(VIDEO) Živý betlém

Na závěr loňského roku jsme mohli v našem kostelíku shlédnout velmi líbivé vystoupení s názvem „Živý betlém“.  Zpívali nejen účinkující, ale i všichni, kteří v neděli kostelík navštívili.  Na závěr   se skladbou „Narodil se Kristus Pán“ vystoupila operní pěvkyně Lenka Háčková.

Díky všem vystupujícím a všem, kteří se o tuto příjemnou vánoční atmosféru zasloužili. Byli jste skvělí !

Video na Youtube

2 Komentáře

  1. Marcela Poláčková říká:

    Děkujeme moc manželé Hromádkovi za zpracování tohoto videozáznamu. Víme, jak je to časově náročné! A dnes je právě den Tří Králů, tak se toto video z našeho kostela sv. Kateřiny Alexandrijské moc hodí, příchod králů je tam krásně zaznamenán!

  2. Miroslav Poláček říká:

    Plný kostel a úžasná atmosféra. Děkujeme všem, kteří se na této kulturní akci podíleli. A hlavně děkuji své paní, Marcelce Poláčkové, která celou akci vymyslela, napsala scénář, se svojí sestrou ušiili všechny kostýmy a s dětmi nacvičila. Je prostě úžasná, protože my Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové kulturní akce zajišťujeme od A do Z svépomocí. A vysoká návštěvnost těchto kulturně společenských akcí je nám odměnou. Děkujeme všem za vyjádřenou osobní podporu na akcích. Mirek Poláček.

[email protected] [email protected]