Názvy ulic – L, M

L Lužná (od roku 1999) – Podle pomístního jména Luh, ke kterému ulice směřuje.