Zastupitelé v komisi a odměny

Pobírají zastupitelé u nás v Hrabové, nejen ve zdravotní komisi, za tuto svou činnost odměny?

Ve čtvrtek 30.1.2020 ve 12:36 uvedl pan zastupitel Gromnica, ve facebookové skupině svého uskupení, v souvislosti na jeho žádost zřízenou zdravotní komisí, následující tvrzení:

Proto jen fakta: zdravkomise je 5-ti členná, z toho 4 osoby jsou zastupitelé, takže za práci v komisích nepobírají odměny.

Přestože uvádí své tvrzení jako fakta, jedná se o nesmysl. Zastupitelé v souvislosti s touto činností samozřejmě odměny pobírají, jak se může každý přesvědčit kupříkladu zde.

stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová s účinností od 1.1. 2020 ve výši:
– Neuvolněný místostarosta 17.898,–Kč
– Člen rady MOb 3.978,–Kč
– Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.989,– Kč
– Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.658,–Kč
– Člen zastupitelstva 994,–Kč
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 74, odst. 3, v případě, že neuvolněný zastupitel zastává více funkcí, stanovuje se odměna jako souhrn odměn za výkon max. 3 funkcí, a to člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady s tím, že se při souběhu 2 funkcí ze souhrnné odměny odečítá částka 994,-Kč a při souběhu 3 funkcí se ze souhrnné odměny odečítá částka ve výši 1.988,-Kč.

Za členství ve zdravotní komisi obdrží tedy její předseda zastupitel částku 995Kč měsíčně a každý další člen zastupitel 664Kč měsíčně. Každý měsíc nás tedy tito čtyři zastupitelé ve zdravotní komisi přijdou na 2987Kč. Může se to zdát relativně málo, ale je to částka, která za rok kupříkladu našim hasičům téměř umožní po celý rok pracovat s mládeží a účastnit se s nimi hasičských závodů. Proto je nutné se ptát, ve chvíli, kdy se všem spolkům drasticky krátí příspěvky na činnost, zda tuto komisi aktuálně opravdu potřebujeme. Mimo to obdrží pátý nezastupitelský člen za činnost v této komisi roční odměnu, kterou mu navrhne předseda komise.

Ve stejném příspěvku se zastupitel Gromnica nevybíravě otírá o našeho hasičského starostu, člověka, který má v mých očích nesrovnatelně vyšší morální kredit, jenž si pouze dovolil zpochybnit účelnost této komise. Je paradox, že odměňovaní zastupitelů schvalovali zastupitelé, včetně zastupitele Gromnicy, na svém jednání 16.12.2019. Jedná se tedy o nedávnou záležitost a měl by ji tedy mít v čerstvé paměti. Rád bych mu odpověděl u jeho příspěvku přímo, ale skupina kolem jmenovaného zastupitele toto vytrvale odmítá.

Milan Slíva
zastupitel za
Sdružení nezávislých kandidátů
Hrabované

 

22 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Musím se ohradit proti účelové lži, kderou zastupitel Gromnica po zveřejnění článku zveřejnil, s jasným záměrem odvést pozornost od svého pochybení.
   
  zveřejnil:
   
  „Pan Slíva jako člen výboru stále mj. pobírá 1658,-Kč a velmi se snažil přilepšit si volbou za radního – jenže neuspěl, nedostal dostatek hlasů od zastupitelů.“
   
  Když pominu, že za členství ve výboru pobírám částku 664 Kč, zbytek tvoří odměna zastupitele. Mimo jiné stejná částka kterou do vzniku zdravotní komise pobíral zmíněný zastupitel Gromnica. Také jsem na posledním zastupitelstvu, na rozdíl od něj, hlasoval proti zvyšování.
   
  Druhá část je vyslovená lež, o to odpornější, že zastupitel Gromnica byl jednání osobně přítomen. Do rady, ač ve druhém kole volby jsem byl jasným favoritem, jsem nevstoupil proto, že jsem ve druhém kole stáhnul svou kandidaturu, v reakci na porušení koaliční dohody. To, že „jsem nedostal dostatečný počet hlasů a proto jsem se do rady nedostal“ je účelová lež. Lží je taktéž tvrzení, že „jsem se velmi snažil přilepšit“ vstupem do rady. Kdyby tomu tak bylo, tak bych svou kandidaturu nestahoval. Očekávám ze strany zastupitele Gromnicy, za toto nehorázné tvrzení, omluvu.

