Nové centrum Hrabové

Tímto článkem bych chtěl navázat na nedávnou zveřejněnou informaci o možnosti podávat připomínky ke strategickému plánu a o konání besedy k němu. Protože někteří občané pochopili besedu jako besedu se starostou, chci upozornit, že jsme se na posledním jednání komise pro strategii shodli na tom, že besedu povede metodik strategického plánu pan Vavrečka, protože beseda o strategii by se neměla stát součástí předvolebního boje, ale naopak základem nové etapy Hrabové, kdy na základě strategie dohodnuté napříč stranami bude možno v dalším volebním období postupovat bez zbytečných omylů a sporů.

Od skupiny pro strategii bylo logicky očekáváno, že bude řešit také problematiku vytvoření nového centra Hrabové.  Starosta sice v novinách prezentoval, že studie nového centra je již hotová, ale skutečnost je podstatně méně optimistická.  V rámci pracovní skupiny jsme měli možnost tuto studii vidět, ale v zásadě se jedná pouze o návrh šesti variant, kde by mohly být umístěny nové objekty bez jejich další specifikace, přičemž polovinu z nich je možno rovnou škrtnout, protože by znamenaly demolici květinářství Kvítko a jinou zástavbu tohoto pozemku, a i ty zbylé např. zasahují do ochranného pásma kulturní památky.  Přestože jsme se s Petrem Žižkou opakovaně snažili iniciovat v pracovní skupině diskusi o tom, jak by centrum mělo vypadat, resp. co by mělo obsahovat, nepodařilo se to. Ukázalo se, že kromě Petra Žižky ti co, o centru nejvíc mluvili, žádnou konkrétní představu nemají. Navíc hned dva významní členové pracovní skupiny se vyjádřili, že do prostoru před úřadem by se nemělo nijak zasahovat, protože byl nedávno pěkně upraven.

Protože nechci, aby diskuse o centru vyšla do ztracena, pokusím se na základě diskusí v pracovní skupině, s Petrem Žižkou, mým synem-architektem i některými občany sestavit možnou konkrétní podobu nového centra. Považuji za potřebné respektovat názor, že do prostoru před úřadem by se nemělo zasahovat, a to v té podobě, že by se mělo zasahovat jen minimálně. Dále bychom neměli pominout názor obyvatel Šídlovce, kteří si nepřejí přesun občanské vybavenosti pryč ze Šídlovce (cituji jednoho občana: až ze Šídlovce zmizí malé děti ze školky, bude to jako by Šídlovec umřel). Základními prvky centra nepochybně budou kostelík a úřad s poštou, stejně jako kulturní sál a nová školka, o nichž již bylo rozhodnuto. Velmi zajímavý je i podnět Petra Žižky na zřízení nějakého obecního minimuzea, k čemuž by se dobře hodil starší domek, který odděluje parčík od Paskovské. Zároveň by se zrušením oplocení jeho zahrádky prostor otevřel k Paskovské (po které už moc aut nepojede) a mohlo tak vzniknout náměstíčko a také by vznikl prostor pro přesun zastávkového zálivu před ulici Jestřábského, čímž by se autobusová zastávka minimálně v jednom směru přiblížila úřadu, školce, kulturnímu sálu i kostelíku. Na západní straně parčíku vedle Kvítka a dětského hřiště by mohl vzniknout nějaký prostor pro potkávání lidí, optimálně architektonicky pěkná kavárna kombinovaná s cukrárnou a s venkovním posezením. Úpravy parku by mohly být završeny nějakým vodním prvkem uprostřed, přičemž by stačilo jen jezírko. Vhodným doplňkem centra by byla pekárna navržená Petrem Žižkou či jiný obchod či služba, jejichž objekt by byl optimální u parkoviště (naproti květinářství Kvítko), příp. na okraji parčíku mezi kavárnou a kostelíkem nebo mezi úřadem a Paskovskou. Cílem mého článku ale není prosazovat tento názor – jde pouze to, abychom se trochu posunuli k diskusi o konkrétní podobě nového centra. Stavět nové centrum určitě není nezbytnou prioritou, měli bychom ale mít jasno o jeho konkrétní cílové podobě, abychom jí podřídili všechny připravované dílčí záměry a vyhnuli se tak tomu, že bychom museli v budoucnu něco předělávat a vynakládat na to zbytečné peníze navíc.

16 Komentáře

 1. Miroslav Houžvička říká:

  Je vidět, že P.Žižka při svých toulkách přírodou a i při návštěvách spřízněných měst a obcí, má otevřené oči i mysl.To dobré není třeba vymýšlet,je-li to vymyšlené, ale realizovat.Je mi velice u něho milé, že málokdy vyslovuje já, ale my. Než vyslovovat, že něco nejde, je třeba to zkusit, než to zrealizuje někdo jinde, jenž neví, že to nejde.

