Zajímavosti z Paskova, nebo snůška nepřesností?

Pan Slavík ve svých Hrabovských novinách dnes opět ublognul. A článek se opět nese ve znamení nepřesností a manipulace s fakty.Považuji za nutné uvést informace uvedené panem Slavíkem na pravou míru. Nemůžu takto učinit na facebookových stránkách KPH, protože mou žádost o členství na tomto facebookovém kanále 9.11. některý ze správců odmítnul.

V prvním části pan Slavík vyzdvihuje, že Paskov má 7 radních a Hrabová jen 5. Problém je v tom, že počet radních určuje zákon. Minimální počet radních je pět, musí to být lichý počet a maximální počet radních je přesně jedna třetina počtu zastupitelů. Pro Hrabovou je tedy minimem pět Radních a maximem, vzhledem k 15 zastupitelům je kupodivu rovno také právě pěti. Takže jiný počet než pět radních v Hrabové mít nelze.

Pan Slavík také vyzdvihuje větší počet zastupitelů v Paskově, který by nárůst počtu radních umožnil. Zkusil jsem přepočítat, jakých volebních výsledků by dosáhly v letošních komunálních volbách jednotlivé strany, v případě volby 21 zastupitelů místo 15. Výsledky jsou možná překvapující, ODS by získala 6 mandátů (+1), Hrabované 5 mandátů (+2), koalice Ostravak a Změna pro lidi 3 mandáty (+1), KDU-ČSL 2 mandáty (+1), STAN-KPH 2 mandáty (+1), ČSSD 1 mandát (-), SPD 1 mandát (-), KSČM 1 mandát (-). Takže současná koalice (ODS, Hrabované, Ostravak/Zmena pro lidi) by získala navíc čtyři zastupitele a opozice pouhé dva a koalice by dále upevnila svou pozici. Hrabované by na tom vydělali nejvíce. Výpočet je důsledkem D’Hondtovy metody, která se pro přepočet mandátů používá. Co se týče odměňování neuvolněných zastupitelů v Hrabové, schválená odměna u nás činí pouhých 50% maximální částky, kterou si mohli zastupitelé schválit, tedy 845,- Kč měsíčně. Stejný 50% limit maximálních tabulkových odměn platí i pro neuvolněné radní a místostarostu. Nejsem přesvědčen o tom, že orgán složený z 21 lidí by pracoval efektivněji než složený z 15. Obzvláště, když jsou řešené problémy často tématem vnitrostranických debat a na možných řešeních se tedy podílí mnohem větší počet lidí než jen samotní zastupitelé. Viděl bych mnohem větší přínos v tom, kdyby měli občané možnost sdělovat své názory a návrhy v moderovaných diskuzích na obecních stránkách.

Zajímavé je informování o počtu komisí, nejprve pan Slavík uvede že Paskov má jen čtyři komise, aby v zápětí jen tak mimochodem dodal, že mají ještě dvě další. Vyzdvihuje to, že Paskov nemá protipovodňovou komisi. Ale protipovodňový orgán je ze zákona povinný a má ho samozřejmě i Paskov. Složení naleztene na těchto stránkách https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/paskov-137/pk a odkazují na to také stránky města Paskov. Docela mě to udivuje, když vím, že pan Slavík stránky okolních obcí bedlivě zkoumá, že by si nevšiml jedné z hlavních kategorií, nebo se jedná o účelovou manipulaci. Zvláštní povodňová komise být samozřejmě nemusí, v tom případě je povodňovým orgánem Rada obce. Takže Paskov má nakonec těchto komisí 7.

Komise jsou v prvé řadě iniciativním a poradním orgánem Rady. Nejedná se o politický orgán, kde by byla vyžadováno, aby v něm byly rovnoměrně zastoupeny všechny politické subjekty. Je plně v kompetenci Rady určit, které komise bude ke své činnosti potřebovat a kdo bude splňovat její představy o činnosti komise. Počet členů komise je také v kompetenci Rady. Obecně však platí, že pro každý tým je maximální hranice, do kdy tým funguje efektivně. Obvykle je to někdě mezi čtyřmi až šesti členy týmu. Komise o devíti členech bude dozajista méně efektivní než pětičlenná komise a bude se utápět v planých debatách. Tady pokud se samo a přirozeně nevyčlení uvnitř malá akční skupina a zbytek se jen veze.

Obvykle se dává novým orgánům sto dní hájení, než se začne práce a funkčnost nových orgánů hodnotit. Zde však již od první chvíle STAN-KPH, za které pan Slavík kandidoval a není tedy nezávislým blogerem, tlačí do vzniku obskurních komisí typu zdravotní komise, navrhuje nárůst počtu členů výborů a to včetně snahy o protlačení absolutně nevhodných článků do Hrabovských listů, bez ohledu na termín uzávěrky a názor šéfredaktora. A věřte, že se jedná o tlak opravdu intenzivní.

Milan Slíva, 14.11.2018
zastupitel Městského obvodu Hrabová

Štítky: , ,

Jeden komentář

  1. Petr Žižka říká:

    Při troše ironie a humoru by se dalo říci, že Vláďa Slavík hledá řešení tak říkajíc “padni komu padni”. Jak jinak se dívat na to, že zakladatel KPH navrhuje řešení, které by výrazně pomohlo největším konkurentům jeho hnutí:-)

[email protected] [email protected]