Příspěvek se štítkem: "mdž"

(FOTO) Dubajský šejk přijel popřát ženám k svátku

(Facebook, autor článku i fotek: Petr Žižka) Včera se uskutečnily opět trochu netradiční oslavy Mezinárodního dne žen pro členky hasičů v ostravském obvodu Hrabová. Popřát ženám, hrabovským hasičkám, přišel nejen starosta sboru, ale z velbloudu seskočil i jakýsi arabsky vyhlížející muž.

(FOTO) Ohlédnutí za koncertem u příležitosti MDŽ

V pátek 8.března na oslavy MDŽ v hrabovském kulturáku přijeli zazpívat největší hity z českých i světových muzikálů Vojtech Dinga a Viola Richterová. Jejich krásný zpěv sklidil velký úspěch u obecenstva a na závěr si zasloužili dlouhotrvající ovace ve stoje. Při odchodu dostaly všechny ženy od pana starosty tulipán k jejich svátku. Děkujeme za krásný zážitek.

(FOTO) Ohlédnutí za oslavou Mezinárodního dne žen s vystoupením dětí

Komise pro děti a mládež uspořádala pro všechny dámy, maminky a babičky na oslavu Mezinárodního dne žen oslavu v hrabovském kulturním domě. Vystoupily děti z MŠ Klubíčko, ze základní školy a ze školy logopedické. Děti všem ženám zazpívaly, zatančily a zahrály i pohádku.

Koncert k MDŽ: My dva a muzikál – 8.3. 2024

Městský obvod Hrabová ve spolupráci s kulturní komisí zve u příležitosti Mezinárodního dne žen na koncert s názvem “My dva a muzikál”. Akce se koná v kulturním domě v Ostravě-Hrabové v pátek 8. března 2024 od 19:00 hod. Zpívá Vojtěch Dinga a Viola Richterová. Vstupné v předprodeji lze online na rezervace.ostrava-hrabova.cz zakoupit do 5.3. 2024. Poté zakoupíte vstupenky na místě v den konání koncertu od 18.00 hodin.

Oslavy Mezinárodního dne žen s hrabovskými dětmi – 2.3. 2024

Komise pro děti a mládež zve všechny dámy, maminky a babičky na oslavu Mezinárodního dne žen, která se uskuteční dne 2. března 2024 od 15 hodin v Kulturním domě Ostrava-Hrabová. Překvapení a drobné občerstvení zdarma. Vystoupí hrabovské děti. Dovolujeme si vás poprosit, abyste se k účasti přihlásily nejpozději do 18. února 2024 paní Šárce Bořutové, tel. 773 642 293, nebo Lence Śmigové, tel. 603 399 594. Těšíme se na vaši účast.

Komise pro děti a mládež: Oslava Mezinárodního dne žen – 2.3. 2024

Komise pro děti a mládež zve všechny dámy, maminky a babičky na oslavu Mezinárodního dne žen konanou dne 2. března 2024 od 15:00 hodin v Kulturním domě Hrabová. Překvapení a drobné občerstvení zdarma. Vystoupení hrabovských dětí.

Jaroslav Mintěl: Hasičky oslavily Mezinárodní den žen

12.3. 2023 proběhla na sále hasičské zbrojnice oslava Mezinárodního dne žen. Kulturní vystoupení zajistily děti z oddílu Mladých hasičů, které všem ženám předaly přání a kytičku. Po kulturním vystoupení následovala virtuální cesta s besedou o přírodních krásách a zajímavostech Panamy, kterou nás provedl kulturní referent Mgr. Petr Žižka. Příjemně strávené nedělní odpoledne bylo zpestřeno občerstvením.

Hrabová: Mezinárodní den žen – 5.3. 2023

Členky komise pro děti a mládež společně s klubem seniorů zvou dámy, paní a slečny na oslavu Mezinárodního dne žen, která se uskuteční v kulturním domě v Hrabové v neděli 5.3. 2023 od 15:00 hod. Je zajištěno překvapění a pohoštění zdarma.

[email protected] [email protected]