Odvodňovací kanál u Pilíků – zvládneme pomoci společně?

Již velmi dlouhou dobu se hovoří o problému vztahujícímu se k odvodňovacímu kanálu, který lemuje rybníky Pilíky. V tomto kanálu ročně umírá mnoho zvěře, hlavně srn. Zatím stále nebyla dostatečná vůle a elán tuto situaci řešit. Než-li se nastaví všechny formality ohledně Pilíků, může tento problém s úhynem zvěře trvat i několik let a my jsme již nedokázali čekat a jen přihlížet.

Spolek Zelená Hrabová, z.s. se rozhodl tomuto problému postavit. Oslovili jsme vedení OKD, kterému jsme celou situaci vysvětlili a to v jakém stavu se tento odvodňovací kanál nachází. OKD velmi rychle dané místo zmapovalo a rozhodlo se pomoci nám vyřešit tuto záležitost, kterou mnozí v Hrabové nazývali neřešitelnou.

OKD nám poskytne veškerý materiál v podobě dřevěných kůlů a latí (odkorů) k zabezpečení obou stran kanálu, ač ve vlastnictví OKD je pouze jedna strana, druhá má jiného majitele. My se budeme snažit oslovit občany Hrabové k pomoci tuto zábranu postavit. Věříme, že tímto činem dokážeme, že je vše řešitelné a že slovo NEJDE neexistuje.

O termínu dodávky odkorů a veškerých dalších podrobnostech vás budeme včas informovat a věříme, že se sejdeme v hojném počtu a pomůžeme v záchraně nebohých zvířat.

Jeden komentář

  1. milan orkáč říká:

    Iniciativu samozřejmě vítám, nevím jakou výšku oplocení zvolíte, ale viděli jste běžet a  skákat štvanou srnčí zvěř? Já ano. Jiná než štvaná zvěř tam totiž nespadne Pro informaci o potřebné výšce se podívejte na plot okolo silnice na FM. Víte že k tomu budete potřebovat povolení z našeho úřadu, zpracovanou projektovou dokumentaci a odborný dohled? Podle odborníka p. Slavíka do kanálu padá zvěř díky tomu, jak je hladová a vrhá se po paši. Ne, na vině je něco jiného – ti vzoroví turisté, velocipedisté a koňaři, po jejichž boku pobíhá volně pes. Z druhé strany haldy pak čtyřkolky a motocykly, na nichž si jezdci zvýšují své ego a to nejen ve dne, ale i v noci. Obojí je v rozporu se zákonem, který se v Hrabové nemusí dodržovat. Ne myslivci, ale liknavost úřadu je příčinou, že tam není klasický, vysoký plot a to z obou stran. Pane Slavíku, proč ten plot nevznikl za Vašeho působení na našem úřadu, měl jste v rukou všechny náležitosti i patřičnou funkci. Pachový ohradník dávaný myslivci pokojné zvěři stačí, aby tam nespadla. Ptám se Vás jako odborníka, smí úřad nařídit výstavbu plotu v místě, kde hrozí nebezpečí nejen zvěři ale i lidem? U nás v Hrabové asi nikoliv…

[email protected] [email protected]