Stalo se

(FOTO) Vzpomínky osamělého mořeplavce

Setkání s Richardem Konkolskim (mořeplavec a vítěz mnoha námořních závodů) a poutavé povídání o jeho vlastnoručně vyrobené jachtě Niké.

(FOTO) Štafetová míle, 2. kolo

Dnešní závod byl smáčen nejen krůpějemi potu závodníků, ale hlavně deštěm, který byl dnes obzvláště vytrvalý… Druhé kolo štafetového běhu na fotografiích zde  

(FOTO) Den matek v MŠ Klubíčko

Ve středu odpoledne byla mateřská škola rozjásaná. Veselý program pro děti, který byl hlavně zaměřen pro maminky k jejich svátku (maminky byly v rámci možností zastoupeny i jinými rodinnými příslušníky a o to více byl program zábavnější) si připravil Adolf Dudek, ilustrátor dětských knížek. Ten nejen bavil, ale zapojil jak děti, tak i dospěláky… 🙂

Kvůli počasí se dnes cvičení před úřadem nekoná

S ohledem na nevhodné počasí se ruší/nekoná dnešní „Cvičení v parku před úřadem“, které organizuje komise pro děti a mládež. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

(FOTO) Výlet do Štramberku se vydařil

Dne 8. 5. 2019 zorganizovalo sdružení rodičů a přátel školy komentovaný výlet na Štramberk a jeho okolí pod vedením Vlaďky Jalůvkové. Počasí bylo doslova luxusní!

(FOTO) Beseda k 80. výročí zahájení výstavby Šídlovce

Přiblížení historie zahájení výstavby Šídlovce ve třech jeho etapách bylo obsahem přednášky historika Mgr. Radomíra Sedi. Beseda, která zaujala nejen vyprávěním, ale i dobovými fotografiemi. Poděkování patří i kulturní komisi.

Bezpečná školka – 22.5. 2019

Spolek rodičů Jablíčko při MŠ „Klubíčko“ a členové Komise pro děti a mládež RMOb Ostrava-Hrabová zvou všechny rodiče a děti předškolního věku na bezpečnostně dopravní akci, při které si děti zajezdí na kolech, koloběžkách a seznámí se s dopravními značkami.

Výsledky ročního měření ovzduší v Hrabové

V lednu jsem zde psal o tom, že Zdravotní ústav ukončil roční měření kvality ovzduší v Hrabové, Vratimově a Kunčičkách. Veškeré naměřené výsledky již od března visí na stránkách ústavu a níže uvádím informace týkající se Hrabové. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Pozvánka na Noc kostelů – 24.5. 2019

(Aktualizováno 14.5. 2019, doplněn program) Římskokatolická farnost Ostrava – Hrabová se již tradičně zapojuje do projektu Noc kostelů. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské pro Vás bude otevřen v pátek 24. 5. 2019 od 18 do 24 hodin. Od 18. hodiny je připraven program videoprezentací a hudebních pásem dětské scholičky a scholy, můžete si s námi zazpívat písně z Taizé.

Noc kostelů: Výstava růženců

Při příležitosti akce Noci kostelů, do které se každoročně zapojuje také náš krásný dřevěný kostelík v Hrabové, jsme se rozhodli pro návštěvníky připravit výstavu růženců.

TJ SOKOL Hrabová: Odcizené kolo

V noci ze soboty 11.5.2019 na neděli bylo z prostoru našich šaten a klubovny odcizeno kolo od Kumana. Za nelezení kola Kumík nabízí odměnu 2.000 Kč. Rovněž si někdo přibral ke kolu i rozbrušovačku, která byla v šatně rozhodčích.

Pestré vrstvy – Den hmyzu

Úbytek hmyzu v přírodě je jedním z velkých témat dnešní doby. V rámci Dne hmyzu učitelé a žáci Základní školy logopedické z Ostravy-Hrabové představí na své zahradě možnosti, jak každý z nás může prakticky přispět ke zmírnění tohoto úbytku.

Hrabovské listy

Jak se vyvíjí naše obec? Ptají se Hrabovské listy

Hlavním tématem Hrabovských listů, které právě odcházejí do tiskárny, je debata o tom, zda změny, kterými obec prochází, jsou jen k tomu dobrému nebo mohou znamenat i nějaká negativa. Neztratíme svůj venkovský ráz, za který jsme rádi a o němž s pýchou mluvíme se známými z jiných míst města či regionu?

Občané Brušperku také bojovali peticí proti odlakovně…

V roce 2018 vyjádřili občané Brušperku formou petice svůj zásadní nesouhlas a protest proti vydání povolení k provozu společnosti ODLAKOVNA SILVER s.r.o. a jejich petice tehdy splnila svůj účel! Píše se rok 2019 a ODLAKOVNA SILVER s.r.o. si myslí, že se nově nastěhuje do Hrabové???

Otevírací doba dopravního hřiště za budovou úřadu

Na základě podnětů občanů rozhodla Rada městského obvodu Hrabová o zpřístupnění dětského dopravního hřiště za budovou úřadu veřejnosti.