Informace k problematice odlakovny firmy Silver s.r.o

Informace k problematice odlakovny firmy Silver s.r.o, které se podařilo v poslední době zjistit.

V pondělí 4.3. proběhla návštěva haly s budoucí odlakovnou. Zúčastnili se zastupitel Miroslav Houžvička, který návštěvu domluvil a radní Jiří Skalský. Při návštěvě jsme měli možnost prohlédnout si halu a byli jsme seznámeni s těmito skutečnostmi a informacemi:

  • odlakovna ještě nebyla kompletně dokončena a zahájení zkušebního provozu bránil i chybějící „Havarijní plán“, na jehož schválení provozovatel odlakovny čekal.
  • Technologická linka na odlakování bude vybavena účinným odsáváním tak, aby škodliviny neunikaly ani do prostoru haly, natož pak do ovzduší v okolí haly. Linka bude vybavena vícestupňovou filtrací výparů a tekutý odpad bude přímo na místě zpracováván do neškodného tuhého odpadu ve formě sádry.
  • Provozovatel má posudky a potvrzení i nad rámec dokumentů požadovaných platnou legislativou a tvrdí, že pokud se objeví nějaký negativní vliv na okolní RD, ukončí činnost linky. Nicméně, je si zcela jistý, že žádné negativní dopady na okolí nebudou.
  • Provozovatel tvrdí, že pokuta, kterou firma dostala v době, kdy sídlila v nedalekém Brušperku, byla udělena především za činnost předchozího majitele, který na ekologii a příslušnou legislativu vůbec nedbal. Nový majitel investoval značné prostředky do projektu a realizace úplně nové linky.
  • Provozovatel tvrdí, že v žádném případě nebude negativně ovlivňovat životní prostředí a věří, že majitelé blízkých rodinných domků ani nepoznají, že je linka v provozu. Nicméně provozovatel nabízí, že umožní zájemcům kdykoliv navštívit halu a udělat namátkovou kontrolu.

V pondělí 18.3. jsem navštívil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a zajímal se o problematiku bývalého areálu Tchas v Hrabové. Jednalo se především o výrobu drcené energetické směsi, ale dostali jsme se i k problematice odlakovny. Bylo mi vysvětleno, že v případě odlakovny, která nevyžaduje s ohledem na platnou legislativu posudek vlivů na životní prostředí – EIA, nelze nepovolit nejprve zkušební provoz a následně i trvalý provoz, pokud žadatel splní všechny zákonem stanovené náležitosti. Nelze tak z pohledu tohoto úřadu zabránit ani změně v užívání haly. Jedinou cestou, jak ovlivnit průmyslové provozy obtěžující obyvatele například hlukem nebo prachem, jsou následné kontroly dodržování všech podmínek, za kterých bylo povolení vydáno. Paní úřednice mi doporučila, abychom se zaměřili na tuto problematiku.

V Ostravě 19.3. 2019 Jiří Skalský

Jeden komentář

  1. Milan Slíva jr. říká:

    A dopadne to jak s Brembem, že pro obtěžující smrad nejsou normy a všechny ostatní parametry, že splňuje. Takové provozy prostě nemají blízko lidských obydlí, a také řeky, co pohledávat.

[email protected] [email protected]