 2. poláček miroslav říká:

  Kladu si otázku při vyslovení “nové srdce Hrabové” , co nebo kdo bude toto srdce tvořit. Jistě to nebude stávající úřad a pošta, kde si lidé něco vyřídí a spěchají domů. Stejně tak to nebude ani školka, kde si opět maminky vyzvednou děti a spěchají za domácími povinnostmi. Kulturní zařízení sice přitáhne lidi v době konání nějaké kulturní akce, ale pak to dopadne stejně-rozejdou se domů. V lepším případě ještě posedí v kavárně, ale kolikrát za měsíc to bude? Proč skončila svůj provoz ta krásná cukrárna-kavárna na velmi frekventovaném místě U Kotelny? K čemu mé úvahy vedou? Srdce každé obce tvoří lidé! Pokud se udělá v nezastavěné oblasti, tak to dle mého názoru fungovat nebude. Odjakživa na vesnici náves tvořila kašna, kde lidé museli několikrát denně pro vodu a tak se setkávali. To v pozdější době odpadlo a kašna byla vyměněna za objekty jako je obchod, kostel, doktor, hospoda a hlavně – domy, kde bydlí ti lidé, co srdce tvoří. Přirozená “náves” je náměstí na Šídlovci, jinak se vesnická část bohužel táhne několik kilometrů podél Paskovské a srdce se pro ni velmi těžko vytvoří. Obyvatelé jižní části Hrabové možná budou mít jiný názor, ale od toho by ta beseda asi měla být.

  • Petr Žižka říká:

   V žádném případě nechci polemizovat s panem Poláčkem a ani s nikým jiným, ctím názor každého, pokud je slušný (ten názor) a stojí na pravdivých základech. Také proto, že v mnohém s panem Poláčkem souhlasím – například v tom, že srdce obce tvoří lidé. Ale tvrdit, že přirozená náves je náměstí na Šídlovci, je stejně mylné (a tím také svým způsobem nebezpečné pro další debaty), jako kdybych tvrdil, že přirozené centrum Ostravy je Alšák v Porubě. Přirozené centrum dění (pokud tomu slovu správně rozumím a chápu jako místo tradičně, tedy po staletí k tomu účelu sloužící) je pro Hrabovou oblast kolem kostela, jako ostatně pro každou jinou obec, kde náves tvořilo seskupení: klíčová komunikace, většinou kopírující tok životadárné řeky, v horských oblastech pramen vody a stezka k němu. Pak už to bylo jednoduché – kaple, kostel, fojtství, škola, případně klášter, v ideálním případě, který se ale Hrabové netýká – sídlo šlechty, tedy hrad, posléze zámek. To ostatní přicházelo samo, tedy v dnešní řeči automaticky – například hospoda nemohla stát mimo tuto přirozenou spojnici, protože by se neuživila, a například fara (další významný prvek každé obce) jen těžko mohla fungovat na hony vzdálená od kostela…). Náměstí na Šídlovci není, při vší úctě, náměstí. A už vůbec ne náves, ani v uvozovkách, tedy “náves”. V této chvíli je to park (z mého pohledu zanedbaný park) ohraničen bytovými domy, v nichž je jistá občanská vybavenost. Pokud jde o tradiční centrum obce, pak Šídlovec, jakožto sídliště (jistě krásné a originální – ostatně v naučné stezce jsme to snad dostatečně silně a od srdce vylíčili, jak je to místo unikátní) je vytvořeno uměle, v místě bývalého rybníka, a to v době, kdy bylo potřeba vyřešit ubytování v poměrně rychle až chaoticky se rozrůstajícím průmyslovém centru země. Takže, abych shrnul tok svých myšlenek – Šídlovec není přirozená náves Hrabové. Je to uměle vytvořené centrum jedné z částí obce. A tak, jako centrem Ostravy zůstává i přes její překotný růst, Masarykovo náměstí, pro Prahu přesto, že každá její část má své centrum, náměstí Václavské (prostě tam, kde se kdysi obchodovalo s koňmi nemůže nebýt skutečné centrem života…:-)), tak přirozeným centrem Hrabové je oblast kolem kostela. Tam máme své kořeny a tam leží energie a síla této obce. Jak s tím vším naložíme, do jaké míry budeme ctít historii a tedy i přirozenost, tradice, srdce, moudrost předků a jak dál to vše lze nazvat, je už jen a jen na nás. Tolik jen můj názor na to, kde je přirozené centrum Hrabové. S úctou a s omluvou za to, že jsem případné čtenáře připravil o pět až deset minut dnešního dne. A s tím, že už se to dlouhou dobu nestane:-) PŽ.

