Hrabová: Informace ke koronaviru
Aktuality Vládní nařízení Kontakt Roušky a materiál Obchody a služby Příznaky & Prevence


Stalo se

Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Na jednání rady obce jsme dne 14.8. 2019 souhlasili s umístěním oplocení v rámci stavby „19017-D56, R11, I/11 Ostrava, oplocení“ na pozemcích parc.č. 20/4, 23/3, 3028/1 v našem katastrálním území s podmínkou, že oplocení na parc.č. 23/3 bude snadno demontovatelné.

Žáci školy vyhráli další cyklobox

Tomáš Vejmola s Matějem Janovským vyhráli v květnové cyklosoutěži (jízda do školy na kole) cyklobox, který v tomto týdnu přijela namontovat odborná firma. Uzamykatelný box na kola po roce doplní již dva hojně využívané, z nichž jeden v roce 2018 vyhráli ve stejné soutěži Jan Kovařčík a Daniel Slíva.

Výměna sklepních oken a související práce na Šrobárové 22

Nájemci nebytových prostor i sklepních kójí si opakovaně stěžovali na špatnou funkci oken ve sklepech. Jedná se o staré kovové okna, která nedovírají a nelze tak řádně větrat.

Slavnostní otevření prodloužené Mostní

Ohledně slavnostního otevření prodloužené Mostní mi odbor kanceláře hejtmana kraje prozradil, že se v těchto dnech tvoří scénář slavnostního předání, odesílají se pozvánky hostům a kompletuje se seznam těch, co přijdou. Dále se objednává občerstvení, vybírá místo, pracuje se přitom se „suchou a mokrou“ variantou, atd.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [3]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

Porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň v Hrabové v letech 2015 – 2019

Radní Jiří Dolejška požádal tajemníka úřadu, aby vypracoval nebo nechal vypracovat „porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň“ za posledních pět let.

Obec si pořídí vlastní štěpkovač

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na zakoupení štěpkovače dřevní hmoty LASKI LS 100/27 CB za cenu nejvýše přípustnou 264 990,00 Kč vč. DPH.

Budova úřadu letos „slaví“ 115 let od kolaudace

Jak nám potvrdil PhDr. Antonín Barcuch z Archivu města Ostravy, k nejstarším budovám v Hrabové patří bývalá základní škola na Bažanově ulici, která byla slavnostně kolaudována dne 13. září roku 1904 a má tedy letos 115 let. Sídlí v ní Úřad městského obvodu.

Krajský úřad Hrabovou o správním řízení kvůli drtičky přímo neinformoval! Tvrdí, že nemusel…

Zhruba před třemi týdny jsem psal, že nám Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání proti „Výrobě energetické drcené směsi“. V odůvodnění se mimo jiné psalo, že jsme měli dostatek možností proti tomu bojovat (to jde za předchozími představiteli a tehdejší komisí výstavby, dopravy a ekologie, kdy v letech 2017 a 2018) a že jsme se my současní o několik málo dnů nestihli odvolat v rámci zahájeného navazujícího řízení.

Týrání ze strany manžela se již rozhodla řešit

Dne 11. července 2019 vyjížděla hlídka městské policie večer do Ostravy-Hrabové, kde došlo k manželskému sporu. Ten dle slov oznamovatelky vyvrcholil až ve fyzický útok ze strany jejího manžela.

Pokuta ze smlouvy o dílo „Zateplení Příborská 15-17“

Dodavatel TEFCO CZ, a.s. neplnil při zateplení Příborské 15-17 řádně své povinnosti z uzavřené smlouvy, práce se protahovaly a kumulovaly s prácemi na opravě střechy, rozhodla na svém jednání dne 17.7. 2019 Rada městského obvodu Hrabová uložit smluvní pokutu ve výši 330.000 Kč.

Neznámý pachatel odcizil skleněné výplně zastávky

Včera jsem na webu obce zveřejnil poděkování tajemníka úřadu směrem k pracovníkům VPP, kteří i přes velká vedra dávali naše autobusové zastávky do pucu. Dnes však chci zveřejnit informaci o zastávkách trošku z jiného soudku…

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [2]

Jak jsem již avizoval v předchozím článku, naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

(FOTO) Neckyáda v cíli

Na startu deset plavidel, v cíli stejný počet. Některá se sice doplavila trocha pomačkaná, což právě dokazovalo zrádnost řeky Ostravice. Posádky ale statečně bojovaly a v cíli pak na všechny čekala zasloužená odměna. Všem patří velká gratulace !! Fotografie na Zonerama

Oslavili jsme 722 let Hrabové od první písemné zmínky [1]

Dne 2. srpna 2019 oslavila naše Hrabová 722 let od své první písemné zmínky. Níže uvedená předmluva (i text o nejstarší historii Hrabové) byla převzata z Hrabovských listů. Autorem textu je PhDr. Antonín Barcuch, odborný archivář Archivu města Ostravy, který byl ve středu 24. října 2018 oceněn Ministerstvem vnitra medailí Za zásluhy o české archivnictví.