Budoucí 1

Slavnostní otevření prodloužené Mostní

Ohledně slavnostního otevření prodloužené Mostní mi odbor kanceláře hejtmana kraje prozradil, že se v těchto dnech tvoří scénář slavnostního předání, odesílají se pozvánky hostům a kompletuje se seznam těch, co přijdou. Dále se objednává občerstvení, vybírá místo, pracuje se přitom se „suchou a mokrou“ variantou, atd.

Hrabovský gulášfest – 31.8. 2019

Zveme Vás na druhý ročník tématického gulášfestu – soutěž ve vaření guláše o putovní pohár starosty obce Ostravy-Hrabové. Akce se koná dne 31. srpna 2019 v areálu TJ SOKOL Hrabová.

Vítání občánků – 12.10. 2019

Dne 12.10. 2019 v dopoledních hodinách se uskuteční „vítání občánků“. Vítání občánků je určeno pro děti s trvalým pobytem v městském obvodu Hrabová.

Taneční večer pro starší a pokročilé – 3.8. 2019

Kuman a Franta K. Vás zvou na již tradiční Taneční večer pro starší a pokročilé, který proběhne na hřišti TJ Sokol Hrabová dne 3.8. 2019 od 19:00 hod.

Sportovní klání seniorů – 20.7. 2019

Kulturní komise Rady městského obvodu Ostrava-Hrabová srdečně zve na nultý ročník olympiády seniorů, která se uskuteční v sobotu 20. července 2019 od 14:00 na hřišti TJ Sokol Hrabová. Zúčastní se družstva seniorů z naši i družební Hrabové, Vratimova, Paskova, Oprechtic, Nové Bělé… . Klání budou probíhat nejen v petanque, kuželkách, šipkách, ale závěr akce zpříjemni dechový soubor DEOR.

Přednáška o Svaté zemi zaslíbené – 26.6. 2019

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová Vás srdečně zve na přednášku Martina Slepičky – Svatá země. Jedná se o příběh poutních míst a starověkých i křižáckých památek.

6. Ostravské šťurování – 20.7. 2019

Srdečně zveme všechny milovníky ocasatých miláčků na již šestý ročník výstavy nejen ušlechtilých potkanů. Pořádá Specializováná organizace chovatelů potkanů. Výstava se koná v areálu TJ Sokol Hrabová dne 20. července od 7:30 hod.

Cvičení v parku před úřadem – 12.6. 2019

Komise pro děti a mládež RMOb Hrabová ve spolupráci s cvičitelkou (rehabilitační sestrou) Evou Hurníkovou srdečně zve všechny rodiče s dětmi, babičky a dědečky, prostě všechny na cvičení v parku před úřadem.

Slavnostní odhalení pamětní desky a stromu slívy – 14.6. 2019

V pátek 14.6. v 19:45 hod. dojde ke slavnostnímu odhalení pamětní desky a stromu slívy na počest 10 letého výročí úmrtí občana Vladimíra Paličky, který po celý život bydlel a spoluorganizoval kulturní a sportovní akce pro občany městského obvodu Hrabová.

Vratimov pro děti: Indiánská pohádka – 9.6. 2019

Přijměte pozvání od Kulturního střediska Vratimov na nedělní (9.6. 2019 od 10:00 hod.) divadelní pohádku pro děti v podání Divadélka Smíšek s názvem „Indiánská pohádka“.

Oslavy 90. výročí vzniku našeho fotbalového klubu – 29.6. 2019

Dne 29.6. 2019 se v areálu TJ SOKOL Hrabová bude konat oslava 90 let od založení fotbalového klubu.

Hudební a pivní odpoledne – 25.5. 2019

Zveme Vás na hudební a pivní odpoledne, které se koná na hřišti TJ SOKOL Hrabová již tuto sobotu 25. května od 18. hod. Vstupné je 30 Kč, občerstvení zajištěno.

Zápis ve školičce Šídlo již dnes!

Zápis není stres. Není to zkouška. Bude to hravý čas pro děti, rodiče, aby se seznámili s průvodkyněmi dětí a s chodem školičky. Ideální je, když přijdou oba rodiče s dítětem.

Bezpečná školka – 22.5. 2019

Spolek rodičů Jablíčko při MŠ „Klubíčko“ a členové Komise pro děti a mládež RMOb Ostrava-Hrabová zvou všechny rodiče a děti předškolního věku na bezpečnostně dopravní akci, při které si děti zajezdí na kolech, koloběžkách a seznámí se s dopravními značkami.

Léto na kole – 22.6. 2019

Pořadatelé zvou celé rodiny na již 3. ročník Léta na kole, který se koná v sobotu 22. 6. 2019. Pro letošní rok je pro vás připravena hned dvojice tras. První o délce 15 km, druhá je dlouhá 26 km.