(FOTO) Zelená Hrabová: Lavičky na území Šídlovce

Spousta občanů, včetně nás, prosí o umístění laviček na území Šídlovce v Ostravě-Hrabové. V zápise pracovní skupiny je popsáno, jak to bude s lavičkami v parku před obchodem Budoucnost a dále dalšími novými lavičkami na dvou místech Šídlovce. Situace se nakonec trochu změnila oproti zápisu.

Všechny stávající lavičky v parku před obchodem Budoucnost na Šídlovci budou odebrány a zde bude umístěno 8 nových parkových laviček, které budou ukotveny. Dále dojde k instalaci odpadkových košů po ploše parku.

Staré, původní  lavičky z parku (jedná se o 6 ks, viz foto), budou využity takto: 2 ks laviček budou umístěny na pískoviště v blízkosti U Kotelny (viz fotka) a 1 ks lavičky bude umístěn na trase od autobusové zastávky Benzina směrem k Lesnímu parku Hrabovjanka (viz foto). Lavičky budou s největší pravděpodobností ukotveny, aby nedošlo k jejich odcizení. Zbývající 3ks laviček budou uskladněny v prostorách úřadu pro budoucí využití (pokud někdo napíše podnět s fotografií místa a vysvětlením, proč by tam měla lavička stát, třeba se zrovna jedna ze zbývajících laviček umístí na ono nové místo).

Další bod, který je v zápise zmíněn, jsou plotová pole kolem pásu vysazených habrů, které mají sloužit jako odhlučnění hřiště v bytové zástavbě Šídlovec. Plot není dodělán. Po konzultaci s pracovnicí úřadu, která má toto na starosti, bylo vysvětleno, že v tomto roce mělo dojít k odinstalování celého plotu po stranách zmíněných stromů z důvodu toho, že se stromky již zakořenily a zdárně rostou (pletivo sloužilo jen jako jejich podpěra). Při zastřihávání zde pletivo překáží a je nežádoucí. Proto bude na začátku příštího roku celé pletivo odstraněno. Nedává tedy smysl jej dodělávat.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]