  • Petr Žižka říká:

   Nějak se panu zastupiteli Gromnicovi vytratila z dalších facebookových reakcí podstata. Cituji z jeho fb příspěvku: „Proto jen fakta: zdravkomise je 5-ti členná, z toho 4 osoby jsou zastupitelé, takže za práci v komisích nepobírají odměny.“ (konec citace). Takže buď platí varianta a. tedy to, co tvrdí na fb pan zastupitel Gromnica nebo varianta b. tedy to, co tvrdí pan zastupitel Slíva. Vše mezi těmito dvěma póly je totéž, jako tvrdit o nějaké ženě, že je téměř těhotná…:-)

 2. Radomír Orkáč říká:

  Je veřejným tajemstvím, že komise zdravotní je formou odměny za loajálnost při hlasování na jednání zastupitelstva. Proto jsou v komisi čtyři z pěti zastupitelů a jen dva doktoři. Pokud bude školka platit spolku MUDr. Poláčkové za představení, pak je to další odměna za práci v komisi.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Myslím, že by si každý zastupitel po svém zvolení měl důkladně prostudovat zákon o obcích. Pokud tak neučiní, stává se velmi nevěrohodným. Jak může bez těchto znalostí zodpovědně rozhodovat o závažných obecních záležitostech? Jako volič hnutí STAN – KPH jsem velmi znepokojen.

 4. Jan Dvořák říká:

  Zastupitelé ale opravdu na rozdíl od nezastupitelů nepobírají odměnu za členství v komisi, nýbrž jen odměnu zastupitele. Pouze výše této odměny zohledňuje, zda zastupitel pracuje v nějaké komisi či výboru nebo nepracuje.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Pane Dvořáku, četl jste vůbec text usnesení zastupitelstva v článku? Jsem přesvědčen, že ne, jinak byste takový výklad nikdy nemohl napsat. Tady se opravdu nejedná o slovíčkaření. Mám dojem, že jste nabyl přesvědčení, že u každého zveřejněného komentáře se musí objevit váš názor, ať je přínosný či nikoliv. Chcete tedy říct, že kdyby zdravotní komise nevznikla, tak by se náklady na odměny zastupitelům přesto zvýšily v roce 2020 o oněch 35844 Kč? Nebo jsme je nezřízením komise mohli ušetřit, převést na jinou kapitolu a zažádat magistrát o zvýšení limitu pro dotace spolkům?

   • Jan Dvořák říká:

    To není věc výkladu, to je daný název odměny. Teoreticky můžeme zrušit všechny komise a ušetříme nejvíc, ale ať si každý sám odpoví, zda to Hrabové prospěje.

    • Petr Žižka říká:

     To je debata, jako v jednom z dílů filmové série Básníci. Lékař Šafránek si jde pro úvěr a paní v bance se ho ptá, zda bude platit cashem nebo šekem. A on jí na to odpověděl, že si myslel, že penězi… Tak mi připadá debata o tom, jak přesně se jmenuje odměna za práci zastupitele v komisi. Ale o to se přece v této debatě vůbec nejedná. Je to takové „vrtěti psem“, aby se odlákala pozornost od toho, kde ta diskuse vlastně začala.

     • Jan Dvořák říká:

      Bohužel někteří z toho udělali, že zastupitel, který je momentálně terčem dehonestace, neví, jakou bere odměnu.

      • Petr Žižka říká:

       Nevím, kdo je tady terčem dehonestace, Honzo. Pro jistotu doporučuji tyto pasáže vybrané z fb příspěvků pana zastupitele. Jde o názory pana zastupitele Gromnici, aby to třeba někdo nepochopil jako názory jiného zastupitele.
        
       Cituji: „Pan Mintěl to asi neví, ale první pomoc má stejná základní pravidla a postupy v Ostravě, jako ve Vsetíně. Asi nedával pozor na školení hasičů.“ Nebo: „Panu Mintělovi si dovoluji doporučit, až příště vezme do úst kohokoliv z Hrabové, kdo se angažuje dobrovolně pro své sousedy, aby si nejprve sehnal relevantní informace, ověřil si je a pak si třeba tu slinu odpustí.“
        
       Případně (opět citát): „Někteří lidé si nevidí do úst. Nic neví a přesto budou šířit pomluvy. Smutné. Jsem zvědav, zda v sobě najde dost slušnosti, aby se omluvil.“
        
       Klidně bych mohl v citátech v podobném duchu, tedy ve výrocích plných jizlivosti, rádobyhumoru a podivné ironie pokračovat.
        
       Kdo je zde tedy dehonestován a kdo je dehonestátor, Honzo?
        