   • Radomír Orkáč říká:

    Petře, krásně napsáno. Není k tomu co dodat a ve všem se s tebou shodnu! Ty tři minuty čtení za to stály…

    Děkuji.

   • Jan Dvořák říká:

    Jen musím polemizovat s výrokem, že náměstí na Šídlovci není náměstí, ale park. Park přece nikdy nemá jako svůj ústřední prvek obchodní středisko! Navíc ten park je nyní tvořen jedním dubem a třemi smrky, což je jaksi dost málo. Myslím, že bylo velmi nešťastné pojmenovat tento prostor jako ulici (a už vůbec ne pojmenovanou po městě Příbor /či snad jídelním nástroji?/, kde žádnou logiku pojmenování nenacházím – to u původního názvu Fierlingerova ji vidím dokonce víc), protože to prostě je náměstí a rozhodně centrum minimálně Šídlovce. Ale souhlasím s tím, že pro Hrabovou vytvořené uměle a excentricky.

    • Petr Žižka říká:

     Jen proto, že ne každý čte původní text, ale jen komentáře na něj navázané, opakuji, co jsem napsal. Cituji tímto sám sebe: “V této chvíli je to park (z mého pohledu zanedbaný park) ohraničen bytovými domy, v nichž je jistá občanská vybavenost.” Konec citátu.

     • poláček miroslav říká:

      A o tom to pane Petře Žižko právě je. Je škoda, že náměstí na Šídlovci tvoří jen zanedbaný park se zanedbaným pískovištěm. S poměrně malými náklady by to bylo nádherné “srdce Šídlovce”, nemuselo by se tam už nic stavět, veškerá občanská vybavenost tam už je, chce to jen upravit zeleň, doplnit herní prvky pro děti, ev. malé podium pro společenské akce, více laviček a je to. Tento prostor splňuje to hlavní, bydlí tam téměř 50% obyvatel a tím už žije, aniž by se tam něco významného udávalo. Zeptejte se Šídlováků jaký na to mají názor. Já jsem se jich ptal a vlastně tlumočím jejich přání. Masarykovo náměstí splňuje vlastně úplně stejná kriteria, ale tím, že se střed Ostravy vylidňuje, bývá toto náměstí oživeno jen některými dětmi za parných dnů u “tryskáče”, jak se říká vodotrysku na náměstí. Jestli jste pochopil, že nějak odsuzuji nápad udělat další srdce u úřadu, tak to je omyl. Velmi se mi líbí Váš nápad udělat z toho rušivého domečku(nevím, kdo ho vlastní) maličké muzeum, pekárna by byla výborná, ale je to jistě věc podnikatele, který do toho rizika půjde. Vy, ani obec mu jistě případné ztráty hradit nebudete. Myslím, že je dobře, že se zde sejde několik názorů, třeba protichůdných a je taky důležité zvážit, co je prioritou obce ohledně financí.

   • Houžvička Miroslav říká:

    Petře, dal jsi za pravdu výše mnou uvedenému příspěvku o TOBĚ.

  • Šárka Tomisová říká:

   přesně

 3. milan orkáč říká:

  Jen musím zdůraznit několik nesrovnalostí – kolego Dvořáku, je ten domeček k Paskovské v majetku obce? Je to něčí rodný dům … Pokud vznikne školka, bude muset dojít k rozšíření komunikace před úřadem, měla by zde být jednosměrka až ke hřbitovu s přejezdem Domovské nebo bude semafor na Paskovskou? Že by občané byli nadšeni stavbou školky za úřadem, tak takovou euforii nevidím. Jen vidím příchozí na poštu, jak znechuceně opouštějí po dlouhé době čekání poštu a správně říkají: proč je pošta pružnější ve Vratimově a Kunčicích, za co nás samospráva trestá? Řada občanů odchází nespokojena i ze samotného úřadu, kde údajně narážejí na “nevstřícné” úředníky. A to má být nové srdce Hrabové? Často slýchávám: kterého blba to napadlo? Možná naslouchám jen uspěchaným lidem, kteří tráví prací celý den, v sobotu zajdou s kamarády na pivo, v neděli vyrazí do přírody a od pondělka to začíná znovu… Kolik lidí chodí na zastupitelstvo, kolik lidí chodí na diskuse se starostou? Stále stejné tváře…Jak napsal pan Poláček -Šídlováci mají své srdce Šídlovce a od úřadu na jižní část to je lidem jedno, protože obec pro ně nic nedělá…Pesimismus? Ne, krutá realita.
  Nové zastupitele čeká hodně práce.

