Articles written by: Radomír Orkáč

Radomír Orkáč

Nabídka zapůjčení štěpkovačů

Městský obvod Hrabová nabízí občanům k zapůjčení štěpkovače. Štěpkovače si můžete vyzvednout na ul. Domovské 716 u mistrové VPP Ing. Evy Davidové nejlépe po předchozí telefonické domluvě na č. 724 237 995.

Motorový vůz č. 9 zastavil natrvalo v Hrabové

Motorový vůz (MV) č. 9 byl uveden do provozu v roce 1927 jako náhrada za původní vůz stejného čísla, vyrobený ve vagónce v Sanoku v roce 1901. Rám vozu vyrobila strojírna Machold a Navrátil v Moravské Ostravě.

(FOTO) Blesky nad Hrabovou

Úterní (27.8. 2019) večer u kostelíka Fotky Ilony a Libora Hromádkových jsou na jejich Zoneramě…

Finále Štafetové míle – 18.9. 2019

Běžecká štafeta dvojic na 6x 1609 m. Intervalový trénink a závod zároveň. Je to opravdu emoční záležitost, kdy se ve dvojici štafetově střídáte a pořadí se neustále přelévá. No prostě drama. Jedinečnost nespočívá jen ve struktuře závodu, ale i v odměnách při vyhlašování.

Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

Vloňském roce uspořádala společnost Brembo Czech s.r.o.pro občany Hrabové a Nové Bělé exkurzi do své haly v Ostravě-Hrabové. Celou akci tehdy domluvily Janky Hrabovjanky ze spolku Zelená Hrabová a myslím si, že celá akce byla na informace poměrně přínosná.

H-mat poděkoval Hrabové za pomoc s Letní školou Hejného metody

Renáta Zemanová, Garant Letní školy Hejného metody, poděkovala všem zainteresovaným za pomoc s uspořádáním týdenní letní školy, která v uplynulém týdnu probíhala na naší základní škole.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [5a]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. V dnešním pokračování popíšu získané informace, které se týkají řešení neúnosné situace na Paskovské ulici. Jelikož se však jedná o informace získané spíše PO JEDNÁNÍ a je jich hodně, dovolím si tento bod rozdělit do několika článků.

Plánovaná odstávka vody na Šídlovci – 5.9. 2019

Pracovníci Ostravských vodáren a kanalizací upozornňují, že dne 5.9. 2019 dojde k plánované odstávce pitné vody na ul. Šídlovecká, U Kotelny, Šrobárova, Mlynářská (7 a 9), Paskovská (35, 39, 41, 43).

Územní studie Hrabová – Poplužní

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (dále ÚHAaSŘ MMO) nám zaslal oznámení o zpracování „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v katastrálním území Hrabové.

Den otevřených dveří u dobrovolných hasičů v Hrabové – 13.9. 2019

V pátek 13.9. 2019 bude od 10:00 – 17:00 pro veřejnost otevřena naše hasičská zbrojnice, kde se jim budou věnovat naši dobrovolní hasiči/hasičky a provedou je prostory hasičárny, ukážou zásahovou techniku, řeknou něco málo o naší činnosti. Děti si budou moci vyzkoušet hasičskou zábavu a mnoho dalšího.

Plánované přerušení dodávky elektřiny – 11.9. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

(FOTO) Slavnostní otevření prodloužené Mostní

Ve čtvrtek 22.8. 2019 dopoledne byla slavnostně otevřena zcela nová spojka Hrabové a Vratimova s dálnicí a odpoledne se po ní začaly prohánět první automobily. Nová silnice má odklonit zejména nákladní dopravu z obytných zón.

Informativní zpráva ke kontrolám organizací zřízených MOb Hrabová

Radní Jiří Skalský požádal náš úřad, aby vypracoval zprávu s informacemi, jak probíhá kontrola organizací zřízených městským obvodem Ostrava-Hrabová.

Firma z Hrabové pomáhala s obnovou Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Je mi ctí a potěšením veřejnosti prozradit, že firma Sklenářství Kohoutek z Hrabové se v měsíci červnu a červenci podílela na záchraně kaple sv. Anny v Horním Údolí (ve Zlatých Horách).

Dopravní peklo v Hrabové skončí

Ostrava – Kamiony ignorující zákaz vjezdu, auta nedodržující rychlost a kolony osobních i nákladních aut. Tak to téměř denně vypadá na křižovatce ulic Mostní a Paskovské v Ostravě-Hrabové [1]. Tak zní úvod v článku Moravskoslezského deníku z 19.7. 2012.