Radní městského obvodu Hrabová si rozdělili gesce nad oblastmi činností

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla svým usnesení v dubnu 2021 o přidělení gescí radních nad oblastmi činností městského obvodu Hrabová: