Zelená Hrabová: Keře na Šídlovci

Rozhodli jsme se vyjádřit k situaci, která se vztahuje ke keřům na Šídlovci. Není potřeba na náš článek reagovat, ani jej vyvracet, zpochybňovat či nějak napadat. Poskytujeme informace, protože je ÚMOb Hrabová nepředal občanům včas a v předstihu, což považujeme za chybu.

Informovanost měla být na prvním místě, a proto jsme se v dobrém úmyslu rozhodli napsat tento článek. Jsme si vědomi, že nelze všem vyhovět a my, jako spolek, který chce pečovat o zeleň, jsme se v této oblasti informovali a bereme za důležité Vám celou situaci přiblížit. K celoplošné úpravě keřů došlo a dochází v rámci třech etap projektu Obnova zeleně na Šídlovci. Keře se měly původně upravovat na podzim roku 2019. Díky tomu, že k 1. etapě revitalizace Šídlovce došlo v roce 2019 a v této etapě byly vykáceny například stromy na ulici Příborská, Obchodní či ve vnitrobloku, odezva občanů v té době nebyla vždy kladná. Představa úpravy keřů v témže roce a v téže etapě byla nepředstavitelná. Došlo proto k přesunu na letošní jaro. Pokud by se hluboké řezy, omlazování, redukce, neuskutečnily teď na jaře a přesunulo by se na podzim 2020, určitě by byl opět problém a nevole ze strany některých občanů.

Chceme podotknout, že o keře v Hrabové nebylo nikdy řádně pečováno. Bereme to tedy za velikou chybu našeho úřadu. Vždy by se mělo plakat na správném hrobě. Ano, vše kvete a je v rozpuku, proto je zásah pro všechny tak veliký a i my to vnímáme. Věříme však v upravenou zeleň na Šídlovci, která bude mít úroveň. Ve Vašich minulých reakcích se dočteme, že se kácí, řeže a upravuje nevhodně. Prosím, pochopte, že se nejedná o jeden keřík na zahrádce, ale o mnoho keřů, o které nebylo pečováno. Žádná firma nemůže čekat jeden týden na ten keřík a další týden na druhý keřík. Takto to opravdu nefunguje.

Proč se dále nekácí na podzim?

Protože obvod Hrabová obdržel dotaci od Statutárního města Ostravy, kdy k určitému datu musí dojít k vyúčtování. Informovali jsme se také u externího dendrologa obvodu Hrabová, který je nezávazný v této záležitosti a bylo nám potvrzeno, že je to v pořádku po všech stránkách a takto to probíhá i v jiných obvodech. Občané Šídlovce nejsou zvyklí na krásnou upravenou zeleň. Požádali jsme firmu Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která zakázku zhotovuje, aby se k dané věci vyjádřila.

Ing. Martin Mati, vedoucí zeleně Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.:

„V obvodu Hrabová, a to konkrétně na Šídlovci, nedocházelo k dlouhodobé a pravidelné péči o keře. Stávající keře byly po mnoho let zanedbány a nezbývalo nic jiného, než přistoupit ke zmlazovacím řezům, kdy se keř prakticky celý seřízne u země a dojde k následné obnově. Nesmíme však zapomínat na každoroční péči. Po zhruba roce a půl keř opět naroste a tvarovacím řezem se znovu založí, následně se udržuje již lehkými řezy. Nejvhodnějším obdobím pro řez dřevin je obecně počátek dubna, kdy jsou dřeviny v tzv. přetlaku a při jejich řezu nedojde k propadu vody v kapilárách, a tak nejsou napadány houbami.

Negativum vidím v tom, že začátek dubna pro takovéto zákroky je hlavně špatné vnímaní veřejností, protože začíná počátek kvetení. Z toho důvodu vzniklo i toto krátké vysvětlení“.

I touto formou lze chránit zeleň. Každý člověk potřebuje péči a lásku a stejné je to s přírodou. Nechceme být napadáni za vysvětlení, ale nikdo se celé záležitosti nechytil, aby byla řádně vysvětlena.

Zelená Hrabová, z.s.

Jeden komentář

  1. Lenka říká:

    Dobrý den, toto vysvětlení chápu, ale co kácení spousty stromů po celém Šídlovci?¨

[email protected] [email protected]