Articles written by: Radomír Orkáč

Radomír Orkáč

(FOTO) Novoroční koncert

Fotografie Ilony a Libora Hromádkových z letošního Novoročního koncertu, který uspořádala kulturní komise v kostele sv. Kateřiny dne 16.1. 2020, jsou na Zoneramě.

Školka v Hrabové: Odpověď Andreje Babiše na mou výzvu

Ing. Andrej Babiš předseda vlády České republiky

Vítání občánků – 4.4. 2020

Vážení rodiče, v sobotu 4. 4. 2020 se v dopoledních hodinách uskuteční „vítání občánků“. Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v městském obvodu Hrabová.

MF DNES: Nemají kanalizaci, mohou si nechat proplatit čistírny

Vzhledem k tomu, že v Hrabové nemáme ve dvou velkých lokalitách kanalizaci, i dotace pro obec na čističky je cesta..-

Hrabová: Obálka do lednice pro seniory

Hrabová: Obálka do lednice pro seniory

Od ledna tohoto roku si mohou také občané Hrabové vyzvednout tzv. „Obálku do lednice“ neboli „IN.F.Obálku“. Jedná se o projekt Moravskoslezského kraje „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“.

Hrabová: Příspěvek na vzdělávání seniorů

Rada městského obvodu Hrabová svým usnesením ze dne 15. ledna 2019 schválila pro rok 2020 příspěvek občanům starším 60 let s trvalým pobytem na území městského obvodu Hrabová na vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku ve výši 200 Kč za každý semestr.

Prosba spolku TORALI: Akutně hledáme prostory k uskladnění našich věcí

Před více než rokem spolek TORALI získal formou výpůjčky od obce prostory v budově knihovny na uskladnění svých věcí (stany, aparatura, talíře, popelnice, rukavice, hračky, sportovní věci, atd.), které používáme nejen na našich dětských táborech, ale i na akcích v Hrabové, které organizujeme, nebo kde s organizací pomáháme – stezka odvahy, neckyáda, Ukliďme Česko, mikuláš, gulášfest, atd.

Lístky na fotbalový ples jsou vyprodány

TJ SOKOL Hrabová oznamuje, že byly vyprodány všechny lístky na ples fotbalistů, který se koná dne 21.2. 2020 v Kulturním středisku Vratimov.

Koordinační schůzka spolků a komisí – 28.1. 2020 v 17:00 hod.

Leckterá obec může Hrabové závidět (a určitě závidí) náš místní spolkový život. Organizace akcí jako je stezka odvahy, gulášfest, neckyáda, zájezdy, výlety, plesy, brigády, zábavy, není jednoduchá záležitost, a také je nutné pamatovat na nutnost koordinace termínů a spolupráce s ostatními.

Projektová dokumentace mateřské školy

Jedná se o novostavbu mateřské školy na ulici Bažanova v MOb Hrabová, včetně napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum městského obvodu v blízkosti úřadu. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci távajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.

Nemáte fotografie z okolí mostu K Nadjezdu?

V dubnu roku 2019 jsem obdržel od občanů z ulice K Nadjezdu „stížnost“, že projíždějící nákladní auta ničí místní komunikace. Doslova mi bylo občankou napsáno: „Neustále tady a po Domovské jezdí velká auta, která patří k výstavbě nové cesty. Po dostavbě tady zůstanou jen díry. Domnívali jsme se, že si k těmto účelům zabrali cestu od hřbitova. Poradíte mi, kde zjistím, zda tudu mohou jezdit?“

Plány výstavby tzv. Jižní tangenty

V srpnu loňského roku jsem ověřoval „aktuální“ stav příprav stavby tzv. Jižní tangenty. Jelikož jsem nedávno zjistil, že jsem získané informace dosud nezveřejnil, chtěl bych to tímto příspěvkem napravit.

Dětský maškarní ples pro žáky z prvního stupně – 29.2. 2020

Spolek rodičů a přátel školy Ostrava-Hrabová s účastí školního žákovského parlamentu pořádá dětský maškarní ples. Vstupenky si řeší žákovský parlament. Ples je určen pro děti z prvního stupně bez přítomnosti rodičů. Pro více informací kontaktujte Dalibora Unucku ([email protected]).

Novoroční koncert – 16.1. 2020

Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová Vás srdečně zve na Novoroční koncert, který se koná již tento čtvrtek 16. ledna 2020 v kostele sv. Kateřiny v Ostravě – Hrabové od 17.00 hod. Vstupné dobrovolné.

(VIDEO) Tříkrálová sbírka v Hrabové již tuto sobotu!

Tříkrálová sbírka se v Hrabové uskuteční již tuto sobotu 11.1. 2020 od 9 hodin, kdy se malí koledníci a jejich vedoucí rozejdou po naší obci. První skupinka začíná v Hrabové na statku a poslední skupinka začíná na ulici Krmelínská. Naší obcí prochází celkem 10 takových skupinek. Děkujeme všem koledníkům i jejich vedoucím, organizátorce Kateřině Zieglerové a samozřejmě dárcům.