 4. Jan Dvořák říká:

  Domeček je soukromý, ale třeba bude někdy na prodej a obec musí mít dopředu jasno v tom, co chce – to nyní chybí. Stejně tak kdyby přišel na úřad nějaký podnikatel a chtěl v prostoru něco postavit, musíme mu být schopni říct, kde by to bylo vhodné. Rozšíření komunikace v souvislosti se školkou bude nutné, ale teď se o tom nesmí mluvit, protože by se ještě více potvrdilo, že tvrzení starosty o ekonomické výhodnosti přesunu školky za úřad nebylo pravda. Zprůjezdnění Bažanovy ale určitě nedělat, protože ta komunikace je pro tranzit příliš úzká a málo únosná. Semafor na Paskovské ani tak nebude potřeba, protože po zprovoznění Prodloužené Mostní zde již téměř nebudou auta. Problémy s nevstřícností úředníků a dlouhým čekáním na poště bychom měli řešit bez ohledu na to, jestli chceme centrum nebo ne. Ani existence současných problémů by nám však neměla bránit v tom mít vizi do budoucna – ale nikoli velké oči, nýbrž vizi reálnou.

 5. magor říká:

  Vážení občané,ten domeček o kterém tito pánové hovoří nademnou už asi majitel naznačil,že bude zřejmě na prodej.To je nejlepší zvedání ceny pro toho majitele.,ale zanechme spekulacím. Nejlépe by bylo hodně okleštit úřad od těch uměle navyšovaných zaměstnanců,stejně se tady nic nedá pořádně vyřídit.
  Pokud tady čtu většinu věcí rozhoduje Ostrava, a na těch pár věcí stačí maximálně čtyři zaměstnanci a dvě kanceláře./viz.pozemky kolem zákl.školy,zona kolem makra atd./Proč platíme nekřestanské peníze za odpadky,některé okolní obce je už dávno zrušily.Vždyt se dočítám kolik zde je velkých firem na území obce, kde ty peníze jsou?Vše je z dotací EU a naše prachy sežerete vy kteří máte řídit naši obec.Kde jsou ty miliony?
  Vy pánové co tady dáváte návrhy ptejte se těch našich zastupitelů radistu a starostu , kde jste to prohospodařili za ta léta od 1989!!!!!Dejte účty na stůl a prosím nerozdělujte naše občany na chůdé a bohaté, na lidi které podpoříme a které potopíme/viz.vraky jeden dostane výzvu pod pokutou 500000,kč druhého starosta nosí na rukou/
  To přeci není možné v jedné obci. Zase jsem se nechal unést a omlouvám se.Budme k  sobě slušníarovní.Váš magor

  • Jan Dvořák říká:

   Jednoduchá rada: tak přijďte v říjnu k volbám a současné “radisty” nevolte. Nejste sám, kdo chce změnu.

   • magor říká:

    svým čl.jsem měl na mysli udělat vše pro sjednocení obyvatel hrabové, ne je rozdělit.Volby nou com.
    Srdce obce bez lidí je stejně k ničemu, nebo se máme chlubit že jsme postavili úřad,kulturní dům atd.A školka ano,spočitejte děti v hrabové školkového věku a ne děcka z ostatních částí jako hrabůvka,bělá atd, potom třeba zjistíme,že pro občany hrabové by stačila jedna školka a ne tři.Tot jen úvaha.
    Podstata věci je jak to bude využité, budou to mít pronajaté asiati nebo to bude sloužit jako ubytovna proběžence?Prvně seznamte občany pro koho to bude a komu to zase bude sypat na konto.

    Jestli KD pro těch pět plesů za rok, dvě besedy s důchodci atd když to spočítám 20dní v roce pro občany
    trochu drahý špás.Předložte koncepty občanům, záměry,rozpočty a náklady kupte bečku pozvěte občany k diskuzi třeba na školní hřiště
    tady si honí triko v příspěvcích kandidáti na korytka,
    a skutek utek,jako ten tanečník a kecal.hold jsem magor

    • Jan Dvořák říká:

     Pokud nechcete novou školku u úřadu, tak volte ty, kteří byli proti nové školce u úřadu. Pokud jste proti kulturnímu sálu, tak volte stranu, která bude proti kulturnímu sálu (samozřejmě pokud taková bude). Hlavně ale volte.

    • Šárka Tomisová říká:

     Vystihl jste to přesně pane NEmagore,

     akorát příspěvek pana Poláčka o tom, že Hrabová už své srdce má a to zanedbaný, ale historicky velmi hodnotný Starý Šídlovec, není o honění trika před volbami, ale konstatování skutečnosti a návod jak toto přirozené centrum za pár kaček zvelebit.

     Prozatím se zde totiž zvelebuje betonem a dělají se nenávratné a drahé nevkusné škody díky příšernému vedení radnice.

[email protected] [email protected]