Zelená Hrabová: Nedovoleně ostříhané a vykácené zdravé dřeviny

Sdělujeme občanům, že ve 2. polovině srpna tohoto roku byly nedovoleně ostříhány a vykáceny zdravé dřeviny (bez černý a šeřík) na Šídlovci (viz přiložená fota). Vedení obce tvrdí, že o tom nic neví a nic takového nepovolilo.

Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení říká, že se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tzn. v čase přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března.

Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku, je možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu s tím, že takové kácení musí být do 15 dnů oznámeno orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 4 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Kácení dřevin menších než je stanovená velikost nebo stromů rostoucích v zahradách v době vegetačního klidu je na etickém uvážení vlastníků pozemku, ovšem lze obecně doporučit nekácet je, protože v období vegetace hrozí poškození dalších zájmů chráněných zákonem – zejména ochrany hnízdících ptáků.

Obec se musí postarat o dřeviny a poskytovat jim potřebnou a hlavně odbornou péči, což se dle skutečnosti neděje nyní ani v minulosti.

Najde se viník, který způsobil ekologickou újmu?

Poškozovat přírodu přece nedává smysl!

Začne ÚMOb Hrabová konečně s pravidelnou a řádnou údržbou zeleně nacházející se na území Ostravy-Hrabové nebo ona zeleň bude ponechána na pospas pracovníkům veřejně prospěšných prací, kterých je málo, nestačí pokrýt všechny potřeby obvodu v rámci údržby a nejsou bohužel schopni o zeleň řádně a adekvátně pečovat?

Iva Lyčkova, Zelená Hrabová, z.s.

3 Komentáře

  1. Jan Dvořák říká:

    No tak to asi nějaká firma udělala sponzorsky zadarmo… Přece není možné, že by vedení úřadu nevědělo, co úřad dělá.

  2. Olšanská Šárka říká:

    Priklanim se k nazoru, ze je zelen v Hrabove velmi zanedbana. Kere jsou zaplevelene naletovymi drevinami. Jsou prerostle jednak kere, tak nektere stromy.

  3. Jan Dvořák říká:

    Tak bohužel musím sdělit, že do strategického plánu Hrabové se mi nepodařilo dostat ani to slíbené slovíčko “kvalitní” před “údržbu zeleně” v reakci na připomínku z besedy 4.9., neboť prý by to vypadalo jako by úřad dělal dosud údržbu zeleně nekvalitně nebo že bychom snad jiné věci chtěli v Hrabové dělat nekvalitně.

[email protected] [email protected]