Obnova zeleně na Šídlovci

Městský obvod Hrabová vzhledem ke špatnému stavu veřejné zeleně v oblasti Šídlovec nechal zpracovat dokumentaci na obnovu zeleně Šídlovec, která zahrnuje oblast mezi ulicemi Paskovská, Domovská, Šídlovecká a U Kotelny.

Hlavním účelem bylo provést celkovou inventarizaci zeleně, aby mohla probíhat údržba zeleně koncepčně.

V rámci zpracování projektové dokumentace byl v roce 2018 proveden dendrologický průzkum 1 216 ks dřevin (stromů a keřů), některé s ohledem na jejich zdravotní stav byly navrženy ke kácení, k dalším pěstebním zásahům jako jsou bezpečnostní a zdravotní řezy, redukce a zmlazení keřů atd. Veškeré navržené zásahy jsou pouze ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.

Projekt počítá s celkovými finančními náklady 10 mil korun a bude realizován v horizontu několika let. Vzhledem k rozsahu byl projekt rozdělen do etap, a to nejen z důvodu velké finanční náročnosti, ale rovněž z důvodu dostatečné přípravy a zhodnocení stromů navržených ke kácení.

Stromy, které byly navrženy ke kácení a na které musí být vydáno rozhodnutí o kácení dřevin na základě posouzení dendrologa, jsou před samotným kácením ještě jednou jednotlivě posouzeny dalším nezávislým dendrologem, který vypracovává rozhodnutí o kácení dřevin.

Stromy navržené ke kácení rovněž posuzuje i pracovní skupina tvořena místostarostkou obce Hrabová, zástupci spolku Zelená Hrabová, z.s. a dalšími dvěma obyvateli Šídlovce, jejímž hlavním cílem je, aby kácení a odstraňování zeleně bylo prováděno co nejšetrněji a pouze v nezbytném rozsahu.

Odstranění keřů a jejich zmlazení proběhne systematicky a koncepčně v rámci tohoto projektu pravděpodobně na podzim letošního roku, nejpozději na jaře 2020.

Návrh nových sadových úprav vychází ze zhodnocení stávajícího stavu a dendrologického průzkumu. Odstraňované dřeviny budou nahrazeny novými dlouhověkými kosterními i kvetoucími stromy. Jedná se o dřeviny odolné proti chorobám, škůdcům a jsou nenáročné.

V centrální oblasti „Parku“ je navrženo doplnění keři, záhony trvalek, barevně laděných do růžových tonů, jako okolní kvetoucí stromy. V rámci projektu budou vysázeny listnaté stromy (např. buk lesní, javor mléč, třešeň Sargentova a ptačí, lípa srdčitá, jabloň Evereste, habr obecný, višeň chloupkatá, jinan dvoulaločný a další), jehličnaté stromy (jedle ojíněná, borovice vejmutovka, jedle kavkazká), keře (vilín měkký, kalina vonná, štědřenec, muchovník, dřín obecný), cibuloviny (narcisy, tulipány, okrasný česnek) a do trávníku cibuloviny (krokusy, narcisy a ladoňky), trvalky a traviny (bezkolenec modrý, pokryvná růže, pivoňka lékařská, třapatka nachová, šáter a astra), v některých místech bude založen trávník.

Na Šídlovci se nachází velké množství okrasných zahrádek s trvalkami, keři i kultivary jehličnatých stromů a užitkové zahrádky se zeleninou. Zahrádky je navrženo v daném území beze změny ponechat.

V současné době již byla započata první etapa projektu zahrnující ulici Obchodní, část ul. Viktora Huga a „park“ na ul. Příborská. Během měsíce května budou zmapovány pracovní skupinou prokazatelně uschlé stromy a ty budou ještě dodatečně pokáceny.

Záměrem městského obvodu nikdy nebylo a nebude plošné likvidování zeleně.

Kopitzová Vladislava, místostarostka MOb Ostrava-Hrabová

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Pokud by výsledkem projektu mělo být, že všechny ulice budou vypadat jako Obchodní, tak by bylo rozumnější těch 10 miliónů použít na něco užitečnějšího – např. by za ně mohla být skoro půlka kulturního sálu.

[email protected] [email protected]