Datum Kategorie Popis
22.04. 2024 Veřejné osvětlení: Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Bělská Veřejné osvětlení na ulici Bělská.... odkaz
22.04. 2024 Sport: Informace a poznámky Štafetová míle 2024.... odkaz
21.04. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotazy od občanů přes víkend.... odkaz
21.04. 2024 Sociální sítě: Kritika na sociálních sítích a webech. Dvořák: Archiv útočných komentářů a článků... odkaz
20.04. 2024 Odpadové hospodářství: Informace a poznámky Návrh na vybudování SD Ostrava-Jih.... odkaz
20.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bývalé MŠ Zápis z kontrolního dne 8.4. a 11.4. 2024.... odkaz
20.04. 2024 Soudy a policie: Trestní oznámení a žaloby Dvořák se soudí s MOb Ostrava-Hrabová... odkaz
20.04. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2023) Vodanova: Výkop zhotovitele od ČEZ... odkaz
20.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Opravy, rekonstrukce, revize Příborská 28: Rekonstrukce bývalé MŠ.... odkaz
20.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Odlehčovací kanál Ščučí Příprava a realizace odlehčovacího kanálu Ščučí.... odkaz
20.04. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 12.,16. a 18.4. 2024.... odkaz
20.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Zápis z kontroly stavby ze dne 8., 11. a 15.4. 2024.... odkaz
20.04. 2024 Sociální sítě: Kritika na sociálních sítích a webech. Pane, neplivejte nám tady!... odkaz
20.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Zápis z kontroly stavby ze dne 2. a 4.4. 2024.... odkaz
20.04. 2024 OVAK a.s.: Opravy, rekonstrukce, revize Modernizace vodovodního řadu... odkaz
19.04. 2024 Neziskové organizace: Dotace a dotační tituly Dotace pro rok 2024 od Hrabové a Ostravy.... odkaz
19.04. 2024 Mediální komise: Informace a poznámky Soutěž o nejlepší zpravodaj... odkaz
19.04. 2024 Magistrát města Ostravy: Komunikace s magistrátem Komunikace s MMO ohledně statutu.... odkaz
19.04. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Výkop na poli podél ulice Poplužní.... odkaz
18.04. 2024 Odpadové hospodářství: Kontejnery Jarní a podzimní přistavení kontejnerů na velkoobjemný/zelený odpad.... odkaz
18.04. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2023) Paskovská: Poklop u křižovatky Na Honech.... odkaz
17.04. 2024 Dotazy & podněty: Podnět od občanů Dotaz na kamery podél Mostní.... odkaz
17.04. 2024 Pozemky: Jednání a schůze Pozemky na ulici Na Hurtě.... odkaz
17.04. 2024 Magistrát města Ostravy: Kanalizace Čtvrtá a pátá etapa kanalizace v Hrabové.... odkaz
17.04. 2024 Základní škola: ITI Virtuální realita Vnitřní konektivita školy a připojení školy k internetu.... odkaz
16.04. 2024 Pozemní komunikace: Jednání a schůze Protihluková stěna podél Místecké.... odkaz
16.04. 2024 Magistrát města Ostravy: Opravy, rekonstrukce, revize Oprava vodovodního řadu Na Farském.... odkaz
16.04. 2024 Mateřská škola: Příprava a realizace stavby Vzduchotechnika - větrání tříd a šaten v MŠ Klubíčko.... odkaz
16.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Kolumbárium Průběžné informace.... odkaz
16.04. 2024 Ovzduší: Měření kvality ovzduší Měření zápachu v Hrabové.... odkaz
16.04. 2024 OVANET: Problémy s poskytovanými službami Nepoužívaná UPS.... odkaz
12.04. 2024 Weby a blogy: Informace a poznámky Nefunkční interaktivní mapa.... odkaz
12.04. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 28.3., 2.4., 4.4., 9.4. 2024.... odkaz
12.04. 2024 Sociální sítě: Podnět od občanů Autorství článku pana Gromnicy.... odkaz
12.04. 2024 Skauti: Informace a poznámky Schůzka s vedením obce.... odkaz
12.04. 2024 Hřiště a sportoviště: Informace a poznámky Odhlučnění červeného hřiště a pořízení branek.... odkaz
12.04. 2024 Developerský projekt: Výstavba sedmi domů Výstavba na ulici K Pilíkům.... odkaz
12.04. 2024 Základní škola: Informace a poznámky Kroužek stolního tenisu.... odkaz
11.04. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Ostravice: Vyvrácená značka před lávkou u statku.... odkaz
11.04. 2024 Odpadové hospodářství: Informace a poznámky Černá skládka u mostu na ulici Božetěchova.... odkaz
11.04. 2024 Odpadové hospodářství: Kontejnery Změna způsobu třídění recyklovatelného odpadu.... odkaz
11.04. 2024 Základní škola: Informace a poznámky Dar monitorů od DHL.... odkaz
08.04. 2024 Myslivost: Podnět od občanů Mrtvý srnec na Mostní.... odkaz
08.04. 2024 Soudy a policie: Trestní oznámení a žaloby Předžalobní výzva ve věci Jiroutovi x Hrabová.... odkaz
07.04. 2024 Rekonstrukce & stavby: Kanalizace Čištění kanalizace a Revize TV kamerou.... odkaz
07.04. 2024 Ukliďme Česko: Informace a poznámky Jarní Ukliďme Česko v Hrabové 2024.... odkaz
05.04. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Příborská: Značka u tržky.... odkaz
02.04. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Mostní: Výtluky u mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.... odkaz
02.04. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) U Pumpy: Výtluk u čerpací stanice.... odkaz
02.04. 2024 Dotazy & podněty: Technické služby Odpadky v Hrabovjance... odkaz