24.9. bylo poslední zastupitelstvo volebního období

Jednání trvalo přes tři hodiny. První “zádrhel” nastal již při schvalování programu, neboť zastupitel Milan Orkáč poslal již v předstihu 3. 9. všem návrh na zařazení bodu týkajícího se nezákonného způsobu prodeje bytu zastupiteli Šumberovi, ale rada požadavek neakceptovala. Dle očekávání si však koalice s podporou hnutí Ostravak a Změny pro lidi prohlasovala zamítnutí návrhu – pro zařazení bodu hlasovali jen zastupitelé KSČM a ČSSD.

Významným bodem bylo schválení strategického plánu městského obvodu. I když příjem připomínek veřejnosti byl ukončen 4.9., pracovní skupina byla starostou svolána až na 20.9. – nicméně se podařilo strategický plán dopracovat o obdržené připomínky. Milan Orkáč sice navrhl vzít strategický plán pouze na vědomí a schválit až v dalším volebním období, ale jeho návrh nebyl přijat a všichni zbývající zastupitelé strategický plán schválili, přičemž význam dokumentu v diskusi obhajovali starosta, místostarosta a zastupitelé  ČSSD a Změny pro lidi.

Diskuze byla i u některých majetkových změn. Nakonec byl stažen záměr prodeje pozemku na Bělidlech, protože se ukázalo, že je potřeba nejprve vyjasnit přístup na pozemek a předkupní právo. Byl rovněž předložen návrh nabytí daru pozemku v areálu TJ Sokol, ale v nehlasovatelné podobě bez specifikace jakých konkrétních částí pozemků se vlastně týká, nicméně se to upřesnilo alespoň formulací, že to budou části zastavěné sportovní halou, a takto to bylo již schváleno.

Dále bylo schváleno financování dalšího nátěru kostelíku, které nepodpořil pouze Milan Orkáč s odkazem na to, že při církevních restitucích bylo argumentováno tím, že církev je potřebuje pro financování údržby svých objektů. Schválen byl návrh odměn pro členy komisí, přičemž Milan Orkáč navrhl snížení odměny pro předsedu letopisecké komise, nicméně všichni ostatní zastupitelé schválili původní návrh.

V bodě Různé pak pochopitelně Milan Orkáč znovu otevřel prodej bytu panu Šumberovi v roce 2016, který byl schválen pouze rozhodnutím rady, ač zákon ukládal rozhodnutí zastupitelstva. Nejprve koalice a hnutí Ostravak dlouze obhajovali, že vše proběhlo v souladu se zákonem, ale pak si kupodivu schválili (i hlasem paní Kopitzové) usnesení, kterým smlouvu dodatečně zastupitelstvo schválilo. Nebyl brán ohled na námitku KSČM a ČSSD, že není možno zpětně schvalovat prodej, který navíc již šetří Policie ČR. Pokud by však vše proběhlo v souladu se zákonem, proč by si tedy koalice včetně Ostravaka+Změny pro lidi nechávala schválit prodej dodatečně zastupitelstvem? Nechť si o tom každý udělá úsudek sám.
Vynechám své podněty vznesené v bodě Různé, neboť jejich výčet by byl delší než tento článek (ostatně každý si už zase může v zápisech zastupitelstva přečíst, kdo se na zastupitelstvu snaží řešit problémy a kdo tam 4 roky jen “vysedával”).

Dále vystoupila paní Hrabovská s kritikou, že obvod nevyužívá dotace na zateplení bytových domů. Ze zastupitelů diskuzi zakončil pan Petana konstatováním, že za 20 let nepamatuje takový strašný přístup vedení úřadu k žádostem zastupitelů o informace (na které mají nárok ze zákona) jako v tomto volebním období. Občané v diskuzi kritizovali mimo jiné nekvalifikované rozhodnutí rady ve věci povolení výstavby RD Styl, chybějící by-pass u Makra či nekvalitní údržbu zeleně na Šídlovci.

Autor: Jan Dvořák

11 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Tento článek je zavádějící.

