Jednací řád ZMOb Hrabová

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová na svém 4. zasedání zrušilo Jednací řad Zastupitelstva městského obvodu Hrabová schválený usnesením čís. 167/15 ze dne 7.3.2001.