       P. S. Věřím, že než „dehonestovaný“ pan zastupitel přistoupí ke klávesnici a bude reagovat se svým vrozeným ostrovtipem na tento můj příspěvek, dojde mu, že jsem neučinil nic jiné, než citoval jeho samého.

       • Jan Dvořák říká:

        Já se vyjadřuji výhradně k článku jako takovému a jeho účelu. Nic více, ale také nic méně.

        • Petr Žižka říká:

         a já se vyjádřil výhradně k pojmu „dehonestovaný zastupitel“.Nic více, ale také nic méně.:-)

 5. Jaroslav Mintěl říká:

  Tato diskuse se týka mne, chci tedy reagovat na některá vyjádření MUDr. Gromnici a MUDr. Poláčkové. Nesnížím se k osobním invektivám, jak to udělal pan Gromnica a několik věcí uvedu na pravou míru.
   
  Po uveřejnění mé reakce mi volala paní Poláčková, že jsem dehonestoval Zdravotní komisi, abych se omluvil a zeptala se mne, zda jsem schopen sehnat záchranáře na přednášku za méně peněz než je sehnali oni. Druhý den jsem volal paní Poláčkové, že mám záchranáře, kteří přednášku pro seniory udělají zdarma, což bylo paní Poláčkovou odmítnuto s tím, že je využijí pro přednášku pro II. stupeň ZŠ v druhém pololetí. V žádném případě jsem se za svůj názor nechtěl omlouvat, jednal jsem při plném vědomí, ne jak se píše na jejich facebookové skupině, že jsem byl v prudkém hnutí mysli, myslím si, že mám na svůj názor právo. Argumentace protistrany by tak měla mít určitou míru slušnosti bez osobních invektiv. Je pravda, že jsem paní Poláčkové slíbil spolupráci při akcích, které bude pořádat. Mrzí mne, že pan Poláček v rámci úsporných opatření mnou sehnaným záchranářům nedá ani kafe, ale nevadí.
   
  Jsem překvapen, jak se obsah mého rozhovoru s MUDr. Poláčkovou překroutil a na jejich facebookové skupině prezentoval – pravda je uvedená výše.
   
  Myslím si, že přednášku o resiscutaci a první pomoci nejen pro seniory zvládne každý lékař, tedy i dva členové Zdravotní komise.
   
  Závěrem je nutno připomenout, že osvětu týkající se první pomoci v běžných situacích předvádí hasiči v dynamických ukázkách v rámci „Dne s hasiči“, který každoročně pořádájí a to s hojnou účastí veřejnosti všech věkových skupin.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Stále postrádám v této diskusi odpověď pana MUDr.Gromnice na otázku Petra Žižky, jak je to z odměnami zastupitelů za práci v komisích. Pobíraji nebo nepobírají odměny? Jsem z toho úplně zmatený.

  • Jan Dvořák říká:

   Stačí si přečíst můj komentář ze včerejška a není třeba se ptát.

   • Petr Žižka říká:

    no, tak z toho komentáře jsem zmatený zcela, milý Jene… Pokud bylo snahou věc vysvětlit, myslím, že se to moc nepovedlo.

    • Jan Dvořák říká:

     Tak zjednodušeně: odměnu za členství v komisi zastupitel nepobírá, pouze odměnu za funkci zastupitele.

     • Milan Slíva jr. říká:

      A výše odměny zastupitele s členstvím či funkcí v komisi nesouvisí a neovlivňuje její výši? Pane Dvořáku, slovíčkaříte a děláte z lidí blbce.

      • Jan Dvořák říká:

       Toto byl jen výtah, když můj výše uvedený text ze 4.2 18:34 byl už asi příliš dlouhý a tedy nepochopitelný.

 7. Vladimír Slavík říká:

  Ještě jsem zapomněl dodatek. Nejde tak o peníze, jako o zveřejńování různých nesmyslů.To by si žádný zastupitel neměl dovolit.Když něco zveřejním, tak si to musím i obhájit. Prozatím tak učini svými argumenty M. Slíva a pan Gromnica k tomu trapně mlčí.

 8. Houžvička Miroslav říká:

  Ahoj Vladimíre, máš naprostou pravdu- platí to i u  p. Mintěla kde by měla být aspoň omluva ze strany zastupitele-viz výše. Není problém někoho nařknout, ale je problém přiznat si chybu. Vždyť nás chybujících je spousta…..

 9. Jan Dvořák říká:

  Až nebudou psány podobné články, pak bude atmosféra v Hrabové zdravější.

[email protected] [email protected]