 a opravdu netuším, kdo navrhl a schvaloval termín v roce 2012 a abych řekl pravdu, ani mě to až tak nezajímá.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Jinak ještě dodám, že si Vás jako aktivistky bojující za zeleň na Šídlovci vážím a myslím, že by nemělo uniknout Vaší pozornosti sdělení na úřední desce číslo 118/2018. Z kterého vyplývá, že by majitel pozemku v zatáčce na začátku Domovské (parcelní číslo 770/2) rád vykácel 3 stařičké a úctyhodné vrby (jedna průměr kmene, dle toho dokumentu, dokonce 342cm), dva letité duby a třešeň.

      • Šárka Tomisová říká:

       Děkuji za info pane Slívo,
       ale sdělení na úřední desce číslo 118/2018 na stránkách úřadu chybí. Po sdělení 117 následuje 119/2018. Chyba nebo úmysl?
       Můžete mi tedy poslat odkaz, odkud jste tuto informaci čerpal? Děkuji.

       • Milan Slíva jr. říká:

        Paní Tomisová, přeji příjemný den, nehledejte v tomto spiknutí či zlý úmysl. Veškeré dokumenty na úřední desce mají svou životnost, to znamená datum, kdy je dokument vyvěšen a datum kdy bude dokument z desky sejmut. Tyto termíny se řídí zákonnými lhůtami. Bohužel doba zveřejnění tohoto dokumentu již uplynula. U tohoto konkrétního dokumentu byla 8 dní, přičemž vyvěšen byl 17.7. (Tyto údaje bývají v každém dokumentu na úřední desce uvedeny). Na obci komukoliv dozajista rádi pošlou jeho kopii. V tomto konkrétním případě Vám posílám dokument mailem, jelikož si dokumenty, které mě zajímají ukládám, s vědomím, že jejich životnost je omezena.

    • Jan Dvořák říká:

     Musím bohužel konstatovat, že v červenci 2012 se žádné zastupitelstvo nekonalo…

 4. petr novák říká:

  Zastupitel Novák jsi do diáře špatně napsal termín dovolené a tím pádem poprvé chyběl na zastupitelstvu.K průběhu se nevyjadřuji,stejně si přítel psaného či mluveného slova,napíše co mu vyhovuje.

[email protected] [email protected]