Articles written by: Radomír Orkáč

Radomír Orkáč

Oznámení o zahájení územního řízení drtičky odpadu v Hrabové

Pozor, pozor, zpozorněme… na naší úřední desce se konečně objevilo „Oznámení o zahájení územního řízení jako navazujícího řízení „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“. Jedná se o drtičku odpadu, proti které bojujeme… .

Plánované přerušení dodávky elektřiny – 25.9. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

Stanovisko ke zpracování územní studie ÚS 56/II (B225)

Rada městského obvodu Hrabová vzala začátkem září na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8. 2019 k záměru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zpracovat územní studii  pro rozvojové území „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“  pro plochu B225 v k.ú. Hrabová a pověřila vedoucí odboru stavebně správního k zaslání stanoviska dle níže předloženého návrhu.

Plánované přerušení dodávky elektřiny – 23.9. 2019

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

V uplynulé sezóně slavili naši mladí hrabovští hasiči úspěch

Mládež našich dobrovolných hasičů z Hrabové sbírala v uplynulé sezóně 2018/2019 jeden úspěch za druhým.

Omluva za stezku odvahy, příští rok se polepšíme!

Celá příprava stezky odvahy není jednoduchá věc, ale baví nás a vždy jsme to nakonec nějak zvládli – ať je organizátorem komise pro děti a mládež, nebo TORALI. V letošním roce mi přípravu dost narušila služební cesta, protože jsem byl celý pracovní týden mimo Ostravu, ale myslel jsem si, že se to dá řešit i vzdáleně…, myslel jsem si to alespoň do včerejšího dne.

Kácení topolů z důvodu jejich havarijního stavu

Na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení ze dne 9.5. 2019 bylo ve dnech 23.-25.8. 2019 pokáceno na ulici U Pumpy šest vzrostlých topolů v havarijním stavu. Jednalo se o rizikové kácení vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti se nachází vedení vysokého napětí a velmi frekventovaná komunikace.

V září opět začínají kurzy Tanečního a pohybového studia MATA HARI

Chcete se dostat do kondice, zbavit bolesti zad, nadbytečných kil a stresu? Přihlaste se do Tanečního a pohybového studia MATA HARI, které se nachází v budově knihovny naproti základní školy v Ostravě-Hrabové. Všechny hodiny obsahují taneční, cvičební i relaxační část.

Nominace osobností do soutěže senior roku 2019 můžete posílat do konce září

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září 2019 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádné aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

Přednáška o moderní lékařské technologii BEMER – 25.9. 2019

Kulturní komise RMOb Ostrava-Hrabová Vás zve na informativní přednášku Moderní lékařské technologie BEMER, fyzikálně cévní terapie pro podporu mikrocirkulace, která se uskuteční ve středu 25.9. 2019 v 17.00 hod. v budově úřadu v Hrabové.

Hrabovská mateřská školka Klubíčko hledá lektora/ku angličtiny

Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace nabízí pracovní pozici Lektor/ka angličtiny pro bilingvní vzdělávání dětí v mateřské škole.

(FOTO) Demolice domu na Paskovské ulici. Byl nemovitou kulturní památkou? Nebyl;-)

Jak jste určitě v předchozích týdnech (především v tom minulém) zaznamenali, rodinný dům vedle prodejny Hruška na Paskovské ulici byl srovnán se zemí. Demolici se mi dařilo průběžně fotograficky dokumentovat (vzpomínka pro následující generace).

Materiály k jednání zastupitelstva – 16.9. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 16.9. 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

MATA HARI: Koncert meditační hudby – 11.9. 2019

Srdečně zveme do sálku Tanečního studia Mata Hari (budova knihovny) ve středu 11.9. v 18 hodin na koncert relaxační hudby skupiny Gor Hari. Před koncertem se bude konat ochutnávka indických a jiných exotických specialit.

Stezka odvahy – 14.9. 2019

Komise pro děti a mládež při RMOb Hrabová zve všechny odvážné děti a rodiče na stezku odvahy, která se koná již tuto sobotu 14. září 2019 od 19:30  (start v 5 minutových intervalech).