Výsledky ankety o navrhovaných akcích a stavbách v květnu a červnu 2017

V červenci 2017 byl v Hrabovských listech  zveřejněn článek pana starosty Trávníčka o výsledku výše uvedené ankety. Z jeho článku vyjímám jen následující věty obsahující výsledky ankety:

“Největší podporu získala stavba nové školky. Se stejným počtem hlasů byla zmíněna protihluková stěna kolem ulice Místecké. Na třetím stupínku skončila výstavba multifunkční haly v areálu Sokola. Kanalizaci v jižní části Hrabové jste zmínili jako v pořadí další prioritu.

To co jste uváděli dále, byla např. potřeba neustálého tlaku na snižování emisí průmyslových podniků, které v našem katastru podnikají, výsadba nové a údržba stávající zeleně, regulace dopravy tak, ať z Hrabové vyloučíme nákladní automobily.”

Členové pracovní skupiny pro strategický plán obdrželi v úvodu úplné výsledky ankety, z nichž uvedu prvních 10 bodů:

  1. školka (13 podnětů)
  2. kulturní dům (12 podnětů)
  3. protihluková stěna Místecké (12 podnětů)
  4. úprava  a údržba zeleně (11 podnětů)
  5. sportovní hala (8 podnětů)
  6. kanalizace (7 podnětů)
  7. kontrola emisí zóny (6 podnětů)
  8. zákaz vjezdu nad 12 t (5 podnětů)
  9. Prodloužená Mostní (4 podněty)
  10. oddychová zóna u Ostravice (4 podněty)

Pominu to, že i vítěznou školku podpořilo jen cca 0,3% obyvatel Hrabové, což není zrovna zářivé vítězství – malý zájem sice lze vytknout jen občanům Hrabové, nicméně v článku asi mělo být uvedeno, že vzorek by statistici asi nazvali nereprezentativním.

Daleko zajímavější je porovnat si článek pana starosty s těmi skutečnými výsledky a položit si otázku, proč asi byl třeba bod na 2. místě diskrétně zamlčen a bod na 4. místě v článku odsunut za body na 5. a 6. místě.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]