Datum Kategorie Popis
16.03. 2024 ÚMOb: Informace a poznámky Zápis z jednání zastupitelstva 03/2024.... odkaz
16.03. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotaz na dražbu nájmů bytů.... odkaz
16.03. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Přesun věcí ze školní družiny.... odkaz
16.03. 2024 ÚMOb: Informace a poznámky Zájezd do družební Hrabové.... odkaz
16.03. 2024 Dotazy & podněty: Podnět od občanů Pneumatika v potoce u Hrabovjanky.... odkaz
14.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Zápis z kontroly stavby ze dne 14.3. 2024.... odkaz
14.03. 2024 Spolek MUDr. Poláčkové: Informace a poznámky Dotace & činnost spolku.... odkaz
14.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Dotace a dotační tituly Dotace na úpravu chodníčků na hřbitově.... odkaz
13.03. 2024 Rezervační systém: Prodej vstupenek Vložení akce do rezervačního systému.... odkaz
13.03. 2024 ÚMOb: Deratizace Deratizace na Šídlovci.... odkaz
12.03. 2024 Komise výstavby: Jednání a schůze Zápis z jednání komise dopravy ze dne 14.2. 2024.... odkaz
12.03. 2024 RMOb: Jednání a schůze Schůzka s cyklokoordinátorem z MAPPA.... odkaz
12.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Zápis z kontroly stavby ze dne 12.3. 2024.... odkaz
12.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Nerovnosti v okolí šoupátek.... odkaz
11.03. 2024 Komise výstavby: Informace a poznámky Rezignace člena komise.... odkaz
11.03. 2024 Pozemní komunikace: Jednání a schůze Protihluková stěna podél Místecké.... odkaz
11.03. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 6.3. 2024.... odkaz
11.03. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Pokácený strom u technických služeb.... odkaz
10.03. 2024 Dotazy & podněty: Podnět od občanů Několik podnětů od občana na paní Faicovou.... odkaz
10.03. 2024 Mediální komise: Jednání a schůze Jednání mediální komise č. 11/2022-2026.... odkaz
08.03. 2024 Základní škola: Informace a poznámky Poznámky ze schůze ze dne 20.2. 2024.... odkaz
08.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Zápis z kontroly stavby ze dne 7.3. 2024.... odkaz
08.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Výtluky na točně u statku.... odkaz
08.03. 2024 Rezervační systém: Prodej vstupenek Převod peněz z transparentního účtu na účet obce.... odkaz
08.03. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotaz na zaslání žádosti... odkaz
08.03. 2024 Mediální komise: Jednání a schůze Jednání mediální komise č. 10/2022-2026.... odkaz
07.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Opravy, rekonstrukce, revize Rekonstrukce Příborská 457/33.... odkaz
07.03. 2024 Odpadové hospodářství: Kontejnery Objednávka kontejnerů na zelený odpad.... odkaz
07.03. 2024 Rezervační systém: Prodej vstupenek Vložení akce do rezervačního systému.... odkaz
07.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Poslední úsek s rodinnými domy u statku.... odkaz
07.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Slínova: Nerovnosti v křižovatce s Paskovskou.... odkaz
06.03. 2024 Pozemní komunikace: Dopravní značení (2024) Mlynářská: Poškozené dopravní značení.... odkaz
06.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Poplužní: Nerovnosti mezi mostkem a K Pilíkům.... odkaz
06.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2023) Závadova: Hrbol na ulici.... odkaz
06.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Kruhový objezd s Mostní.... odkaz
06.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Mlynářská: Výtluk po výkopu.... odkaz
06.03. 2024 ČEZ: Opravy, rekonstrukce, revize Problematika ulice Lužná, posílení vedení k budově Lípy.... odkaz
06.03. 2024 Komise výstavby: Parkování a vyhrazené stání Parkování aut na Šídlovci.... odkaz
06.03. 2024 Hřiště a sportoviště: Dotaz od občanů Pumptrackové hřiště na ulici Domovská.... odkaz
05.03. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 28.-29.2. a 4.3. 2024.... odkaz
05.03. 2024 Ovzduší: Měření kvality ovzduší Měření zápachu v Hrabové.... odkaz
05.03. 2024 Rezervační systém: Prodej vstupenek Vrácení peněz za celkem vstupenky.... odkaz
05.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Informace a poznámky Problémy s vodou ve sklepech na V. Huga.... odkaz
05.03. 2024 Správa silnic Moravskoslezského kraje: Informace a poznámky Neznámá osoba poškodila nově vysázené stromy, značku a koš.... odkaz
05.03. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Zápis z kontroly stavby ze dne 4.3. 2024.... odkaz
05.03. 2024 Základní škola: Informace a poznámky Inkasní platba za stravné.... odkaz
05.03. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotaz ohledně vyhrazeného stání na V. Huga.... odkaz
04.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Nerovnosti v křižovatce s ulicí Reymontova.... odkaz
04.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Nerovnosti v křižovatce s ulicí Jezdiště.... odkaz
04.03. 2024 Pozemní komunikace: Opravy, rekonstrukce, revize (2024) Paskovská: Nerovnosti v křižovatce s ulicí U Kotelny.... odkaz