Zelená Hrabová: Stav obecních vitrín na území Hrabové

Všimli jsme si, že na území Hrabové se nachází určitý počet vitrín, které slouží buď úřadu pro vyvěšování nejrůznějších obecních informací směrem k veřejnosti, nebo nejrůznějším organizacím či politickým stranám.

Vzhledem k tomu, že máme velmi pečlivě zmapovanou oblast Šídlovce, nešlo si nevšimnout největší koncentrace vitrín před obchodem BUDOUCNOST. Stojí zde obecní pietní skříňka, kterou (na naši prosbu) nechal úřad pod vedením paní Davidové krásně opravit a nyní působí důstojně a udržovaně. Dále je zde vitrína ODS, která (sem tam) jeví známky používání. Stojí zde rovněž další obecní vitrínka, která svým vzhledem a pravidelným doplňováním informací (program a termín zastupitelstva, nejčerstvější zprávy typu změněná otvírací doba pošty atd) trochu pokulhává, nicméně věříme, že ji úřad také zkrášlí, aby plnila svoji funkci nejen z pohledu informací, ale i vzhledu.

Anketní otázka dopadla loni jednoznačně - vitríny by měly dostat spolky

Anketní otázka dopadla loni jednoznačně – vitríny by měly dostat spolky

V neposlední řadě zde stojí již dlouhá léta skříňka, která byla využívána politickou stranou ČSSD. Jak víme, buňka ČSSD se v Hrabové rozpadla, nejhlavnější představitel oné strany, pan Ing. Jan Dvořák, již v této straně v rámci Hrabové skončil, nedostal se do zastupitelstva obce Hrabové, lidmi nebyl zvolen a podpořen. To je také důvod, proč ona vitrína leží ladem, bez jakýchkoli hodnotných a aktuálních informací pro občany Hrabové.

Volební program ČSSD, který nejde přečíst

Volební program ČSSD, který nejde ve vitríně přečíst

Dovolili jsme se tedy slušně zeptat samotného pana Dvořáka a poprosit jej, zda bychom za spolek Zelená Hrabová, z.s. mohli prozatím o skříňku pečovat. Bohužel nám panem Dvořákem bylo odpovězeno, že pokud ano, jedině za předpokladu, že mu budeme veškeré materiály, které chceme do skříňky dávat, házet do schránky a on je podle svého uvážení případně vyvěsí.

Proto jsme se rozhodli kontaktovat přímo okresní vedení ČSSD, kde nám bylo řečeno, že skříňka není v majetku politického hnutí ČSSD a že určitě budou jedině rádi, když bude skříňku někdo smysluplně využívat a starat se o ni (viz jejich písemné vyjádření). Poté následovalo potvrzení samotným úřadem, který i tuto skříňku vede a eviduje v majetku obce Hrabová.

Děkujeme našemu úřadu (konkrétně paní Ing. Matuštíkové), že se vitrínami na území Hrabové začal zabývat a řeší jejich smysluplné využití. Vzhledem k tomu, že je většina vitrín obecních, věříme, že to bude mít úřad/samosprávné orgány MO Hrabová lehké při rozhodování, co nadále s vitrínami, které již evidentně nejsou využívány.

Zmapovali jsme také další vitríny, vyskytující se ve staré Hrabové (viz fotky), kde je patrné, v jakém jsou stavu a zda je o ně staráno či nikoli.

Zelená Hrabová, z.s.

 

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]