Stalo se

Kanalizace na jihu Hrabové

Starosta Igor Trávníček na začátku října 2019 sdělil zastupitelům, že znovu intervaloval na městě ohledně kanalizace, kdy investiční komise Magistrátu města Ostravy podpořila záměr vybudování kanalizace na jižním konci Hrabově. Výsledek měl být dle jeho tvrzení znám po jednání investiční komise (jednání mělo proběhnout na přelomu října a listopadu).

Hrabovské listy

Hrabová hledá šéfredaktora Hrabovských listů

Tajemník Úřadu městského obvodu Hrabová vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2020 na obsazení místa „Šéfredaktor Hrabovských listů“. Lhůta pro podání přihlášky 6.3. 2020 do 12:00 hod. Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dohodou, nejpozději od 1.4. 2020.

Potok Zyf – Hrabovjanka

Zabýváme se nadále zjištěním původce nečistot, jenž jsou čas od času vypouštěny do potoku Zyf, který lemuje park Hrabovjanka. Máme následující instrukce, které bychom chtěli sdělit dalším lidem a návštěvníkům Lesního parku Hrabovjanka.

(FOTO) Vizualizace školky

V tomto týdnu mi Ing. arch. Dušan Rosypal ze společnosti DUPLEX S.R.O. zaslal vizualizaci právě budované školky. Historie projektu sahá do roku 2017, kdy se rozhodlo, že se nebude stavět na ulici V. Huga, pro kterou byl projekt původně vytvořen.

Dotaz na řešení problémů s kanály na Paskovské ulici

Když jsem nedávno pročítal zápisy z jednání našeho zastupitelstva, všiml jsem si opakovaně nahlášeného problému s kanály na Paskovské ulici. Jelikož mě starosta a paní Faicová odkázali na dispečink OVAKu, neváhal jsem ani chvíli a dovolil jsem si za náš úřad požádat OVAK o informace.

Na dotace spolků nemáme letos v Hrabové dostatek peněz

Dle programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu MOb Hrabová a dle Statutu města Ostravy je možné na stanovené účely poskytnout žadatelům o dotace v souhrnu maximálně 3% z vlastních příjmů daného roku, nejvýše však 700 tisíc Kč.

Hrabová: Místní poplatek ze psů je splatný do 31.3. 2020

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že se blíží splatnost za místní poplatek ze psů, který je splatný do 31.3. 2020. Výše poplatků zůstala stejná jako v minulých letech. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31.3. a 30.9. 2020.

Ilona a Libor opět zabodovali ve fotosoutěžích

Na konci ledna letošního roku 2020 upozornila Hanka Chlupatá na fotosoutěž s Olympusem, které se zúčastnil i Libor Hromádka. Nakonec i díky Vašim hlasům se jeho fotka „Příprava na Silvestra“ stala fotografií měsíce prosinec roku 2019.

Zelená Hrabová: Hrabovský kříž z roku 1792 – bude náležitě opraven?

Spolek Zelená Hrabová, z.s. usiluje o zrestaurování hrabovského kříže, který se nachází na území obce Ostrava-Hrabová, ulice Jestřábského, v těsné blízkosti kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.

Bankomat ve Vratimově je ve dnech 10.-14.2. 2020 mimo provoz

Město Vratimov: Z důvodu vytvoření samostatného odběrného místa pro bankomat a s tím spojená instalace kabelových rozvodů přes společné prostory objektu Nákupního střediska bude bankomat mimo provoz v období od 10.02.2020 do 14.02.2020.

Nepřítomnost lékaře MUDr. Menšíka – 10.-14.2., 6.3. 2020.

Ve dnech 10.2. –  14.2. 2020 (po-pá) bude uzavřena ordinace MUDr. Menšíka. Provoz ordinace bude zajištěn zastupující lékařkou: MUDr. Tobolová Kateřina, Horní 266/73, Ostrava-Dubina 70030, 2.p. tel.: 596 715 139, www.praktiprax.cz.

Hrabová: Stížnost k rukám primátora podepsalo přes 150 občanů

Celkem 156 podpisů získala stížnost ve věci „Žádost o vysvětlení a sjednání nápravy“, kterou petiční výbor ve složení Radomír Orkáč, Miroslav Janušík a Kristina Ospalíková zašle primátorovi Ostravy Tomáši Macurovi. Podpisová akce byla ukončena v pátek 7.2. 2020. Žádost o vysvětlení a sjednání nápravy bude primátorovi zaslána v druhé polovině měsíce února 2020.

Zrušeno: Lyžařský zájezd ski areálu Winter Park Martinky – 22.2. 2020

(Aktualizováno 17.2. 2020 v 10:40 hod.) Komise pro děti a mládež oznamuje, že z důvodu nenaplnění kapacity zájezdu a nevhodných podmínek v areálu, zájezd ruší. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Vladimír Slavík: Pasivita naší radnice v záležitosti Pilíků

Tou radnicí míním obrazně  pana starostu a pana tajemníka s jeho úředníky. Vytýkám jim nedostatečný  zájem o oblast Pilíků. V době fungování uhelného prádla Dolu Paskov neměli občané Hrabové příliš velké možnosti využívat tento areál pro  své „volnočasové“ aktivity.

(VIDEO) Hrabová – lidé a země ve stínu habrů

Je to již pět let (15.1. 2015), co jsem zveřejnil (již tehdy) mnoho let starý videoklip Hrabové s názvem „Hrabová – lidé a země ve stínu habrů“. Určitě neuškodí si video připomenout;-)