 2. petr novák říká:

  Předposlední odstavec od vás je přesný.”Vynechám své podněty vznesené …….”.Většinu věcí se určitě dalo řešit přímo na úřadě a nečekat na zastupitelstvo,ale asi je lepší vysedávat a ukazovat své řečnické umění a své moudra před plným sálem při zastupitelstvech.Je smutné,že hodnocení nenapsal nezávislý novinář,ale člen strany,která se považovala za opozici,neboť nedostala možnost být v radě.Ale obyvatelé Hrabové si udělají svůj názor sami.

  • Jan Dvořák říká:

   Vážený pane Nováku, uvedu příklad jak se řeší věci “přímo na úřadě”: již před mnoha a mnoha lety jsem upozornil, že na ulici Šídlovecké je dopravní značka “Slepá ulice”, která je jednak již vzhledově neodpovídající (červená barva se změnila v béžovou) a hlavně zcela mylná, neboť ulice slepá není a výsledkem je, že přes urgence je tam značka dodnes. Proto je potřeba, aby to bylo doloženo v zápise a úřad nemohl tvrdit, že o tom neví.

 3. Petr Novák říká:

  Mám jinou zkušenost, no ale hlavně že je tam značka dodnes i když je to v zápise.

  • Jan Dvořák říká:

   Kdybych kandidoval za Vaši stranu, asi bych měl zkušenost taky jinou. Ale kvůli tomu nebudu převlékat kabát, protože ctím hodnoty, za které má strana 100 let bojovala.

   • petr novák říká:

    Kandiduji za stranu jako nezávislý,ale pokud potřebujete k životu stranu,která sto let bojovala za hodnoty,které ctíte je to vaše věc.Já si myslel a myslím,že komunální politika je spíš o lidech a né o stranách.

    • Jan Dvořák říká:

     Pokud se tak diferencujete od ODS, tak proč za ni kandidujete, i když jsou 2 kandidátky nezávislých? Nevzpomínám si, že byste někdy zvedal ruku jinak než Váš stranický předseda, dokonce jste hlasoval i pro legalizaci nezákonného prodeje druhého bytu panu Šumberovi.

 4. petr novák říká:

  Jenom jedna jiná kandidátka mne oslovuje a jsou to Hrabované,ale neopouštím rozdělanou práci.Volím rozumem a nechci napovídat a pokud bych kandidoval za jiný subjekt než jako nezávislý za ODS byli by to oni.A přes vaši výbornou paměť,jsem nehlasoval vždy jako stranický předseda.Prodej bytu,nenazývejte nezákonným,dokud to nevyřeší slavné trestní oznámení,otázka názoru,né svých myšlenek.A je zajímavé,že ten co maká a nevysedává na to přišel až před volbama.

  • Jan Dvořák říká:

   Fakt si nepamatuji, kdy jste hlasoval jinak, myslím, že ani ne v případě vnitrobloku, kdy se už vzepřeli i pan Rundt a pan Chlupatý (klidně mi to připomeňte), ale já Vám to nevyčítám, jen tím chci říct, že jste s tou stranou prostě dobrovolně spojen. A bohužel přístup k opozici jako k nepřátelům Hrabové tady nikdy v minulých obdobích nebyl a je to přístup vedoucí Hrabovou do pekel – tak se nedivte, když jeho důsledkem je trestní oznámení na konci volebního období. Jen vysvětlím pojem “nezákonný” – míním to z pohledu zákona o obcích, kde je to zjevné (proto jste se ten prodej pokusili přece zlegalizovat), nikoli z hlediska trestního zákona, což je předmětem trestního oznámení. Ale tohle období končí a v sobotu snad podáním rukou začneme psát novou, lepší kapitolu dějin Hrabové.

   • petr novák říká:

    Už se nechci dohadovat jak,kdy,ale souhlasím s vámi nechme to na sobotu i já věřím,že začneme podáním rukou psát novou kapitolu dějin Hrabové,pokud nám občané dají šanci.Já dál budu dělat na Sokole ať to dopadne jak dopadne.

[email protected] [email protected]