Datum Kategorie Popis
16.02. 2024 Dotazy & podněty: Podnět od občanů Zápach v okolí workoutového hřiště.... odkaz
15.02. 2024 Komise pro děti a mládež: Informace a poznámky Moje poznámky k vyúčtování... odkaz
15.02. 2024 Rezervační systém: Prodej vstupenek Vložení akce do rezervačního systému.... odkaz
14.02. 2024 MC Smíšek: Informace a poznámky Dotace & činnost spolku.... odkaz
14.02. 2024 Pozemky: Jednání a schůze Pozemky mezi Místeckou a Krmelínskou.... odkaz
14.02. 2024 Makro: Opravy, rekonstrukce, revize Závadný stav protihlukových stěn u Makra.... odkaz
14.02. 2024 Rekonstrukce & stavby: Jednání a schůze Srdce Hrabové a školka pro děti od dvou do tří let.... odkaz
12.02. 2024 OVAK a.s.: Kanalizace Interní dokument - šestá etapa kanalizace v Hrabové.... odkaz
12.02. 2024 Sociální sítě: Statistické informace Facebooková skupina Hrabové má již přes 3500 členů.... odkaz
12.02. 2024 Sociální sítě: Informace a poznámky Hodnocení Hrabovských listů, které dělal Jan Dvořák.... odkaz
12.02. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 8. a 12.2. 2024.... odkaz
12.02. 2024 Sociální sítě: Informace a poznámky Korektura Hrabovských listů.... odkaz
11.02. 2024 Pozemní komunikace: Příprava a realizace stavby Chodník u workoutového hřiště.... odkaz
11.02. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotaz na vycházky dětí ve školce v době zápachu ze zóny.... odkaz
11.02. 2024 Rekonstrukce & stavby: Rekonstrukce bytových domů Kontrola revitalizace Příborská 16.... odkaz
11.02. 2024 Zeleň: Ořezy & kácení Ořez stromů u Pilíků.... odkaz
11.02. 2024 Neziskové organizace: Dotace a dotační tituly Dotace pro rok 2024 od Hrabové a Ostravy.... odkaz
11.02. 2024 Pozemní komunikace: Cykloproblematika Cyklostojany pro městské obvody.... odkaz
10.02. 2024 Veřejné osvětlení: Opravy, rekonstrukce, revize Lužná: Závada na sloupu veřejného osvětlení.... odkaz
09.02. 2024 Mediální komise: Hrabovské listy Náměty na články do Hrabovských listů.... odkaz
09.02. 2024 ÚMOb: Jednání a schůze Výroční zprávu o činnosti orgánů.... odkaz
09.02. 2024 KHA Hrabová z.s.: Jednání a schůze Memoriál B. Hanče a V. Vrbaty.... odkaz
09.02. 2024 Spolek MUDr. Poláčkové: Jednání a schůze Žádost o úpravu nájemní smlouvy.... odkaz
09.02. 2024 Kulturní komise: Jednání a schůze Rezignace a jmenování členů kulturní komise.... odkaz
09.02. 2024 Dům pokojného stáří: Jednání a schůze Pořadník žadatelů není veden elektronicky.... odkaz
09.02. 2024 Základní škola: Informace a poznámky Konvektomat do jídelny základní školy.... odkaz
09.02. 2024 Dotazy & podněty: Ořezy & kácení Spadlý strom na garáž v Hrabovjance.... odkaz
09.02. 2024 Weby a blogy: Požadavek na zveřejnění informací Zveřejnění informací o akci koncert u příležitosti MDŽ 2024.... odkaz
09.02. 2024 Rezervační systém: Problémy s poskytovanými službami Požadavek na aktualizaci knihovny.... odkaz
09.02. 2024 Mediální komise: Hrabovské listy Kladná hodnocení aktuálního vydání Hrabovských listů.... odkaz
09.02. 2024 Veřejné osvětlení: Opravy, rekonstrukce, revize Mostní: Závada na sloupech veřejného osvětlení.... odkaz
08.02. 2024 Rekonstrukce & stavby: Informace a poznámky Přesun kontejnerů z důvodu rekonstrukce Budoucnosti.... odkaz
08.02. 2024 Rezervační systém: Prodej vstupenek Převod peněz z transparentního účtu na účet obce.... odkaz
08.02. 2024 Komise pro děti a mládež: Jednání a schůze Jednání komise pro děti a mládež 23.1. 2024.... odkaz
08.02. 2024 Magistrát města Ostravy: Komunikace s magistrátem Nesoulad statutu města Ostravy se změnami v zákoně.... odkaz
07.02. 2024 Správa silnic Moravskoslezského kraje: Informace a poznámky Frýdecká: Poškozená dopravní značka.... odkaz
06.02. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotaz na kanalizaci Bělská x K Pilíkům... odkaz
06.02. 2024 Pozemní komunikace: Příprava a realizace stavby Chodník u TJ Sokol Hrabová... odkaz
06.02. 2024 Mediální komise: Hrabovské listy Tisk a roznos Hrabovských listů v únoru 2024.... odkaz
06.02. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 5.2. 2024.... odkaz
06.02. 2024 Mediální komise: Hrabovské listy Inzerce v Hrabovských listech.... odkaz
05.02. 2024 Řeka Ostravice: Informace a poznámky Jih: Relaxační zóny u Ostravice... odkaz
04.02. 2024 OZO Ostrava: Kontejnery Odvoz vánočních stromků.... odkaz
04.02. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Několik fotek místnosti pod podlahou.... odkaz
04.02. 2024 Bytová problematika: Opravy, rekonstrukce, revize Dotaz na řešení problémů s nájemním bytem.... odkaz
04.02. 2024 Pozemky: Dotaz od občanů Dotaz na odkup pozemku... odkaz
03.02. 2024 Základní škola: Rozšíření školní družiny Zápis z kontrolního dne 1.2. 2024.... odkaz
03.02. 2024 Dotazy & podněty: Dotaz od občanů Dotaz na problematiku ulice Bělská.... odkaz
03.02. 2024 Weby a blogy: Požadavek na zveřejnění informací Zveřejnění informací o akci MDŽ 2024.... odkaz
01.02. 2024 Dotazy & podněty: Podnět od občanů Úklid odpadků na ulici Krmelínská.... odkaz