Klub hrabovských alkoholiků: O hůlku Václava Vrbaty a Bohumila Hanče – 27.5. 2023

Jak se již stalo hezkou tradicí, i letos dne 27. května se uskuteční tolik oblíbený závod na počest naších významných Šídloveckých rodáků Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, kteří se zasloužili o rozvoj běžeckého lyžování nejen v Českém království, ale i v celé Rakousko – Uhersko – České monarchii.