100 let republiky v Hrabové

Po tomto volebním období toho v Hrabové moc nezůstane, nicméně něco přece – Hrabová získá se stoletým odstupem trvalou připomínku 1. světové války. Budiž ku cti současným radním, že toto schválili, i když vše proběhne až po volbách.  Protože však na tomto má zásluhu více lidí, považuji za potřebné jejich zásluhy připomenout.

Vůbec prvním, kdo poukázal na to, že v Hrabové nemáme připomínku padlým 1. světové války, byl již před lety zde na hrabova.info pan Petana. Sice je prý jako pomník té války evidován Husův pomník, ale ten byl zcela jednoznačně primárně věnován památce velkého kazatele.

Když jsem se minulý rok dozvěděl o tom, že náš úřad chce rekonstruovat pomník obětem 2. světové války, vystoupil jsem na zastupitelstvu s podnětem, že bychom měli také nějakou pamětní deskou připomenout památku obětí té první války, zejména proto, že bude 100. výročí jejího ukončení. Podnětu se iniciativně ujal Martin Slepička, který mi sice rozmluvil spojení s pomníkem 2. světové války, ale z pozice funkce předsedy letopisecké komise navrhl radě tři možnosti, jak toto výročí, které je zároveň 100. výročím Československa, připomenout: 1. výsadbou pamětního stromu, 2. pamětní deskou, 3. pamětní publikací. Musím říct, že s tento návrh se mi velmi líbil a hned na dalším zastupitelstvu jsem ho podpořil.

V té době se iniciativy chopil také Radek Orkáč, který přišel s námětem využít dotaci na vysazení Lípy Svobody. Následně začala návrh v radě prosazovat také předsedkyně kulturní komise paní Kopitzová, která po několika měsících získala od rady souhlas s výsadbou pamětního stromu (i když to nakonec nebude lípa) a po další době i souhlas rady s umístěním jednoduché pamětní desky pod ním.

Bude také realizován třetí navržený prvek připomínky výročí – pamětní publikace sestavovaná Martinem Slepičkou. Celá kulturní komise pak připravila na 20.10. i vlastní oslavu, o které informuje Radek Orkáč v Hrabovských listech. Během ní se navíc uskuteční také beseda ke 100. výročí vzniku Československa.

Úsilím všech zmíněných (a dost možná i někoho nezmíněného) se podaří, že připomínka 100 let vzniku Československa bude v Hrabové opravdu důstojná. Československo sice již dnes bohužel není, ale bez něj by nebylo ani naše Česko. Také první světová válka (tehdy zvaná Velká) nám připadá již velmi vzdálená, ale je na místě připomenout utrpení lidí během ní, ať už vojáků na frontách nebo lidí v zázemí, abychom si více vážili míru, který máme.  Proto má smysl tato trvalá připomínka i pro příští generace.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]