Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Na Šajaru

Tato územní studie je označena číslem  ÚS 57/I – 04/2014 a byla zaregistrována do seznamu ÚS dne 5. 2. 2016. Zpracovatelem je útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO, autory Ing. arch. Hana Paclová a Ing. arch. Blanka Bittnerová. Dokumentace byla zpracována na základě žádosti pana M.K.